ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชำนาญ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำนาญ-, *ชำนาญ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชำนาญการ(n, phrase) Professional Level
ชำนาญงาน(n, phrase) Experienced Level

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำนาญ(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำนาญก. เชี่ยวชาญ, จัดเจน.
ชำนาญเกลากลอนน. ชื่อโคลงโบราณแบบหนึ่ง
ชำนาญเกลากลอนชื่อเพลงปี่พาทย์ทำนองหนึ่ง (ดึกดำบรรพ์).
แหลมชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเป็นต้น เช่น ตาแหลม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am eager to know how you first met Signora Maggiฉันอยากได้ที่จะความชำนาญที่ you first พบมาดาม Maggi Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't know howฉันไม่มีความชำนาญ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
his last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้ Spies Like Us (1985)
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก Akira (1988)
And what is your field of specialty?- ชำนาญด้านไหน Punchline (1988)
This old bossman's got a plan.ผู้ชำนาญการคนนี้ มีแผนไว้แล้ว Mannequin: On the Move (1991)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
Quite skilled.ชำนาญงาน Schindler's List (1993)
He had some kind of a special military training and he learnt Spanish in El Salvador, I think.เขาเป็นคนที่มีความชำนาญการรบเป็นพิเศษ The Jackal (1997)
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน Legally Blonde (2001)
You sure know what you're doingชำนาญนิ Infernal Affairs (2002)
Oh, so now you're an expert on the bank thief as well.คุณชำนาญเรื่องโจรปล้นธนาคารด้วยเหรอ Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit

English-Thai: Longdo Dictionary
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., See also: anesthesiologist, Syn. anesthetist
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept(adj) ชำนาญ, See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด, Syn. adept
deft(adj) คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
have the feel of(idm) ชำนาญหรือคุ้นเคยกับบางสิ่ง, Syn. get the feel of something, Ant. get the feel of something
master(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
masterful(adj) เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
nifty(adj) เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
perfect(adj) เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, Syn. expert
practiced(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy
professional(adj) ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ, มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
amateur(แอม' มะเทอะ) n., adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา, วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
arithmetician(อะริธมีทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญเลขคณิต (expert in arithmetic)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, เก่ง, Syn. cunning, crafty, sly, Ant. artless, open

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ, ที่เสร็จสิ้น, ที่บรรลุผล, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
adept(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสิทธิภาพ, เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว
amateur(n) มือสมัครเล่น, ผู้ขาดความชำนาญ
artful(adj) ฉลาด, เก่ง, ชำนาญ, เจ้ามารยา, มีเล่ห์เหลี่ยม
artifice(n) ความชำนาญ, เล่ห์กล, อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน, ผู้สร้าง, ผู้ใช้อุบาย
artist(n) ศิลปิน, จิตรกร, ช่างฝีมือ, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ
boatman(n) คนแจวเรือ, ผู้ชำนาญทางเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
proficent[prəˈfiSHənt] ชำนาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, See also: A. ungeschickt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top