ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downplay

D AW1 N P L EY2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downplay-, *downplay*
English-Thai: Longdo Dictionary
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even today, he was trying to downplay it.แม้แต่วันนี้ เขายังพยายามที่จะกลบเกลื่อน P.S. You're an Idiot (2012)
Hey, let's not downplay the fact that that's the ghost of Stonewall Jackson!เฮ้อย่ามองข้ามความจริงที่ว่า ที่ผีของสโตนวอลแจ็คสัน! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
If you're trying to downplay your reputation as being a psychopath, you might not want to say you're spokesperson for the universe.ถ้าคุณกำลังจะทำตามชื่อเสียงของคุณว่าเป็นคนบ้า คุณก็ไม่น่าจะพูดว่าคุณเป็นตัวแทนของจักรวาล Original Sin (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNPLAY D AW1 N P L EY2
DOWNPLAYS D AW1 N P L EY2 Z
DOWNPLAYED D AW1 N P L EY2 D
DOWNPLAYING D AW1 N P L EY2 IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downplay
   v 1: represent as less significant or important [syn:
      {understate}, {minimize}, {minimise}, {downplay}] [ant:
      {amplify}, {exaggerate}, {hyperbolise}, {hyperbolize},
      {magnify}, {overdraw}, {overstate}]
   2: understate the importance or quality of; "he played down his
     royal ancestry" [syn: {background}, {play down}, {downplay}]
     [ant: {foreground}, {highlight}, {play up}, {spotlight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top