ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

articulately

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articulately-, *articulately*, articulate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
articulately(adv) อย่างชัดถ้อยชัดคำ, Syn. clearly, loudly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
articulately

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp, adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulately \Ar*tic"u*late*ly\, adv.
   1. After the manner, or in the form, of a joint.
    [1913 Webster]
 
   2. Article by article; in distinct particulars; in detail;
    definitely. --Paley.
    [1913 Webster]
 
       I had articulately set down in writing our points.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. With distinct utterance of the separate sounds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 articulately
   adv 1: with eloquence; "he expressed his ideas eloquently" [syn:
       {eloquently}, {articulately}] [ant: {inarticulately},
       {ineloquently}]
   2: in an articulate manner; "he argued articulately for his
     plan" [syn: {articulately}, {eloquently}] [ant:
     {inarticulately}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top