ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cad

K AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cad-, *cad*, ca
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cadet(n) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CAD(abbr) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
cad(n) ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี
caddy(n) ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ, Syn. caddie
caddy(n) กล่องชา, See also: กล่องใส่ใบชา
cadet(n) นักเรียนทหาร
cadge(vi) ขอ, Syn. beg
cadge(vt) ขอ, Syn. beg, sponge
cadre(n) กลุ่มคนที่ได้รับการฝึกเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง
caddie(n) ผู้ที่ถือถุงกอล์ฟให้ผู้เล่นกอล์ฟ, Syn. caddy
cadaver(n) ซากศพ, Syn. corpse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ, คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
caddisflyn. แมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
caddy(แคด'ดี) n. หีบหรือกล่องเล็ก ๆ สำหรับเก็บของเล็ก ๆ = caddie
cadence(แคด'เดินซฺ) { cadenced, cadencing, cadences } n. ท่วงทำนองดนตรี, จังหวะในการพูด, จังหวะ, ท่วงทำนอง vt. ให้จังหวะ, ทำเป็นจังหวะ, See also: cadent, cadential adj., Syn. beat
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ, ท่วงทำนอง, ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล

English-Thai: Nontri Dictionary
cad(n) คนหยาบคาย, คนถ่อย, ไพร่, คนต่ำช้า
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ, เหมือนผี, ไม่มีสีเลือด, ซีดเผือด
caddy(n) เด็กถือถุงไม้กอล์ฟ, นวมกาน้ำร้อน
cadence(n) จังหวะ, ท่วงทำนอง, เสียงต่ำ
cadet(n) นักเรียนนายร้อย, นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายทหาร
academic(adj) เชิงวิชาการ, เกี่ยวกับโรงเรียน, เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
academy(n) สถานศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CAD (computer-aided design)แคด (การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAD (computer-aided design)แคด (การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadastre (Fr.)แผนที่แสดงเขตที่ดินที่มีผู้ครอบครอง (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadaverซากศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadaver; corpseศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric-ศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric rigidity; rigidity, postmortem; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric spasmการหดเกร็งของศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadence braking; pump-brakingการย้ำเบรกกันปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
CAD/CAM systemระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
CAD/CAM Systemsระบบการออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Cadasterทะเบียนที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Cadastral mapแผนที่โฉนด [เศรษฐศาสตร์]
cadastral mapcadastral map, แผนที่โฉนด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Cadastral surveyการสำรวจรังวัด [เศรษฐศาสตร์]
cadastral surveycadastral survey, การรังวัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cadaverศพ, คนที่ตายแล้ว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cadencial[เเคเดินเชิล] (adj) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
cadenciate[เเคเดินเชิท] สร้างจังหวะ, ทําจังหวะ
cadenciative[เเคเดินเชอะทิฟว] (adj) ซึ่งทําจังหวะ, ซึ่งสร้างจังหวะ
cadent[เเคเดินทฺ] (adj) เป็นจังหวะ, มีจังหวะ
cadentify[เเคเดินทิไฟ] (vt) กําหนดจังหวะ
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
caduceus(n) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[ [ คทางูเดี่ยว ] ] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus), See also: rod of Asclepius
caduceus(n) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[ [ คทางูเดี่ยว ] ] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus), See also: rod of Asclepius
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา, See also: the infirmity of old age, Syn. senility

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bounty hunter Cad Baneนักล่าเงินรางวัลแคด เบน Hostage Crisis (2009)
Anakin Skywalker and his Padawan, Ahsoka, boarded the warship of cunning bounty hunter Cad Bane to recover a stolen holocron containing a list of the galaxy's force-sensitive children and future Jedi knights.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ได้ขึ้นยานของนักล่าเงินรางวัล จอมเจ้าเล่ห์แคด เบน เพื่อนำโฮโลครอนที่ถูกขโมย Children of the Force (2009)
Cad Bane you will find.แคด เบนเจ้าจะเจอ Children of the Force (2009)
If this Cad Bane is still here on Coruscant, ถ้าแคด เบนยังคงอยู่ที่นี่ บนคอรัสซัง Holocron Heist (2009)
Villainous mercenary Cad Bane was hired by Darth Sidious to steal a holocron from the vaults of the Jedi Temple.อาชญากรผู้ชั่วร้ายแคด เบน ถูกว่าจ้าง โดยดาร์ธซีเดียส ให้ขโมยโฮโลครอน จากห้องนิรภัยของวิหารเจได Holocron Heist (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cadThe golfer provides the caddy with some medicine.
cadThe man always cadges money from me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคดเมียม(n) cadmium, Example: สีผสมอาหารต่างๆ เหล่านี้มีสารพิษผสมเป็นส่วนประกอบเช่น ปรอท แคดเมียม สารหนู
ทำนอง(n) rhythm, See also: cadence, Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ, Example: ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย, Count Unit: ทำนอง, Thai Definition: ระเบียบของการร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เคด[ākhēt] (n) EN: arcade
อะโวคาโด[awōkhādō] (n) EN: avocado  FR: avocat [ m ]
บาน[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
บัณฑิตสถาน[banditsathān] (n) FR: académie [ f ]
บานกบ[bānkop] (n) EN: window frame ; doorframe  FR: châssis de fenêtre [ m ] ; encadrement de porte [ m ]
บรรณาการ[bannākān] (n) EN: tribute ; present ; gift  FR: cadeau [ m ] ; présent [ m ]
ชำร่วย[chamrūay] (n) EN: gift ; present  FR: présent [ m ] ; cadeau [ m ]
ช่างกล้อง[chang kløng] (n) EN: cameraman ; camerawoman  FR: cameraman [ m ] ; cadreur [ m ]
ดัก[dak] (v) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block  FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAD K AE1 D
CADY K EY1 D IY0
CADS K AE1 D S
CADE K EY1 D
CADA K AA1 D AH0
CADDY K AE1 D IY0
CADAM K AE1 D AH0 M
CADET K AH0 D EH1 T
CADBY K AE1 D B IY0
CADRE K AE1 D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cad (n) kˈæd (k a1 d)
cads (n) kˈædz (k a1 d z)
Cadiz (n) kˈədˈɪz (k @1 d i1 z)
caddy (n) kˈædiː (k a1 d ii)
cadet (n) kˈədˈɛt (k @1 d e1 t)
cadge (v) kˈæʤ (k a1 jh)
cadre (n) kˈaːdər (k aa1 d @ r)
caddie (n) kˈædiː (k a1 d ii)
cadets (n) kˈədˈɛts (k @1 d e1 t s)
cadged (v) kˈæʤd (k a1 jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, / ] cadmium Cd, transition metal, atomic number 48 #22,266 [Add to Longdo]
凯迪拉克[Kǎi dí lā kè, ㄎㄞˇ ㄉㄧˊ ㄌㄚ ㄎㄜˋ,     /    ] Cadillac #25,769 [Add to Longdo]
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ,   /  ] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse) #27,937 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] cadolinium #203,410 [Add to Longdo]
[kǎ, ㄎㄚˇ, ] cadmium #634,281 [Add to Longdo]
加的斯[Jiā dì sī, ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄙ,   ] Cádiz, Spain [Add to Longdo]
杆弟[gān dì, ㄍㄢ ㄉㄧˋ,   /  ] caddie (golf) [Add to Longdo]
计算机辅助设计[jì suàn jī fǔ zhù shè jì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ,        /       ] CAD computer-aided design [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CAD-Werkzeug { m } | CAD-Werkzeuge { pl }CAD tool | CAD tools [Add to Longdo]
Cadillac { m }cadillac [Add to Longdo]
Prolet { m } | Proleten { pl }cad | cads [Add to Longdo]
Cadmium (Kadmium) { n } [ chem. ]cadmium [Add to Longdo]
CAD : computerunterstütztes Entwerfen und KonstruierenCAD : computer aided design [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
cadre(n) |m| กรอบ, กรอบรูป เช่น cadre en alu กรอบที่ทำจากอลูมิเนียม, cadre doré กรอบทอง
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
年度[ねんど, nendo] (n, n-suf) (1) fiscal year (usu. April 1 to March 31 in Japan); financial year; (2) academic year; school year; (3) product year; (P) #392 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
学園[がくえん, gakuen] (n, adj-no) academy; campus; (P) #994 [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] (n) scientific society; academic meeting; academic conference; (P) #1,009 [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) route; road; (2) distance travelled in a day; (3) (See 七十路) (with decade) one's ....; age .... #1,216 [Add to Longdo]
アカデミー(P);アキャデミィ[akademi-(P); akyademii] (n) academia (fre #1,314 [Add to Longdo]
学院[がくいん, gakuin] (n) institute; academy; (P) #2,280 [Add to Longdo]
講座[こうざ, kouza] (n) (1) academic teaching unit; lectureship; professorial chair; (2) course (e.g. of lectures); (P) #3,572 [Add to Longdo]
ポップ[poppu] (adj-na, n, vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) #4,058 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
鳴動[めいどう, meidou] (ringing) cadence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cad \Cad\, n. [Abbrev. fr. cadet.]
   1. A person who stands at the door of an omnibus to open and
    shut it, and to receive fares; an idle hanger-on about
    innyards. [Eng.] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. A lowbred, presuming person; a mean, vulgar fellow. [Cant]
    --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cad
   n 1: someone who is morally reprehensible; "you dirty dog" [syn:
      {cad}, {bounder}, {blackguard}, {dog}, {hound}, {heel}]
   2: software used in art and architecture and engineering and
     manufacturing to assist in precision drawing [syn: {computer-
     aided design}, {CAD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAD
     Computer Aided Dispatch / Drafting
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAD
     Computer Aided Design (CIM)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top