Search result for

อันธพาล

(50 entries)
(0.0515 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันธพาล-, *อันธพาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธพาล[ADJ] delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
อันธพาล[N] social evil doer, Syn. คนพาล, Example: เธอถูกพวกอันธพาลในซอยจี้เอาสร้อยไปเมื่อคืนนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนเกะกะระราน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันธพาลน. คนเกะกะระราน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychopathอันธพาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roguesอันธพาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The mugger used hollow points.พวกอันธพาลใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย The Itch (2008)
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
"Jimmy The Rocket"? What are you? A Muppet gangster?จิมมี่ เดอะ รอคเก็ตหรอ อะไรของนาย อันธพาลน่าโง่รึไง High School Musical 3: Senior Year (2008)
A ruthless killer with an army of thugsเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี มีหมู่อันธพาล Boxed In (2008)
Hooligans...อันธพาล... Jump the Shark (2009)
What's going on? The day before The first murder,เขาไม่ใช่คนประเภทที่เป็นอันธพาล Conflicted (2009)
I am all up for a little creative accounting and some secret bank accounts, but hiring some thug to stage a break-in?ฉันตกลงเรื่องสร้างบัญชีใหม่ ๆ ขึ้นมา แล้วก็เรื่องบัญชีลับ แต้ให้จ้างพวกอันธพาลมาสร้างเรื่องบุกรุกเนี่ยนะ Marry Me a Little (2009)
Parasites! Hooligans!พวกกาฝาก พวกอันธพาล เข้าใจไหม Remains of the J (2009)
Someonelastnight,in a gangsta SUV gunned down my daughter.ไอ้อันธพาลรถตู้สีดำ ใช้ปืนฆ่าลูกสาวของฉัน Albification (2009)
They know how to use them. They're not ghetto kids.พวกเรารู้จักวิธีใช้ปืนได้ดี พวกเขาไม่ใช่แก๊งเด็กอันธพาล The Culling (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully[N] อันธพาล, Syn. coercer
gangster[N] เหล่าร้าย, See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต, Syn. racketeer, mobster
goon[N] มือปืน, See also: อันธพาล, Syn. ruffian, hooligan
hooligan[N] จิ๊กโก๋, See also: อันธพาล, นักเลง, กุ๊ย, Syn. hoodlum, rowdy, ruffian
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
rough[N] คนที่ใช้ความรุนแรง, See also: อันธพาล, Syn. rowdy, ruffian
ruffian[N] นักเลง, See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้, Syn. hooligan, thug
scalawag[N] คนพาล, See also: อันธพาล, คนเกเร, Syn. rogue, trickster
swashbuckler[N] คนเกเร, See also: อันธพาล, Syn. fighter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
goon(กูน) n. คนโง่,คนทึ่ม,อันธพาล
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
hellion(เฮล'เยิน) n. จอมยุ่ง,คนอันธพาล
hoodlum(ฮูด'ลัม) n. อันธพาล,หัวไม้,วายร้าย,โจร
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top