ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างแท้จริง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างแท้จริง-, *อย่างแท้จริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนิทอย่างแท้จริง หรือทั้งหมดโดยไม่มีอะไรแทรกหรือเจือปน เช่น มะปรางหวานสนิท เชื่อสนิท ตีหน้าสนิท.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริงThe Old Man and the Sea (1958)
And he had only to look at his hands and feel his back against the stern... ... to know this had truly happened and was not a dream.และความรู้สึกกลับมาของเขา กับสเติร์นที่จะรู้ว่า นี้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและ ไม่ได้เป็นความฝัน The Old Man and the Sea (1958)
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง Yellow Submarine (1968)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
He means it.เขาพูดอย่างแท้จริง First Blood (1982)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Very well done, indeed.ทำได้ดีมากๆ, อย่างแท้จริง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Only one truly important lesson remains, but must wait.เพียงบทเรียนหนึ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงยังคงอยู่ แต่ต้องรอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I literally don't understand what those words mean.ผมไม่เข้าใจอย่างแท้จริง สิ่งที่คำเหล่านั้นหมายถึง In the Name of the Father (1993)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaējing) EN: actually   FR: absolument ; vraiment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorical[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างไม่มีเงื่อนไข, Syn. absolute
de facto[ADV] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย, Syn. actually, factually, really, truly, genuinely, veritably
dead[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, entirely, exactly, extremely, perfectly, utterly
easily[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยปราศจากข้อสงสัย, Syn. by far, clearly, undoubtedly
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
literally[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง, Syn. virtually, actually
plumb[ADV] อย่างแท้จริง, Syn. exactly, precisely
quite[ADV] อย่างแท้จริง
simply[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. really, totally, completely
sincerely[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really

English-Thai: Nontri Dictionary
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top