ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heel

HH IY1 L   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heel-, *heel*
English-Thai: Longdo Dictionary
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
heel[N] ส้นเท้า, See also: ส่วนหลังของกีบเท้าสัตว์
heel[N] ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า, See also: ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า
heel[VT] ทำให้เอียง, See also: ทำให้ลาด, Syn. tilt
heel[VI] เอียง, See also: ลาด, Syn. lean, tilt
heeled[ADJ] ซึ่งมีส้นเท้า
heel back[PHRV] เตะลูกบอลด้วยส้นเท้า
heelpiece[N] หนัง, ไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่ใช้ทำส้นรองเท้าหรือถุงเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
heeled(ฮีลดฺ) adj. มีส้นเท้า,ใส่ส้นเท้า,มีเงินมั่งมี
heeler(ฮีล'เลอะ) n. คนซ่อมรองเท้า
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
heelpostn. ตีนเสา
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
bevel wheeln. เฟืองเอียง
breast wheeln. กังหันทดน้ำแบบหนึ่ง
cogwheeln. ล้อเฟือง

English-Thai: Nontri Dictionary
heel(n) ส้นเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ,ท้ายเรือ,คนขี้ขโมย
heel(vt) ใส่ส้นรองเท้า,ตามหลัง
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย
wheel(vi,vt) จูง,หัน,กลับ,หมุนเวียน,กลิ้ง,หมุน,วกเวียน
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heelโคน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heel bone; calcaneum; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heel contact; short heel contactสัมผัสโคน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heel cord; tendon, Achillesเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heelส้นเท้า [TU Subject Heading]
Heel Cordเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heel (n ) ส้นเท้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง Rebecca (1940)
She fell head over heels in love with you.เธอตกหลุมรักเธอด้วยความรัก Idemo dalje (1982)
You put them on and you click the heels three times, and then you said, "there's no place like home."ต้องใส่แล้วเอาส้นกระทบกัน 3 ครั้ง และท่องว่า "ไม่มีที่ไหนอบอุ่นเหมือนบ้าน" Return to Oz (1985)
Don't put your heel down.อย่าวางส้นเท้า Dirty Dancing (1987)
- Don't put your heel down.- อย่าวางส้นเท้า Dirty Dancing (1987)
She's been kicking up her heels with all the young studs.เธอเฝ้าแต่จะจับเด็กหนุ่ม The Lawnmower Man (1992)
- The heel is the perfect height, isn't it?ส้นสูงได้ขนาด ใช่ไหมครับ? Wild Reeds (1994)
It's just that my heel is getting rather raw.แต่ตอนนี้เท้าผมเจ็บไปหมดแล้ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I just want to click my heels and get back to reality.ฉันก็แค่อยากกลับไปสู่โลกแห่งความจริงน่ะ Hothead (2001)
You won't be needing high heels where we're going.ที่ที่เราจะไปนั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าส้นสูง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Heel to toe. Unless you're an executive or an executive's assistant...มันสำหรับผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร I Heart Huckabees (2004)
Your high heels on the other hand....ส้นสูงแม่นั่นแหละ... Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heelApart from his heel, Achilles was invulnerable.
heelAs he couldn't endure, he took to his heels.
heelHe fell from the roof head over heels.
heelHe fell head over heels into the pool.
heelHe is head over heels in love with Mary.
heelHe looks very down at heels.
heelHe raised his heel against me.
heelHe showed his heels to us.
heelHe took offense at what I said and turned on his heels.
heelHe took to his heels when he saw a policeman.
heelHe walked quickly away with two dogs trotting at his heels.
heelHis bag was heavy, and what was worse, one of his heels had got blistered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้น[N] heel, Syn. ส้นเท้า, Example: เวลายุงกัดที่ส้นเท้าจะรู้สึกคันมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนท้ายของเท้า
ส้นตีน[N] heel, Syn. ส้นเท้า, ส้น, Example: กำนันมั่นยกส้นตีนถีบลูกน้องที่สะโพกอย่างแรง, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนท้ายของเท้า, Notes: (ปาก)
ส้นเท้า[N] heel, Syn. ส้น, ส้นตีน, Example: ลูกสาวบ้านนั้นใส่กางเกงขาบานกรอมส้นเท้าดูน่าเกลียด, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนท้ายของเท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel   
ใช่ลูกล่อลูกชน[xp] (chai lūk lø lūk chon) EN: wheeling and dealing   
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsawan) EN: Ferris wheel ; Big Wheel   FR: grande roue [f]
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee   FR: moyeu [m]
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: segment of a cart-wheel   
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus   FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take   FR: mener ; conduire ; tenir

CMU English Pronouncing Dictionary
HEEL HH IY1 L
HEELS HH IY1 L Z
HEELAN HH IY1 L AH0 N
HEELED HH IY1 L D
HEELING HH IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heel (v) hˈiːl (h ii1 l)
heels (v) hˈiːlz (h ii1 l z)
heeled (v) hˈiːld (h ii1 l d)
heeling (v) hˈiːlɪŋ (h ii1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to), #202 [Add to Longdo]
脚跟[jiǎo gēn, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄣ, / ] heel, #24,325 [Add to Longdo]
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, ] heel tendon of mammals; Achilles tendon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m}; Schuhabsatz {m} | Absätze {pl}; Fersen {pl}heel | heels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
ウィリー;ウイリー[, uiri-; uiri-] (n) wheelie [Add to Longdo]
ウェッジヒール[, uejjihi-ru] (n) wedge heel; wedgie [Add to Longdo]
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle [Add to Longdo]
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer [Add to Longdo]
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heel \Heel\, n. [OE. hele, heele, AS. h[=e]la, perh. for
   h[=o]hila, fr. AS. h[=o]h heel (cf. {Hough}); but cf. D.
   hiel, OFries. heila, h[=e]la, Icel. h[ae]ll, Dan. h[ae]l, Sw.
   h[aum]l, and L. calx. [root]12. Cf. {Inculcate}.]
   1. The hinder part of the foot; sometimes, the whole foot; --
    in man or quadrupeds.
    [1913 Webster]
 
       He [the stag] calls to mind his strength and then
       his speed,
       His winged heels and then his armed head. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. The hinder part of any covering for the foot, as of a
    shoe, sock, etc.; specif., a solid part projecting
    downward from the hinder part of the sole of a boot or
    shoe.
    [1913 Webster]
 
   3. The latter or remaining part of anything; the closing or
    concluding part. "The heel of a hunt." --A. Trollope. "The
    heel of the white loaf." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything regarded as like a human heel in shape; a
    protuberance; a knob.
    [1913 Webster]
 
   5. The part of a thing corresponding in position to the human
    heel; the lower part, or part on which a thing rests;
    especially:
    (a) (Naut.) The after end of a ship's keel.
    (b) (Naut.) The lower end of a mast, a boom, the bowsprit,
      the sternpost, etc.
    (c) (Mil.) In a small arm, the corner of the but which is
      upwards in the firing position.
    (d) (Mil.) The uppermost part of the blade of a sword,
      next to the hilt.
    (e) The part of any tool next the tang or handle; as, the
      heel of a scythe.
      [1913 Webster]
 
   6. (Man.) Management by the heel, especially the spurred
    heel; as, the horse understands the heel well.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.)
    (a) The lower end of a timber in a frame, as a post or
      rafter. In the United States, specif., the obtuse
      angle of the lower end of a rafter set sloping.
    (b) A cyma reversa; -- so called by workmen. --Gwilt.
      [1913 Webster]
 
   8. (Golf) The part of the face of the club head nearest the
    shaft.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. In a carding machine, the part of a flat nearest the
    cylinder.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Heel chain} (Naut.), a chain passing from the bowsprit cap
    around the heel of the jib boom.
 
   {Heel plate}, the butt plate of a gun.
 
   {Heel of a rafter}. (Arch.) See {Heel}, n., 7.
 
   {Heel ring}, a ring for fastening a scythe blade to the
    snath.
 
   {Neck and heels}, the whole body. (Colloq.)
 
   {To be at the heels of}, to pursue closely; to follow hard;
    as, hungry want is at my heels. --Otway.
 
   {To be down at the heel}, to be slovenly or in a poor plight.
    
 
   {To be out at the heels}, to have on stockings that are worn
    out; hence, to be shabby, or in a poor plight. --Shak.
 
   {To cool the heels}. See under {Cool}.
 
   {To go heels over head}, to turn over so as to bring the
    heels uppermost; hence, to move in a inconsiderate, or
    rash, manner.
 
   {To have the heels of}, to outrun.
 
   {To lay by the heels}, to fetter; to shackle; to imprison.
    --Shak. --Addison.
 
   {To show the heels}, to flee; to run from.
 
   {To take to the heels}, to flee; to betake to flight.
 
   {To throw up another's heels}, to trip him. --Bunyan.
 
   {To tread upon one's heels}, to follow closely. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heel \Heel\ (h[=e]l), v. i. [OE. helden to lean, incline, AS.
   heldan, hyldan; akin to Icel. halla, Dan. helde, Sw.
   h[aum]lla to tilt, pour, and perh. to E. hill.] (Naut.)
   To lean or tip to one side, as a ship; as, the ship heels
   aport; the boat heeled over when the squall struck it.
   [1913 Webster]
 
   {Heeling error} (Naut.), a deviation of the compass caused by
    the heeling of an iron vessel to one side or the other.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heel \Heel\, v. t. [imp. & p. p. {Heeled}; p. pr. & vb. n.
   {Heeling}.]
   1. To perform by the use of the heels, as in dancing,
    running, and the like. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I cannot sing,
       Nor heel the high lavolt.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To add a heel to; as, to heel a shoe.
    [1913 Webster]
 
   3. To arm with a gaff, as a cock for fighting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) To hit (the ball) with the heel of the club.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Football) To make (a fair catch) standing with one foot
    advanced, the heel on the ground and the toe up.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heel
   n 1: the bottom of a shoe or boot; the back part of a shoe or
      boot that touches the ground and provides elevation
   2: the back part of the human foot
   3: someone who is morally reprehensible; "you dirty dog" [syn:
     {cad}, {bounder}, {blackguard}, {dog}, {hound}, {heel}]
   4: one of the crusty ends of a loaf of bread
   5: the lower end of a ship's mast
   6: (golf) the part of the clubhead where it joins the shaft
   v 1: tilt to one side; "The balloon heeled over"; "the wind made
      the vessel heel"; "The ship listed to starboard" [syn:
      {list}, {heel}]
   2: follow at the heels of a person
   3: perform with the heels; "heel that dance"
   4: strike with the heel of the club; "heel a golf ball"
   5: put a new heel on; "heel shoes" [syn: {heel}, {reheel}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 heel /hel/
  1. integer
  2. absolute; complete
  3. completely; entirely; through
  4. completely; fully
  5. quite; very; verymuch
  6. entire; overall; whole
  7. atall; entirely; quite; wholly

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top