ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉาก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉาก-, *ฉาก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ฉากบังเพลิง(n) Cremation Panel

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉากหลัง(n) background, Syn. เบื้องหลัง, ภูมิหลัง, Example: คนที่เรามองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาอาจจะมีฉากหลังของชีวิตที่ขมขื่นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น, Thai Definition: ที่เป็นมาก่อน หรือสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มีใครรู้
ฉากหลัง(n) backdrop, See also: background, backcloth, Syn. ฉาก, Example: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง, Thai Definition: วิวประกอบหลังภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉากน. เครื่องบังหรือเครื่องกั้น มีหลายชนิด ใช้ตั้ง แขวน หรือพับได้, เครื่องประกอบเวทีละครเพื่อให้ดูสมจริงตามเนื้อเรื่อง เช่น ฉากป่า ฉากเมือง
ฉากเครื่องสำหรับวัดมุมซึ่งมี ๙๐ องศา, มุมซึ่งกางได้ ๙๐ องศา เรียกว่า มุมฉาก, ลักษณนามเรียกตอนย่อยของละครในองก์หนึ่ง ๆ หรือตอนหนึ่งของละครที่เปิดม่านหน้าเวทีครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ละคร ๓ ฉาก.
ฉากก. หลบ, เลี่ยง, เช่น ฉากหนี.
ฉากญี่ปุ่นน. เครื่องบังตาที่ประกอบด้วยแผ่นพับหลายแผ่น.
ฉากตั้งน. ฉากละครที่ทำเป็นรูปต่าง ๆ แล้วนำมาตั้งไว้, ฉากแข็ง ก็เรียก.
ฉากทิ้งน. ฉากลิเกละครเป็นต้นเขียนเป็นภาพต่าง ๆ แขวนทิ้งไว้กับที่ อาจชักรอกขึ้นลงได้, ฉากอ่อน ก็เรียก.
ฉากน้อย, ฉากใหญ่น. ท่าละครชนิดหนึ่ง.
ฉากบังเพลิงน. เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือพระเมรุ เพื่อบังมิให้ไฟลุกลามขณะถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ที่ติดไว้กับเสาเมรุทั้ง ๔ ด้าน เมื่อจะใช้งานจึงดึงหรือยกมาปิดไว้.
ฉากอ่อนน. ฉากทิ้ง.
ฉากแข็งน. ฉากตั้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sceneฉาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
middle groundฉากกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligatory sceneฉากจำเป็น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
settingฉากท้องเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tableauฉากภาพนิ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foregroundฉากหน้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backdropฉากหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backgroundฉากหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฉากบังเพลิงเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ ติดไว้กับเสาเมรุมาศทั้ง ๔ ด้าน เมื่อใช้งานจะดึงหรือยกมาปิดไว้ ใช้สำหรับศพชั้นโกศเท่านั้น, Example: <p><img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/total-chark-2.jpg" alt="ฉากบังเพลิง"> <p>เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ บนพระเมรุมาศหรือเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]
Screensฉากกั้นห้อง [TU Subject Heading]
Input Screenฉากนำเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Bad scene, lads.เฮ้เดี๋ยวก่อน มันคือฉากที่ไม่ดีนักเตะ ในทีม Yellow Submarine (1968)
This is a closed set!นี่ฉากภายในนะ Blazing Saddles (1974)
What in the hell do you think you're doing here?อะไรกันยะ นี่ฉากภายในนะ Blazing Saddles (1974)
They lose me right after the bunker scene.พอจบฉากบังเกอร์ ก็เขี่ยฉันทิ้งเลย Blazing Saddles (1974)
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม The Little Prince (1974)
I need something in the foreground to give it some scale!ผมต้องใช้คุณเป็นฉากหน้า เพื่อเปรียบเทียบขนาด! Jaws (1975)
Foreground my ass!ฉากหน้าบ้าบอสิ! Jaws (1975)
We didn't mean to.จับตาดูฉากที่สวยงามนี้... Full House (1987)
Such snow-scenes are embroidered, too.อย่างกับฉากหิมะที่ถูกกลับหัวเลยนะครับ A Short Film About Love (1988)
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Denise always says you were born for the small screen.เดนนิสพูดเสมอว่าคุณเกิดมาเพื่อ ฉากเล็กๆ Basic Instinct (1992)
Have you ever been to a murder scene right after it happened?คุณเคยอยู่ในฉากฆาตกรรม หลังจากที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นไหม? Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาก[chāk] (n) EN: act ; episode ; scene  FR: acte [ m ] ; épisode [ m ] ; scène [ f ]
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ฉาก[chāk] (n) EN: square ; t square ; set square ; try square ; triangle  FR: équerre [ f ]
ฉาก[chāk] (n) EN: scenery ; landscape
ฉากกั้น[chākkan] (n) FR: paravent [ m ] ; auvent [ m ]
ฉากละกร[chāk lakhøn] (n) EN: scenery  FR: décor [ m ] ; décors [ mpl ]
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop

English-Thai: Longdo Dictionary
orthogonal(adj) ตั้งฉากกัน
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
gaslight(vt) จัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, ปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง
gaslighting(n) การจัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, การปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action(n) เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์, See also: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์, Syn. plot, development
altarpiece(n) ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์
backcloth(n) ฉากหลัง, See also: ม่าน, ที่กำบัง, ฉาก, Syn. backdrop
backdrop(n) ฉากหลัง, See also: ม่านด้านหลัง, Syn. blackcloth
background(n) ฉากหลัง, See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ
episode(n) ตอน, See also: ฉาก, บท, Syn. chapter, passage, scene
finale(n) ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue
fire screen(n) ฉากบังหน้าเตาไฟ, See also: กรอบหน้าเตาไฟ, Syn. fireguard
fireguard(n) กรอบหน้าเตาไฟ, See also: ฉากบังหน้าเตาไฟ, Syn. fire screen
frame(n) โครง, See also: ฉาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv., adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
act(แอคทฺ) n., vt., vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
angle barเหล็กฉาก, เหล็กข้อศอก
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
behind-the-sceneadj., n. เบื้องหลัง, หลังฉาก
bevel(เบฟ'เวิล) { bevelled, bevelling, bevels } n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน, เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด, เอียง, มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง, เอียงตัด, ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที
backstage(adv) หลังเวที, หลังฉาก, อย่างลับๆ, ส่วนตัว
curtain(n) ม่าน, มู่ลี่, ฉาก
episode(n) พฤติการณ์, ตอน, บท, ฉาก, องก์, คราว, ครั้ง, กรณี
final(n) ขั้นท้าย, ตอนจบ, ฉากสุดท้าย, อวสาน
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า, เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, มีสี่มุมฉาก
hypotenuse(n) ด้านตรงข้ามมุมฉาก
inaugurate(vt) ทำพิธีต้อนรับ, ทำพิธีเปิด, เปิดฉาก, เปิดทำการ
interlude(n) การแสดงสลับฉาก
intermezzo(n) การแสดงสลับฉาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
rood screen[รูด สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอกจากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนา ที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: choir screen, chancel screen

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
屏風[びょうぶ, byoubu] (n) ฉากกั้นห้อง ฉากกันลม

German-Thai: Longdo Dictionary
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
vertikal(adj) ตั้งฉาก, ที่อยู่ในแนวเหนือ-ใต้, See also: normal, A. horizontal, waagrecht, Syn. senkrecht

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top