ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคลือบแคลง

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลือบแคลง-, *เคลือบแคลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลือบแคลง[V] doubt, See also: be uncertain, distrust, mistrust, suspect, Syn. สงสัย, แคลงใจ, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, วางใจ, Example: ผมเชื่อโดยไม่เคลือบแคลงเลยว่าเขาเป็นคนผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลือบแคลงว. สงสัย, แคลงใจ, ระแวง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still she came, unaware of the suspicion that preceded her.เธอมาอย่างเงียบๆ โดยไม่ตระหนักถึง ความเคลือบแคลงที่เธอต้องเผชิญ Anna and the King (1999)
I thought you should know before you start questioning his motives.ขอเรียนให้ทราบก่อนที่ท่านจะเคลือบแคลงเจตนาเขา The Day After Tomorrow (2004)
I have to admit, I was somewhat skeptical when you first came to me with your proposal.ผมต้องยอมรับว่า ผมรู้สึกเคลือบแคลง เมื่อตอนคุณมายื่นข้อเสนอให้ผมครั้งแรก War (2007)
I have terrible suspicions about your character and conduct.ข้าเคลือบแคลงในตัวเจ้า และพฤติกรรมของเจ้ายิ่งนัก Sita Sings the Blues (2008)
You don't doubt yourselves or god or anything.พวกคุณไม่เคลือบแคลงในตัวเอง หรือพระเจ้า หรือเรื่องไหน ๆ Heaven and Hell (2008)
Preying on the suspicions of her friend...ที่เคลือบแคลงสงสัย\ ในตัวเพื่อนของเธอ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
And that's because... no one ever doubts... a hero.และนั่นเป็นเพราะว่า... ไม่เคยมีใครที่จะเคลือบแคลงสงสัย... City on Fire (2008)
It might be a husband licking his wounds after a marital battle... or two parents rallying from an attack of doubt.อาจจะเป็นสามีที่เลียแผลตัวเอง หลังจากเิกิดสงครามในชีวิตคู่ หรือคนเป็นพ่อแม่ ที่พยายามต่อสู้กับความเคลือบแคลงสงสัย Me and My Town (2008)
A lot of people are sceptical when they join us, Becker.ประชาชนจำนวนหนึ่ง เคลือบแคลง เมื่อ พวกเขามาร่วมกับพวกเรา,เบ็คเกอร์ Episode #3.1 (2009)
And then you've got some iffy qualities.แล้วคุณก็ยังมีคุณลักษณะ บางอย่างที่น่าเคลือบแคลงใจ Burlesque (2010)
Babe, she's Shady.ที่ัรัก เธอน่าเคลือบแคลงมาก Blowback (2010)
You hold yourself responsible for everything, including what happened to T.J. and the baby.รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อ ทีเจและลูก แต่ถ้าหากมันจะทำให้เกิด ความเคลือบแคลงในการตัดสินใจของคุณ Trial and Error (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลือบแคลง[v.] (khleūapkhlaēng) EN: doubt ; suspect   FR: suspecter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubtful[ADJ] สงสัย, See also: เคลือบแคลงใจ, Syn. dubious, indefinite, Ant. definite, certain
stick on[PHRV] เคลือบแคลงเกี่ยวกับ, See also: สงสัยใน

English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top