ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวนอนปลายตีน

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวนอนปลายตีน-, *หัวนอนปลายตีน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวนอนปลายตีน[N] background, See also: origin, family and status, antecedents, Syn. หลักแหล่ง, ที่มา, ภูมิหลัง, Example: เรายังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนของเขาดีพอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวนอนปลายตีนน. หลักแหล่ง, เทือกเถาเหล่ากอ, เช่น คนคนนี้ไว้ใจยากเพราะไม่รู้หัวนอนปลายตีนของเขา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd ruin our friendship over some girl you barely know?คุณจะทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด เพียงเพราะผู้หญิงที่ไม่รู้หัวนอนปลายตีนนี่น่ะเหรอ? Burlesque (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

หัวนอนปลายตีน

 


  

  หัวนอนปลายตีน
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top