Search result for

ม่าน

(95 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ม่าน-, *ม่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่านตา[N] iris, Example: เขาหรี่ตาให้เล็กลงเพื่อปรับม่านตาของตัวเอง ให้เข้ากับระดับแสงในห้อง, Thai definition: เยื่อผิวลูกตาสำหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย
ม่านรูด[N] draw curtain
ม่านบังตา[N] blind
ม่านสองไข[N] double-rimmed curtain, Syn. ม่านสองชาย, Example: หน้าต่างห้องของหล่อนติดม่านสองไขสีฟ้าอ่อน, Count unit: ผืน, Thai definition: ม่านสองชายที่แหวกกลางรวบชายไปผูกไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน สำหรับประดับช่องทางประตูหน้าต่างเป็นต้น
ม่านสองไข[N] double-rimmed curtain, Syn. ม่านสองชาย, Example: หน้าต่างห้องของหล่อนติดม่านสองไขสีฟ้าอ่อน, Count unit: ผืน, Thai definition: ม่านสองชายที่แหวกกลางรวบชายไปผูกไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน สำหรับประดับช่องทางประตูหน้าต่างเป็นต้น
ม่านเหล็ก[N] iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ม่านเหล็ก[N] iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ม่านบังแดด[N] awning, See also: sun blind, sunshade, Syn. ม่านกันแดด, ที่บังแดด
ม่านบังเพลิง[N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน
ม่านบังเพลิง[N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ม่านน. เครื่องกั้นบัง โดยปรกติทำด้วยผ้า ใช้ห้อยกั้นห้องหรือประตูหน้าต่างเป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ม่านควัน.
ม้าน ๑ก. เหี่ยวแห้ง
ม้าน ๑เผือดเพราะความอาย.
ม้าน ๑น. เรียกข้าวที่ยืนต้นแห้งตายเพราะขาดน้ำเนื่องจากฝนแล้ง ว่า ข้าวม้าน
ม้าน ๑เรียกหน้าที่เผือดด้วยความละอายจนไม่กล้าสบตาคน ว่า หน้าม้าน.
ม่านน. ชนชาติพม่า.
ม้าน ๒น. ชื่อผึ้งชนิด Apis andreniformis Smith ในวงศ์ Apidae ขนาดเล็กกว่าผึ้งมิ้ม ทำรังคล้ายผึ้งมิ้ม แต่มีขนาดเล็กกว่า, มิ้มเล็ก หรือ มิ้มดำ ก็เรียก.
ม่านตาน. เยื่อผิวลูกตาสำหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย.
ม่านบังตาน. เครื่องบังหน้าต่างในระดับตา มักทำด้วยผ้า.
ม่านบังเพลิงน. ม่านแขวนระหว่างเสาเมรุทั้ง ๔ ด้าน .

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iris (of eye)ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris (of eye)ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synechiaม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridoptosisม่านตายื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iritisม่านตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the irisม่านตาโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Curtain, Ironม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Curtain, Bambooม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uveitisม่านตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Iron Curtainม่านเหล็ก เป็นศัพท์ที่อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ผู้ล่วงลับไปแล้ว คือ เซอร์วินสตัน เชอชิลล์ เป็นผู้บัญญัติขึ้นหมายถึงเครื่องกีดขวางปิดกั้นเขต ซึ่งโซเวียตรัสเซียและประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกไม่ยอมให้มีการ ติดต่อหรือเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของประเทศดังกล่าว ที่เรียกกันว่า ประเทศหลังม่านเหล็ก เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในระหว่างสงครามเย็น แต่ภายหลังที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลาย ม่านเหล็กก็พลอยหมดสภาพไปในที่สุด [การทูต]
Anisocoriaม่านตามีขนาดไม่เท่ากัน, ม่านตาไม่เท่ากัน, รูม่านตาขนาดไม่เท่ากัน [การแพทย์]
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iridodonesisม่านตาสั่นกระเพื่อม, การพริ้วของม่านตา [การแพทย์]
Iris Diseasesม่านตา, โรค [การแพทย์]
Iris, Peripheralม่านตาส่วนขอบ [การแพทย์]
Iritis, Mildม่านตาอักเสบ [การแพทย์]
Miosis, Senileม่านตาหดเล็กในผู้ป่วยสูงอายุ [การแพทย์]
Miotic Actionม่านตาหรี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little emma--turns out she's less holly hobbieเอมม่าน้อยนั่น เธอเลิกอ่านนิทานกล่อมเด็กแล้ว There Might be Blood (2008)
Them If his pupils dilated, If his pupils were fixed, if there was a twitch...ถ้าเขาเบิกรูม่านตา, ถ้ารูม่านตา ที่ได้รับการรักษาแล้ว, ถ้ายังกระตุก.. Not Cancer (2008)
I can't see his face, can't see the twitch,ฉันไม่เห็นหน้าเขา ไม่เห็นมีอาการกระตุก มองไม่เห็นรูม่านตา Not Cancer (2008)
Pupils were dilated.รูม่านตาขยาย Not Cancer (2008)
His pupils are responsive.ม่านตาเขายังตอบสนอง Joy (2008)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)
Close those blinds.ปิดม่านปรับแสงซะ Last Resort (2008)
Open that blind.เปิดม่านปรับแสง Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}I've gotta remember to close the blinds.ฉันจำได้ว่าต้องปิดม่านปรับแสงก่อน Dying Changes Everything (2008)
And then you went into a coma for five days.แล้วก็มีอาการโคม่านานถึง 5 วัน Babylon A.D. (2008)
Through eyes in tears. We got to go through that waterfall!ผ่านม่านน้ำตา เราต้องเข้าไปในน้ำตก! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A radiator hissing. A curtain blowing.เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่าน[n.] (mān) EN: curtain   FR: rideau [m] ; voile [m]
ม่านตา[n.] (māntā) EN: iris   FR: iris [m]
ม่านห้องน้ำ[n. exp.] (mān hǿng nām) EN: shower curtain   FR: rideau de douche [m]
ม้านั่ง[n.] (mānang) EN: bench ; stool   FR: banc [m] ; tabouret [m]
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mānang yāo) EN: sofa ; couch ; chesterfield   FR: sofa [m] ; divan [m]
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mānang yāo) FR: banc public [m]
ม้าน้ำ[n.] (mānām) EN: seahorse   FR: hippocampe [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backcloth[N] ฉากหลัง, See also: ม่าน, ที่กำบัง, ฉาก, Syn. backdrop
backdrop[N] ฉากหลัง, See also: ม่านด้านหลัง, Syn. blackcloth
background[N] ฉากหลัง, See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ
blind[N] บังตา, See also: ม่านบังตา
curtain[N] ม่าน
drape[N] ม่านประดับ, Syn. hang, set
iris[N] ม่านตา
iron curtain[N] เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก, See also: ม่านเหล็ก
portiere[N] ม่านประตู, Syn. curtain
screen[N] ม่าน, See also: บังตา, ฉาก, ที่กำบัง, Syn. cloak, curtain, shield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
air curtainม่านลมจากอากาศที่อัด เพื่อกันแมลงหรืออื่น ๆ
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
arras(แอร์'รัส) n. พรมปัก,ม่านปัก,สิ่งปักที่แขวนกับผนัง, Syn. tapestry weave)
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray

English-Thai: Nontri Dictionary
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที
blind(n) ที่บังแสง,ม่านบังตา,ที่กำบัง,ตัวล่อ,นกต่อ
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
curtain(n) ม่าน,มู่ลี่,ฉาก
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
drape(vt) พับ,แต่งตัว,ประดับด้วยผ้า,สวมเสื้อผ้า,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とばり, tobari] (n) ม่าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
虹彩[こうさい, kousai] (n ) ม่านตา

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top