ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ง่ายดาย

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง่ายดาย-, *ง่ายดาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่ายดาย[ADV] easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่ายดายว. ง่ายมาก, สะดวกมาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life can be easyชีวิตคงง่ายดาย Labyrinth (1986)
Life can be easyชีวิตคงง่ายดาย Labyrinth (1986)
It's not always swellแต่มันก็ไม่ง่ายดายขนาดนั้น Labyrinth (1986)
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
He had a way of making the difficult shots look easy... and the easy shots look even easier.เขาทำให้ลูกยากๆ กลายเป็นของง่ายๆ... ...และลูกง่ายๆ ยิ่งง่ายดายขึ้นไปอีก The Legend of Bagger Vance (2000)
Put quite simply... it reanimates the body.ทั้งหมดเหมือนง่ายดาย มันทำให้คืนชีพร่างการ Resident Evil (2002)
I can say no very easily. No, Powder. Get out.ฉันสามารถพูดไม่ได้อย่างง่ายดายมาก ไม่มีผง ได้รับการออก Showtime (2002)
Neo could take them out easier than we could.นีโอจัดการได้ง่ายดายกว่าพวกเรานะ The Matrix Reloaded (2003)
After that, I can easily break the spell that's on you.หลังจากที่ข้าเป็นอิสระ ข้าจะถอนคำสาปให้เจ้าอย่างง่ายดายเลยนะ Howl's Moving Castle (2004)
I should've known things were going way too well for this gangฉันน่าจะรู้นะมันง่ายดายเกินไป Swing Girls (2004)
It could have easily been traced.มันจะทำให้ตามแกะรอยฆาตกรอย่างง่ายดาย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Doing what is rite and what's easyในการทำสิ่งที่ถูกต้องและง่ายดาย Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply   FR: facilement ; simplement ; aisément

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easy[ADJ] ง่าย, See also: ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, Syn. effortless, facile, simple
hands-down[ADJ] ได้มาอย่างง่ายดาย, See also: ง่ายดาย, ไม่ยาก, Syn. easy
nothing to it[IDM] ง่ายดาย, See also: ไม่มีอะไรยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
easier(adj) ง่ายดาย,สะดวกขึ้น,สบายขึ้น
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
ready(adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top