Search result for

ผ่อง

(29 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่อง-, *ผ่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อง[ADJ] bright, See also: clear, fair, shiny, Syn. ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง, สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่องใส, Ant. หมอง, Example: หล่อนเคยเห็นเมียเขาหน้าตาสะสวย แถมมีผิวพรรณผ่องไปทั้งตัว
ผ่อง[N] a kind of card game, Syn. ไพ่ผ่อง, Example: จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นไพ่ผ่อง, Thai definition: การเล่นไพ่ผ่องไทยหรือจีน
ผ่องใส[ADJ] cheerful, See also: bright, pure, fine, fresh, Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน, Ant. เศร้าหมอง, หมองมัว, Example: คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
ผ่องแผ้ว[V] be content, See also: be serene, be happy, Syn. สดชื่น, เบิกบาน, Ant. หมอง, Example: เช้านี้ จิตใจของเขาผ่องแผ้วและสงบกว่าวันอื่นๆ
ผ่องแผ้ว[V] clean, See also: pure, clear, bright, Syn. เปล่งปลั่ง, ผ่อง, ผุดผ่อง, Ant. หมอง, Example: หน้าตาของเธอผ่องแผ้วไม่มีราคี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่องว. ปลั่ง, ปราศจากมลทิน, ไม่ขุ่นมัว, เช่น ผิวผ่อง หน้าผ่อง ขาวผ่อง.
ผ่องก. ออกเสียงร้องว่า “ผ่อง” เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาเข้าตอง เป็นคำใช้ในการเล่นไพ่ผ่องไทยหรือจีน.
ผ่องแผ้วว. เปล่งปลั่ง, บริสุทธิ์, สะอาดหมดจด, เช่น จิตใจผ่องแผ้ว.
ผ่องใสว. สุกใส, บริสุทธิ์, เช่น จิตใจผ่องใส, แจ่มใส, มีน้ำมีนวล, เช่น หน้าตาผ่องใส.
นวลผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง, เช่น ผิวนวล.
ประภัสสรผ่องใส, บริสุทธิ์ เช่น จิตประภัสสร, เขียนเป็น ประภัสร์ ก็มี เช่น ธรรมรสเรืองรองผ่องประภัสร์ เป็นมิ่งฉัตรสุขสันต์นิรันดร (ชีวิตและงานของสุนทรภู่).
พิมลผ่องใส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're so fairทำไมผิวพรรณของท่าน ช่างผุดผ่องออกปานนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Her white neck.ลำคอขาวผ่อง My Sassy Girl (2008)
"Bathed in rays of golden sunlight,ภายใต้แสงสีทองผ่องอำไพ.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
How's my face? Is it too shiny?หน้าผมเป็นไงบ้าง มันผ่องไปไหม The Ugly Truth (2009)
You were siphoning into a project called Prometheus.ที่คุณถ่ายผ่องไปลงในโครงการ ที่ชื่อ โพรมีเธียส Bulletproof (2009)
To our friends, the roughnecks, from san antonio.กับผ่องเพื่อน ชาวรัฟเนคส์นี้ พวกที่มา ซานแอนโตนิโอ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
To our friends, the roughnecks from san antonio.กับผ่องเพื่อน ชาวรัฟเนคส์นี้ พวกที่มา ซานแอนโตนิโอ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Profoundly naive.บริสุทธิ์ผุดผ่อง TRON: Legacy (2010)
And when the sun shone again that morning all could see that they had vanquished the evil.และยามเมื่อฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ... ...เหล่ามารร้ายก็ได้ถูกกำจัดไปหมดสิ้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The best day will be the one when we can say our lives are our own againวันที่ท้องฟ้าสีผ่องอำไพ คือวันที่เราจะได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง The Expendables (2010)
The vampire agenda, pure and simple.พวกแวมพ์ช่างมีระเบียบ บริสุทธิ์ผุดผ่อง และถ่อมตัวจริงๆ Evil Is Going On (2010)
And instead, he's funneling his own money to himself?และกลับเป็นเขาผ่องถ่าย ทรัพย์สินของเขาให้ตัวเองล่ะ Digging the Dirt (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top