ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clearly*

K L IH1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clearly, -clearly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearly(adv) อย่างชัดเจน, Syn. distinctly, plainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearlyAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
clearlyAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
clearlyA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
clearlyCan you clearly define this word?
clearlyClearly, she knows a lot about biotechnology.
clearlyClearly, the rumor is not true.
clearlyClearly, this is the most important point.
clearlyClearly you are mistaken.
clearlyExplain the fact as clearly as possible.
clearlyExpress your idea clearly.
clearlyExpress yourself as clearly as you can.
clearlyHe expressed himself clearly.
clearlyHe grasped her meaning clearly.
clearlyHe is quite clearly out of danger.
clearlyHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
clearlyHe set out his reasons clearly.
clearlyHe was clearly embarrassed.
clearlyHis steps were clearly marked in the snow.
clearlyI could clearly see that the hard work had begun to tell on his health.
clearlyI know quite clearly what he thinks.
clearlyI'll get in touch with you again when I know more clearly about that plan.
clearlyIn 2000 Japan's health care system was the best in the world, but since clinical internship was introduced in 2003 it has clearly deteriorated.
clearlyI remember the event as clearly as if it had happened just yesterday.
clearlyI sat at the front in order to hear the lecture clearly.
clearlyIt clearly looked as if everyone was present.
clearlyI think to clearly distinguish opinion from fact is important.
clearlyIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
clearlyIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.
clearlyIt is too dark to see clearly.
clearlyIt is usually the islander who sees the mainland most clearly.
clearlyIt was decided to be the heart that he cut a school clearly an edge with studies at last time.
clearlyKate's voice is clearly different from the other girls'.
clearlyMy intentions reached you clearly enough.
clearlyOh, I can hear you clearly.
clearlyPlease address your mail clearly and correctly.
clearlyPlease speak as clearly as possible.
clearlyPlease speak as clearly as you can.
clearlyPlease state your opinion crisply and clearly.
clearlyShe clearly does not mean it.
clearlyShe speaks clearly enough to be easily understood.
clearlyShe speaks clearly to be easily understood.
clearlyShe was clearly satisfied with the results.
clearlySpeak clearly.
clearlySpeak clearly so that everyone may hear you.
clearlySpeak slowly and clearly.
clearlyStars can be seen clearly in this area.
clearlyStop trying to make us follow all these subtle clues. I wish you would say what you want to say more clearly.
clearlyThe document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.
clearlyTheir job is to read the news clearly and carefully.
clearlyThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดเจื้อยแจ้ว(v) speak on and on, See also: speak pleasantly and clearly, Syn. พูดจ้อยๆ, Example: คนไทยอ่านหนังสือเป็นนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดเจื้อยแจ้วไปเรื่อยๆ ไม่มีความเข้าใจถึงสิ่งนั้น, Thai Definition: พูดเสียงใสและพูดไปเรื่อยๆ (มักใช้แก่เด็กและหญิงสาว)
พูดรัว(v) speak rapidly and clearly, Ant. พูดยานคาง, Example: ยาลดความอ้วนก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทรงตัวลำบาก ม่านตาขยาย พูดรัว ปวดศีรษะ เป็นต้น, Thai Definition: พูดเร็วและไม่ชัดเจน
เห็นชัด(v) see obviously, See also: see clearly, Syn. เห็นกระจ่าง, เห็นได้ชัด, Example: ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นชัดว่า อเมริกาก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากอิรัก
เห็นได้ชัด(adv) obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขาวผ่อง(adj) clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai Definition: ที่มีสีขาวสดใส
แน่ชัด(adv) clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
ประจักษ์ชัด(v) realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai Definition: ปรากฏชัด
อย่างชัดแจ้ง(adv) clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อย่างชัดเจน(adv) clearly, Syn. อย่างแจ่มแจ้ง, Ant. อย่างคลุมเครือ, Example: ระเบียบในระบบงานได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อสงสัย
อย่างถ่องแท้(adv) clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้
ไม่ชัด(adv) ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai Definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
จรัส(adv) brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
โพลน(adj) clearly white, See also: snowy white, dazzling white, snow-white, Syn. ผ่อง, Example: ดอกไม้ทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน
รู้ดี(v) know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai Definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
หมดจด(adv) cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai Definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
คาหนังคาเขา(adv) red-handedly, See also: clearly, Example: นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันถูกจับได้คาหนังคาเขาเพราะไปติดกับดักของฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: จับได้ขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของการ, Notes: (สำนวน)
ง่าย(adv) easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
ง่ายดาย(adv) easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
เป็นตัวเป็นตน(adv) tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
เด่นชัด(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เต็มตา(adv) clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai Definition: เห็นชัดกับตา
เต็มหู(adv) clearly, Example: ฉันได้ยินเต็มหูว่าเขานินทาเธอ, Thai Definition: ได้ยินได้ฟังมาเต็มที่
โต้งๆ(adv) clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai Definition: อย่างชัดๆ
ถนัดถนี่(adv) distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ถ่องแท้(adv) truly, See also: clearly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน, Example: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้
ทนโท่(adv) obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai Definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ฉะฉาน(adv) fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
ทะลุปรุโปร่ง(adv) clearly, See also: completely, transparently, Example: เราควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง, Thai Definition: อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด
ปรุโปร่ง(adv) clearly, See also: thoroughly, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Example: เขารู้จักโลกของพวกผู้ร้ายอย่างปรุโปร่ง
ปรุ(adv) thoroughly, See also: clearly, Syn. ทะลุ, ตลอด, Example: เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาปรุแล้ว
ชัดถ้อยชัดคำ(adv) distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ
ชัด(adv) clearly, See also: obviously, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Example: การกระทำของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่จริงใจ
ชัดเจน(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly, Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขียนชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
ชัดแจ้ง(adv) clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai Definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย
กระจ่าง(adv) clearly, See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด, Ant. คลุมเครือ, เคลือบแคลง, Example: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
คมชัด(adv) clearly, See also: distinctly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: เมดดูลาในส่วนของผนังชั้นในของลูกตาเป็นบริเวณที่รับความรู้สึกเห็นได้คมชัดที่สุด, Thai Definition: มองเห็นได้ชัดเจน
แจ้งชัด(adv) clearly, See also: obviously, explicitly, evidently, distinctly, Example: เขาประกาศอย่างแจ้งชัดถึงกำหนดการลาออกจากราชการของเขา
แจ่มกระจ่าง(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: ท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเข้าใจอย่างแจ่มกระจ่างถึงความหมายดีอยู่แล้ว
แจ่มแจ้ง(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: เซลส์แมนคนนั้นอธิบายให้เราฟังอย่างแจ่มแจ้งถึงวิธีการใช้เครื่องมือ
แจ่มชัด(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: การคิดพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น
แจ้วๆ(adv) clearly, See also: sweetly, melodiously, pleasantly, Syn. แจ่มใส, ชัด, ไพเราะ, Example: เขาได้ยินไก่ขันแจ้วๆ มาแต่ไกล, Thai Definition: มีเสียงแจ่มใส
ติดหูติดตา(adv) clearly, See also: obviously, plainly, unmistakably, Example: ผมยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ติดหูติดตา, Thai Definition: อยู่ในความทรงจำตลอดไม่ลืมเลือน
แตก(adv) fluently, See also: clearly, Syn. คล่อง, ชำนาญ, Example: คุณยายชอบให้ผมอ่านหนังสือให้ท่านฟัง เพราะท่านเห็นว่าผมอ่านหนังสือแตกกว่าหลานคนอื่นๆ, Thai Definition: อ่านหนังสือออกคล่อง
โท่(adv) clearly, See also: obviously, Thai Definition: ่เห็นได้จะแจ้ง
รู้ไส้(v) know clearly, See also: understand (someone) well, Syn. รู้ไส้รู้พุง, Example: ผมทำงานกับเขามานานจนรู้ไส้กันหมดแล้ว, Thai Definition: รู้ความในหรือเรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี, Notes: (ปาก)
จะจะ(adv) obviously, See also: clearly, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: พวกเราเห็นจะจะว่าเขาจะทำร้ายหล่อน
จะแจ้ง(adv) clearly, See also: explicitly, distinctly, obviously, Syn. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: ผู้บรรยายอธิบายความเห็นของเขาได้จะแจ้งมาก
รู้ไส้(v) know clearly, See also: understand (someone) well, Syn. รู้ไส้รู้พุง, Example: ผมทำงานกับเขามานานจนรู้ไส้กันหมดแล้ว, Thai Definition: รู้ความในหรือเรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ชัด[chat] (adv) EN: clearly ; distincly  FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
เห็นได้[hendāi] (adj) EN: obviously seen ; clearly seen  FR: perceptible
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently
แจ้งชัด[jaēngchat] (adv) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly  FR: clairement
จะแจ้ง[jajaēng] (adv) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
คาหนังคาเขา[khānangkhākhao] (adv) EN: red-handedly ; clearly  FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
กระดิกหู[kradik hū] (v, exp) EN: understand clearly ; know well
กระจ่าง[krajāng] (adv) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently  FR: clairement ; distinctement
แน่[naē] (adv) EN: clearly ; actually  FR: clairement ; vraiment
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[ngāidāi] (adv) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply  FR: facilement ; simplement ; aisément
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
ผิดถนัด[phit thanat] (v, exp) EN: be all wrong ; be clearly wrong
พูดรัว[phūt rūa] (v, exp) EN: speak rapidly and clearly
รู้ดี[rū dī] (v, exp) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand  FR: bien connaître
ทะลุปรุโปร่ง[thalupruprōng] (adv) EN: clearly ; completely ; transparently
ถนัด[thanat] (adv) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively  FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
ถ่องแท้[thǿngthaē] (adv) EN: clearly  FR: clairement ; distinctement
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly
อย่างชัดเจน[yāng chat jēn] (x) EN: clearly  FR: clairement
อย่างแจ้งชัด[yāng jaēngchat] (adv) EN: clearly  FR: clairement

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARLY K L IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearly (a) klˈɪəʳliː (k l i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表明[biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear, #1,150 [Add to Longdo]
清楚[qīng chu, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, ] clear; clearly understood; distinct, #1,168 [Add to Longdo]
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible, #2,823 [Add to Longdo]
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured, #7,700 [Add to Longdo]
明了[míng liǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, ] to understand clearly; to be clear about; plain; clear, #11,805 [Add to Longdo]
认清[rèn qīng, ㄖㄣˋ ㄑㄧㄥ, / ] to see clearly; to recognize, #13,102 [Add to Longdo]
牢记[láo jì, ㄌㄠˊ ㄐㄧˋ, / ] to remember sth clearly, #13,520 [Add to Longdo]
看不清[kàn bu qīng, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧㄥ, ] not able to see clearly, #13,623 [Add to Longdo]
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, ] lifelike; true to life; distinctly; clearly, #14,012 [Add to Longdo]
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying, #14,254 [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique, #15,000 [Add to Longdo]
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] clarify; explain clearly, #15,005 [Add to Longdo]
指明[zhǐ míng, ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to show clearly; to designate; to indicate, #15,711 [Add to Longdo]
凸现[tū xiàn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to come to prominence; to appear clearly; to stick out, #15,854 [Add to Longdo]
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]
了了[liǎo liǎo, ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ, ] to realize clearly, #20,203 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument, #20,562 [Add to Longdo]
朗读[lǎng dú, ㄌㄤˇ ㄉㄨˊ, / ] read aloud; read loudly and clearly, #22,938 [Add to Longdo]
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] clear dividing line; to distinguish clearly, #24,916 [Add to Longdo]
洞察[dòng chá, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄚˊ, ] to see clearly, #25,512 [Add to Longdo]
洞悉[dòng xī, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧ, ] to clearly understand, #34,370 [Add to Longdo]
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] obvious; clearly visible, #47,567 [Add to Longdo]
洞见[dòng jiàn, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] insight; to see clearly, #73,012 [Add to Longdo]
辩明[biàn míng, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to explain clearly; to elucidate, #94,241 [Add to Longdo]
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ, ] obvious; manifest; clearly visible [Add to Longdo]
彰明[zhāng míng, ㄓㄤ ㄇㄧㄥˊ, ] to show clearly; to make public; obvious [Add to Longdo]
看清[kàn qīng, ㄎㄢˋ ㄑㄧㄥ, ] to see clearly [Add to Longdo]
听清[tīng qīng, ㄊㄧㄥ ㄑㄧㄥ, / ] to hear clearly [Add to Longdo]
隐显[yǐn xiǎn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] appearing and disappearing; dimly visible; intermittent; implicit (but not clearly present) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klar ersichtlich {adj} | ersichtlicher | am ersichtlichstenobvious; clearly evident (apparent) | more obvious | most obvious [Add to Longdo]
klar {adv}clearly [Add to Longdo]
übersichtlich (klar dargestellt) {adj}clear; clearly [Add to Longdo]
Die Folgen sind noch nicht überschaubar.The consequences cannot yet be clearly seen. [Add to Longdo]
Es ist eindeutig seine Schuld.It was clearly his fault. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はきはき[hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
はっきり[hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]
現然[げんぜん, genzen] (adj-t,adv-to) clearly visible [Add to Longdo]
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]
冴え輝く[さえかがやく, saekagayaku] (v5k) to shine clearly [Add to Longdo]
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply [Add to Longdo]
灼たか;灼か[あらたか, arataka] (adj-na) (arch) clearly miraculous; remarkably miraculous [Add to Longdo]
彰明[しょうめい, shoumei] (n,vs) manifest; exhibiting clearly [Add to Longdo]
照覧[しょうらん, shouran] (n,vs) seeing clearly [Add to Longdo]
爽々;爽爽[さわさわ, sawasawa] (adv) (1) (uk) rustling; (2) refreshing; (3) clearly [Add to Longdo]
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) {Buddh} adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things) [Add to Longdo]
徹見[てっけん, tekken] (n,vs) seeing clearly; seeing without obstruction; looking into every nook and corner [Add to Longdo]
読み上げる[よみあげる, yomiageru] (v1,vt) to read out loud (and clearly); to call a roll; (P) [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [Add to Longdo]
明明と;赤赤と;明々と;赤々と[あかあかと, akaakato] (adv) brilliantly; clearly; flaming [Add to Longdo]
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent [Add to Longdo]
目に見える[めにみえる, menimieru] (exp,v1) (1) to be visible; to be clearly seen; (2) to be certain [Add to Longdo]
夜目にも明るい[よめにもあかるい, yomenimoakarui] (exp,adj-i) bright even in the dark; clearly visible at night [Add to Longdo]
論旨明快[ろんしめいかい, ronshimeikai] (n,adj-na) the point of an argument being clearly stated; the tenor of an argument being well-reasoned [Add to Longdo]
濛々;濛濛;朦朦;朦々[もうもう, moumou] (adj-t,adv-to) (1) dense (e.g. fog, dust, etc.); thick; (2) vague (as in being unable to think clearly); dim [Add to Longdo]
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1,vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearly \Clear"ly\, adv.
   In a clear manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearly
   adv 1: without doubt or question; "they were clearly lost";
       "history has clearly shown the folly of that policy"
   2: in an intelligible manner; "the foreigner spoke to us quite
     intelligibly" [syn: {intelligibly}, {clearly},
     {understandably}] [ant: {unintelligibly}, {ununderstandably}]
   3: clear to the mind; with distinct mental discernment; "it's
     distinctly possible"; "I could clearly see myself in his
     situation" [syn: {distinctly}, {clearly}]
   4: in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under
     the microscope"; "She cried loud and clear" [syn: {clearly},
     {clear}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top