ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desktop

D EH1 S K T AA2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desktop-, *desktop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desktop(n) พื้นโต๊ะ, Syn. plank, counter
desktop(n) พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์, Syn. desktop computer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอป, Example: โปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
desktop caseเดสก์ท็อปเคส, ลักษณะของเคสในแนวนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Desktop publishingการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishingการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ, Example: โปรแกรมที่ยอมให้ผู้ใช้ผสมผสานข้อความกับภาพลงบนจอเดียวกัน หรือในหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันได้ โปรแกรมประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดทำ จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสาร รายงาน หรือนามบัตร [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishingการจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This guy can hijack random desktops all around the world, turn them into zombies that do his bidding.เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแฮกเกอร์ ข้อมูลออนไลน์หลายเว็บไซต์ หมอนี่สามารถดักจับข้อมูลนั้นได้โดยตรงทั่วโลก Phoenix (2009)
Vince, stop reading my desktop calendar.วินซ์ เลิกอ่านปฏิธินตั้งโต๊ะฉันเสียที Hello, Dexter Morgan (2009)
The remote desktop is open.ได้ทำการควบคุมระยะไกล The Bones on the Blue Line (2010)
Desktop Dan's about to make a break in the final furlong.เดสท์ท็อป แดนกำลังจะแซงในเฟอร์ลองค์ระยะสุดท้าย Dentist of Detroit (2011)
It's Turncoat Jenny in the lead, with Jackboot Bob hot on the heels of Desktop Dan.เทิร์นโค๊ด เจนนิ่ง กำลังนำอยู่ครับ โดยมีแจ็คบูธ บ็อป ตามติด เดสท์ท็อป แดน ไม่ไกลนัก Dentist of Detroit (2011)
And Desktop Dan's making a break on the inside!และเดสท์ท็อป แดน กำลังเร่งขึ้นจากลู่ใน Dentist of Detroit (2011)
Turncoat Jenny still out front, but here comes Desktop Dan.เทิร์นโค๊ด เจนนิ่ง ยังคงนำอยู่ แต่เดสท์ท็อป แดน มาแล้ว Dentist of Detroit (2011)
And it's Desktop Dan for the win!และเป็นเดสท์ท็อป แดน ที่เข้าวิน Dentist of Detroit (2011)
At the moment there are 273 desktops for public use.ในขณะนี้ มีอยู่ 273 เครื่อง เป็นเครื่องสาธารณะ Cyber Threat (2011)
So he asks yours truly to do the most basic tasks like find files on his desktop and search for videos of sneezing hedgehogs or whatever.เขาขอให้เราช่วยทำงานพื้น ๆ ให้ เช่นการหาไฟล์บนคอมเขา หรือหาคลิปวีดีโอให้เเบบเนี่ย Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desktopDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
desktopI also digitized it and made a desktop image.
desktopI think you will find it convenient to put a short-cut on the desktop.
desktopI used a photo of my dog for my desktop wallpaper.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESKTOP D EH1 S K T AA2 P
DESKTOPS D EH1 S K T AA2 P S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桌面[zhuō miàn, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, ] desktop; tabletop, #7,344 [Add to Longdo]
桌上型[zhuō shàng xíng, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] desktop [Add to Longdo]
桌上型电脑[zhuō shàng xíng diàn nǎo, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] desktop computer [Add to Longdo]
桌面系统[zhuō miàn xì tǒng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] desktop system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desktop-Computer { m }, Tischrechner { m } [ comp. ]desktop computer [Add to Longdo]
Desktop-Publishing { n }; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブデスクトップ[akuteibudesukutoppu] (n) { comp } Active Desktop [Add to Longdo]
アップルデスクトップバス[appurudesukutoppubasu] (n) { comp } Apple Desktop Bus [Add to Longdo]
インクデスクトップ[inkudesukutoppu] (n) { comp } ink desktop [Add to Longdo]
デスクトップ[desukutoppu] (n) (1) { comp } desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) { comp } desktop PC [Add to Longdo]
デスクトップエクスペリエンス[desukutoppuekusuperiensu] (n) { comp } desktop experience [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[desukutoppukonpyu-ta] (n) { comp } desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパソコン[desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer [Add to Longdo]
デスクトップパターン[desukutoppupata-n] (n) { comp } desktop pattern [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[desukutoppupaburisshingu] (n) { comp } desktop publishing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]
自席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer [Add to Longdo]
卓上型コンピュータ[たくじょうがたコンピュータ, takujougata konpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desktop
   n 1: the top of a desk
   2: (computer science) the area of the screen in graphical user
     interfaces against which icons and windows appear [syn:
     {background}, {desktop}, {screen background}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top