ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shout

SH AW1 T   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shout-, *shout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shout[VT] ตะโกน, See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout[VI] ตะโกน, See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout[N] การตะโกน, See also: เสียงตะโกน
shout at[PHRV] ตะโกนใส่, Syn. roar at
shout for[PHRV] ตะโกน (แสดงความรู้สึก), See also: ตะโกนเพื่อ, ร้องเรียกเพื่อ
shout out[PHRV] ตะโกนออกมา, See also: ส่งเสียงร้องเรียก
shout down[PHRV] ตะโกนลงไป, See also: ร้องเรียกลงไป
shout about[PHRV] ตะโกนพูด, See also: ตะเบ็งเสียงพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
washout(วอช'เอาทฺ) n. การชะล้างพื้นผิวของโลกโดยกระแสน้ำ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง

English-Thai: Nontri Dictionary
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบ็งเสียง,ร้องเรียก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง? 12 Angry Men (1957)
Shout it, Clapper.ในออก en จี๊ด! How I Won the War (1967)
Shout it, Clapper. At the throat, jab!ที่ลำคอกระทุ้ง! How I Won the War (1967)
Look, if you must shout, shout quietly.ดูถ้าคุณต้องตะโกนโห่ร้องอย่างเงียบ ๆ Yellow Submarine (1968)
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว Gandhi (1982)
you could shout it towards Moscow.พอเปิดหน้าต่าง... จะได้ได้ยินถึงมอสโควเลย Spies Like Us (1985)
[REFEREE SHOUTS in foreign LANGUAGE][ตัดสินตะโกน lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[REFEREE SHOUTS in foreign LANGUAGE][ตัดสินตะโกน lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[REFEREE SHOUTS in foreign LANGUAGE][ตัดสินตะโกน lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[REFEREE SHOUTS in foreign LANGUAGE][ตัดสินตะโกน lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[REFEREE SHOUTS in foreign LANGUAGE][ตัดสินตะโกน lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[REFEREE SHOUTS in foreign LANGUAGE][ตัดสินตะโกน lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoutAll at once she began to shout in a shrill voice.
shoutAll the students shouted with joy.
shoutA man shouted something, waving his hand.
shoutA shout arose from the people.
shoutAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
shoutAs they walk up and down the rows they shout, "Get your hot dogs here! Get your hot dogs!"
shoutBill shouted that he was all right.
shoutBoth the boys shouted out.
shoutBut he turned at Tom's shout.
shout"Come back!" he shouted.
shoutDon't shout.
shoutDon't shout at me. I can hear you all right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียก[V] call, See also: shout, yell, hail, cry, Example: ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา, Thai definition: เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น
ตะเบ็งเสียง[V] shout, See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell' roar, Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู, Thai definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
กระชากเสียง[V] shout, See also: bawl, holler, yell, bellow, roar, Syn. พูดกระโชกโฮกฮาก, กระแทกเสียง, Example: แกเป็นใครจึงมากระชากเสียงกับฉัน, Thai definition: พูดกระตุกเสียงดังห้วนๆ
พร้องเพรียก[V] shout (out), See also: call (out), cry (out), Syn. เรียก, ร้องเรียก, Example: นกน้อยใหญ่ต่างพร้องเพรียกกันเสียงระงมไปทั่วท้องทุ่ง
แว้ด[V] bawl, See also: shout, yell, bellow, Syn. ตะโกน, ตวาด, Example: นายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามสะกิดนิดสะกิดหน่อยเป็นไม่ได้ ต้องแว้ดใส่ทุกที
โว้เว้[V] shout, See also: talk nonsense, Thai definition: พูดเสียงเอ็ดอึง, พูดหาเรื่อง, พูดเหลวไหล
เอ็ดตะโร[V] clamor, See also: shout, scold noisily, Example: หล่อนเอ็ดตะโรใส่พี่ชายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิต, Thai definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
เอะอะโวยวาย[V] bawl, See also: shout, raise a hullabaloo, Syn. เอะอะ, Example: พวกฮินดูชอบดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เมาแล้วเอะอะโวยวาย และส่งเสียงเอ็ดอึง
ตะโกน[V] shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตะโกนสั่ง[V] shout an order, Syn. สั่ง, Example: นายห้างตะโกนสั่งพนักงานในร้านให้ไปดูแลลูกค้าหน้าร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)   
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
เรียก[v.] (rīek) EN: call ; shout ; yell ; hail ; cry   FR: appeler ; héler ; interpeller ; convoquer
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry   FR: hurler ; gueuler (fam.)
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตะโกนสั่ง[v. exp.] (takōn sang) EN: shout an order   
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; shoo   FR: faire fuir ; effaroucher
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOUT SH AW1 T
SHOUTS SH AW1 T S
SHOUTED SH AW1 T AH0 D
SHOUTED SH AW1 T IH0 D
SHOUTING SH AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shout (v) ʃˈaut (sh au1 t)
shouts (v) ʃˈauts (sh au1 t s)
shouted (v) ʃˈautɪd (sh au1 t i d)
shouting (v) ʃˈautɪŋ (sh au1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˋ, ] shout applause, #596 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] shout, #809,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzensschrei {m}shout of pain [Add to Longdo]
Zuruf {m} | Zurufe {pl}shout | shouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout [Add to Longdo]
どやす[, doyasu] (v5s) (1) to shout at; (2) (arch) to hit; to beat [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
わめき声;喚き声[わめきごえ, wamekigoe] (n) yell; shout; outcry [Add to Longdo]
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
招待[しょうたい, shoutai] Einladung [Add to Longdo]
招待状[しょうたいじょう, shoutaijou] schriftliche_Einladung [Add to Longdo]
沼沢[しょうたく, shoutaku] Sumpf, Morast, Moor [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] Brennpunkt, Fokus [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] Zusammenstoss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shout \Shout\, v. t.
   1. To utter with a shout; to cry; -- sometimes with out; as,
    to shout, or to shout out, a man's name.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with shouts or clamor. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat (one) to something; also, to give (something) by
    way of treating. [Slang, Australia & U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shout \Shout\, n.
   1. A loud burst of voice or voices; a vehement and sudden
    outcry, especially of a multitudes expressing joy,
    triumph, exultation, or animated courage.
    [1913 Webster]
 
       The Rhodians, seeing the enemy turn their backs,
       gave a great shout in derision.    --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. A gratuitous entertainment, with refreshments or the like;
    a treat. [Slang, Australia & U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shout \Shout\ (shout), v. i. [imp. & p. p. {Shouted}; p. pr. &
   vb. n. {Shouting}.] [OE. shouten, of unknown origin; perhaps
   akin to shoot; cf. Icel. sk[=u]ta, sk[=u]ti, a taunt.]
   1. To utter a sudden and loud outcry, as in joy, triumph, or
    exultation, or to attract attention, to animate soldiers,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       Shouting of the men and women eke.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They shouted thrice: what was the last cry for?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To entertain with refreshments or the like gratuitously;
    to treat. [Slang, Australia & U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To shout at}, to utter shouts at; to deride or revile with
    shouts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shout
   n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
      speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
      audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
      {vociferation}]
   v 1: utter in a loud voice; talk in a loud voice (usually
      denoting characteristic manner of speaking); "My
      grandmother is hard of hearing--you'll have to shout" [ant:
      {whisper}]
   2: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor
     inserted the needle"; "I yelled to her from the window but
     she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry},
     {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}]
   3: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
     he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
     shouted when she saw her child looking lost" [syn: {exclaim},
     {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   4: use foul or abusive language towards; "The actress abused the
     policeman who gave her a parking ticket"; "The angry mother
     shouted at the teacher" [syn: {abuse}, {clapperclaw},
     {blackguard}, {shout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top