ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -托-, *托*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[托, tuō, ㄊㄨㄛ] to raise, to support; to entrust, to rely on
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  乇 (tuō ㄊㄨㄛ) 
Etymology: [ideographic] Using one's hands 扌 for support 乇; 乇 also provides the pronunciation,  Rank: 799

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] prop; support (for weight); rest (e.g. arm rest); thanks to; to hold in one's hand; to support in one's palm; to give; to base; to commit; to set, #2,694 [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, / ] to trust; to entrust; to be entrusted with; to act as trustee, #2,694 [Add to Longdo]
[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, / ] entrust; trust, #2,819 [Add to Longdo]
[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] motorbike; motorcycle, #4,311 [Add to Longdo]
[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ, ] trusteeship; to trust, #6,429 [Add to Longdo]
[yī tuō, ㄧ ㄊㄨㄛ, ] rely on; depend on, #6,975 [Add to Longdo]
[xìn tuō, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ, ] to entrust, #7,989 [Add to Longdo]
罗拉[Mó tuō luó lā, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] Motorola, #10,065 [Add to Longdo]
[bài tuō, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄛ, / ] request sb to do sth; please! (Taiwan slang), #10,527 [Add to Longdo]
[jì tuō, ㄐㄧˋ ㄊㄨㄛ, / ] to have sb look after sb; to entrust the care of sb; to place (hope etc) on, #11,200 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たくす;たくし, takusu ; takushi] (n) (See 茶) saucer (for a teacup) [Add to Longdo]
[たくはつ, takuhatsu] (n,vs) monk's "begging" [Add to Longdo]
鉢修道会[たくはつしゅうどうかい, takuhatsushuudoukai] (n) mendicant orders [Add to Longdo]
鉢僧[たくはつぞう, takuhatsuzou] (n) {Buddh} mendicant priest [Add to Longdo]
[たくよう, takuyou] (n) stipule [Add to Longdo]
卵;託卵(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all fucked.[JA] 一蓮生よ Paul (2011)
Please![CN] 拜 Nobody Knows Anything (1999)
I'm your girl.[JA] 私とあなたは一蓮 All Happy Families Are Alike (2015)
It's that we do things together.[JA] 一蓮生だってこと Chapter 1 (2013)
Please.[CN] 拜 The Long Kiss Goodnight (1996)
Please![CN] 拜了! 40 Carats (1973)
I've been chasing this guy across four continents and 12 countries, and believe me, the last damn place I want to be right now is on your front doorstep, selling Girl Scout cookies.[JA] こいつの為に4つの大陸 12の国を追い続け 真面目な話 とどのつまりが お前の門前にたたずむ 鉢僧だ Fast & Furious 6 (2013)
Remember we're both in the soup, if anything happens ... - Forget it and drive.[JA] 何かあったら 一蓮生だぞ Detour (1945)
Okay?[CN] 拜 Bringing Out the Dead (1999)
Roberto.[CN] 罗伯 Senso (1954)
We're connected now, you and me.[JA] あんたと私は 今や一蓮生よ Episode #1.4 (2013)
Your destiny intertwines forever with us…or rather ...with the opium.[JA] お前は俺たちと... いや アヘン と-蓮生だ Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top