ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ง่าย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง่าย-, *ง่าย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าย(adv) easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
ง่าย(v) be easy, See also: be simple, be plain, be clear, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ข้อสอบคราวนี้ง่ายมาก คาดว่าไม่น่าจะมีคนสอบตก
ง่าย(v) be simple, See also: be easy, be uncomplicated, Syn. ธรรมดาๆ, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน, Ant. ยาก, ยุ่งยาก, ซับซ้อน, Example: นักแปลพยายามอธิบายความหมายโดยใช้ประโยคง่ายๆ
ง่ายดาย(adv) easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่ายว. สะดวก, ไม่ยาก.
ง่ายว. ธรรมดา ๆ, ไม่ยุ่งยาก.
ง่ายดายว. ง่ายมาก, สะดวกมาก.
ง่าย้อยน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด <i> Hydnocarpus kurzii</i> (king) Warb. ในวงศ์ Flacourtiaceae ใบรูปไข่แกมรูปใบหอก ผลกลม สีน้ำตาล.
ดายง่าย เช่น ง่ายดาย สะดวกดาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
User friendlyง่ายต่อการใช้งาน [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easy.ง่าย. Captain Phillips (2013)
Oh, it was very easy.โอ้มันเป็นเรื่องง่ายมาก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Take it easy there.ล้มง่ายจัง The Great Dictator (1940)
At ease!เรื่องง่าย The Great Dictator (1940)
This can be done subtly.ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมาก The Great Dictator (1940)
Hynky, I'm going to make this very simple.เฮนเคิล ผมจะทำให้เป็นเรื่องง่าย The Great Dictator (1940)
Ta-Ta-Take it easy there!Ta-Ta-ใช้ง่ายมี! Pinocchio (1940)
That won't be easy.ว่าจะไม่ง่าย Pinocchio (1940)
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น Pinocchio (1940)
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ Pinocchio (1940)
- All right, son, take it easy now.สิทธิทั้งหมดลูกชายจะเป็นเรื่อง ง่ายในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a--ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่าย[ngāi] (v) EN: be easy ; be simple ; be plain ; be clear  FR: être facile ; être simple
ง่าย[ngāi] (adj) EN: easy ; simple ; clear  FR: facile ; simple ; aisé ; abordable ; clair
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่าย[ngāi-ngāi] (v) EN: be simple ; be easy ; be uncomplicated  FR: être simple ; être facile
ง่าย[ngāi-ngāi] (adj) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going  FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué
ง่าย[ngāi-ngāi] (adv) EN: easily ; simply  FR: simplement
ง่ายดาย[ngāidāi] (adv) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply  FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่ายต่อการใช้[ngāi tø kān chai] (adj) EN: user-friendly
ง่ายต่อการใช้งาน[ngāi tø kān chai ngān] (v, exp) EN: easy to apply
ง่ายและชัด[ngāi lae chat] (xp) EN: simple and clear ; concise and explicit  FR: simple et clair

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable
doddle(n, slang) เรื่องจิ๊บจ๊อย, งานง่าย
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as easy as falling off a log(idm) ง่ายมาก (คำไม่เป็นทางการ)
cushily(adv) ง่ายและไม่ยาก, Syn. easily, comfortably
cushy(adj) ง่ายและไม่ยาก, Syn. easy, comfortable
cut(vi) ง่ายต่อการหั่น
free and easy(idm) ง่ายๆ, See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
degage(adj) ง่ายๆ สบายๆ
easy(adj) ง่าย, See also: ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, Syn. effortless, facile, simple
effortless(adj) ซึ่งไม่ต้องพยายาม, See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง, Syn. easy, simple
elementary(adj) ง่าย, See also: เกี่ยวกับประถมศึกษา
elementary(adj) ง่าย, See also: ไม่ซับซ้อน, Syn. simple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย, ใช้ง่าย, ได้ง่าย, Syn. obtainable
acromatin(แอคโคร' มาทิน) n. l่วนของนิวเคลียสของเซลล์ที่ไม่ติดสีย้อมได้ง่าย
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ, คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย, เกรงกลัว, หวาดหวั่น
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้, ไปมาสะดวก, พูดง่าย
availability(n) การหาได้ง่าย, การหามาได้
available(adj) หาง่าย, หาได้, ใช้เป็นประโยชน์ได้
brickle(adj) เปราะ, บาง, แตกง่าย, หักง่าย
brittle(adj) เปราะ, ร่วน, แตกง่าย
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม, เป็นตารางหมากรุก, เปลี่ยนง่าย
choleric(adj) โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย, เจ้าอารมณ์
combustible(adj) ติดไฟได้, โกรธง่าย
compliant(adj) ยินยอม, ซึ่งยอมตาม, ไม่ขัดขืน, ว่าง่าย, ซึ่งเชื่อฟัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
易しい[やさしい, yasashii] (adj) ง่ายๆ, เรียบง่าย
簡単[かんたん, kantan] (adj) ง่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
単純[たんじゅん, tanjun] ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน (ความคิด)ไร้เดียงสา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
簡単[かんたん, kantan] TH: ง่าย  EN: simple (an)

German-Thai: Longdo Dictionary
einfach(adj, adv) ง่าย, โดยง่าย เช่น einfache Aufgaben โจทย์ง่าย
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
bekömmlich(adj) ย่อยง่าย, เป็นอาหารที่อ่อน, See also: leicht
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น, See also: A. verkomplizieren
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), Syn. empfindsam
flüchtig(adj, jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), Syn. anders gesagt
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top