ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scope

S K OW1 P   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scope-, *scope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scope[N] ขอบเขต, See also: ขอบข่าย, วงจำกัด, วิถี, แนวสายตา, ความยาว, Syn. range, field
scope[N] โอกาส, See also: ความสามารถในการทำบางสิ่ง, Syn. potential
scope[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องจุลทรรศน์
scope[SUF] สิ่งที่ช่วยในการมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scope(สโคพ) n. ขอบเขต,วง,ลู่ทาง, ทัศนวิสัย,วิสัย,โอกาส,ความยาว ,กล้องส่อง, Syn. space
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
bronchoscopen. เครื่องมือตรวจสอบหลอดลม
cavernoscopeเครื่องมือสำหรับส่องโพรง
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
electroscopen. เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต
gastroscopen. เครื่องมือตรวจส่องภายในกระเพาะอาหาร, See also: gastroscopic adj.
gyroscope(ไจ'โรสโคพ) n. เครื่องมือวัดการหมุนรอบ, See also: gyroscopic adj.
helioscopen. กล้องส่องทางไกลสำหรับดูดวงอาทิตย์
horoscope(ฮอร'ระสโคพ) n. แผนภาพการผูกดวงโหราศาสตร์,การผูกดวงโหราศาสตร์., See also: horoscopic adj. horoscopy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scope(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทัศนวิสัย,การมองปัญหา
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
hydroscope(n) เครื่องส่องภาพใต้น้ำ
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
megascope(n) เครื่องฉายภาพขยาย
microscope(n) กล้องจุลทรรศน์
periscope(n) กล้องส่องดูทาง
stereoscope(n) เครื่องดูภาพสามมิติ
stethoscope(n) หูฟังของหมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว! Akira (1988)
- Where is it? - The scope is lit.-สัญญาณเตือนขึ้น มันอยู่ตรงหน้าเรา Event Horizon (1997)
Well, I guess I'm just gonna go on up to the roof and scope out the situation.ฉันจะขึ้นไปบนหลังคา... และสำรวจสถานการณ์ Inspector Gadget 2 (2003)
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
A powerful scope would allow him to observe it from a safe distanceผมว่าเรามาถูกทางแล้ว L.D.S.K. (2005)
Crash, Eddie, you two go scope it out.ชน, เอ็ดดี้, คุณทั้งสองไปหาขอบเขต Ice Age: The Meltdown (2006)
"he began to give a large scope to his desires."เขาก็เริ่มที่จะเพิ่มขอบเขต ของโอกาสให้กับตัวเอง" Becoming Jane (2007)
Now there is no scope of any mistake..ที่นี้ทุกคนจะได้ไม่เข้าใจผิด... Namastey London (2007)
A rifle scope waseen from the tower.เราเห็นกล้องติดปืนจากหอคอยนั่น Interference (2007)
Not to offend either of you, but I took the liberty of calling my attorney to find out exactly what the scope of your authority is here,ไม่ได้จะทำให้โกรธหรอกนะ แต่ผม ต้องใด้รับอิสรภาพในการเรียกทนายของผม เพื่อหาว่าจริงๆแล้วขอบเขตของอำนาจของคุณที่นี่มีแค่ไหน The Sunshine State (2008)
This can go places the other scopes can't.อันนี้สามารถไปได้ในที่ๆกล้องอื่นๆไปไม่ได้ Emancipation (2008)
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scopeBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
scopeIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
scopeIt is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.
scopeTheir scope and shape is unclear.
scopeThe problem is beyond the scope of my understanding.
scopeThere is ample scope for improvement.
scopeThis is beyond the scope of my imagination.
scopeThis subject is not within the scope of our study.
scopeThis subject is outside the scope of our inquiry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงจำกัด[N] scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
ข่าย[N] scope, See also: limits, Syn. ขอบข่าย, Example: เขาอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตาย, Thai definition: ขอบเขตที่ต้องพิจารณา
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope   FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงดี[v.] (dūangdī) EN: have a good horoscope ; have good luck   FR: être chanceux
จุลทรรศน์[n.] (junlathat) EN: microscope   FR: microscope [m]
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere   FR: limite [f]
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of   
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt khøng kānseuksā) EN: scope of the study ; delimitation of the study   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOPE    S K OW1 P
SCOPES    S K OW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scope    (n) skˈoup (s k ou1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work [Add to Longdo]
Bereich {m}; Zuständigkeitsbereich {m} | Bereiche {pl}; Zuständigkeitsbereiche {pl}scope | scopes [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion [Add to Longdo]
Freiraum {m}scope for development [Add to Longdo]
Handlungsspielraum {m}scope (of action) [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Lieferumfang {m}scope of delivery [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}scope of supply [Add to Longdo]
Patentschutzbereich {m}scope of the protection by patent [Add to Longdo]
Schutzbereich {m}; Schutzumfang {m}scope of protection; extent of protection [Add to Longdo]
Zuständigkeitsbereich {m}scope of responsibility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコノスコープ[, aikonosuko-pu] (n) iconoscope [Add to Longdo]
イオン顕微鏡[イオンけんびきょう, ion kenbikyou] (n) ion microscope [Add to Longdo]
オシロ[, oshiro] (n) (abbr) (See オシロスコープ) oscilloscope [Add to Longdo]
オシロスコープ[, oshirosuko-pu] (n) oscilloscope [Add to Longdo]
オルソスコープ;オーソスコープ[, orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris) [Add to Longdo]
カルジオスコープ[, karujiosuko-pu] (n) cardioscope [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[, kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
キネスコープ[, kinesuko-pu] (n) kinescope [Add to Longdo]
キネトスコープ[, kinetosuko-pu] (n) kinetoscope [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope [Add to Longdo]
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document) [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -scope \-scope\ [Gr. skopo`s a watcher, spy. See {Scope}.]
   A combining form usually signifying an instrument for viewing
   (with the eye) or observing (in any way); as in microscope,
   telescope, altoscope, anemoscope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scope \Scope\, n. [It. scopo, L. scopos a mark, aim, Gr.
   skopo`s, a watcher, mark, aim; akin to ?, ? to view, and
   perh. to E. spy. Cf. {Skeptic}, {Bishop}.]
   1. That at which one aims; the thing or end to which the mind
    directs its view; that which is purposed to be reached or
    accomplished; hence, ultimate design, aim, or purpose;
    intention; drift; object. "Shooting wide, do miss the
    marked scope." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Your scope is as mine own,
       So to enforce or qualify the laws
       As to your soul seems good.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The scope of all their pleading against man's
       authority, is to overthrow such laws and
       constitutions in the church.     --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Room or opportunity for free outlook or aim; space for
    action; amplitude of opportunity; free course or vent;
    liberty; range of view, intent, or action.
    [1913 Webster]
 
       Give him line and scope.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In the fate and fortunes of the human race, scope is
       given to the operation of laws which man must always
       fail to discern the reasons of.    --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Excuse me if I have given too much scope to the
       reflections which have arisen in my mind. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       An intellectual cultivation of no moderate depth or
       scope.                --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Extended area. [Obs.] "The scopes of land granted to the
    first adventurers." --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. Length; extent; sweep; as, scope of cable.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scope
   n 1: an area in which something acts or operates or has power or
      control: "the range of a supersonic jet"; "a piano has a
      greater range than the human voice"; "the ambit of
      municipal legislation"; "within the compass of this
      article"; "within the scope of an investigation"; "outside
      the reach of the law"; "in the political orbit of a world
      power" [syn: {scope}, {range}, {reach}, {orbit}, {compass},
      {ambit}]
   2: the state of the environment in which a situation exists;
     "you can't do that in a university setting" [syn: {setting},
     {background}, {scope}]
   3: a magnifier of images of distant objects [syn: {telescope},
     {scope}]
   4: electronic equipment that provides visual images of varying
     electrical quantities [syn: {oscilloscope}, {scope},
     {cathode-ray oscilloscope}, {CRO}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SCOPE
     SCalable Object Processing Environment (Creamware)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SCOPE
     Simple COmmunications Programming Environment (telecommunication)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SCOPE
     Supervisory Control Of Program Execution (OS, CDC 6000)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top