ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรุ

   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรุ-, *ปรุ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉีกตามรอยปรุ (vt phrase ) Tear (the paper) along the perforated line.
ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น (phrase )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรุ[ADJ] perforated, See also: full of holes, Syn. เป็นรูๆ, Example: แสตมป์ชุดนี้เป็นแสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ
ปรุ[V] perforate, See also: make holes in, punch holes, be holed, Syn. ทำให้เป็นรูๆ, Example: หน้าอกของผู้ตายปรุไปด้วยกระสุน
ปรุ[ADV] thoroughly, See also: clearly, Syn. ทะลุ, ตลอด, Example: เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาปรุแล้ว
ปรุ[V] cook, See also: mix, concoct, dress, blend, prepare, combine, Syn. ประสม, Example: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิน้ำตาลและแป้งเป็นหลัก, Thai definition: ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน
ปรุงยา[V] compound medicine, See also: make up/fill a prescription, Example: หมอจีนปรุงยาโดยใช้สมุนไพรต่างๆ มาเคี่ยวในหม้อ
ปรุงรส[V] flavor, See also: season, Syn. เพิ่มรส, Example: อาหารจานนี้ปรุงรสโดยพ่อครัวฝีมือเอก
ปรุงแต่ง[V] dress up, See also: touch up, decorate, prepare, improve, Syn. เกลา, ขัดเกลา, แต่ง, Example: วัฒนธรรมนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นสร้างขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นจากสภาพธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มสังคมนั้นๆ
ปรุโปร่ง[ADV] clearly, See also: thoroughly, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Example: เขารู้จักโลกของพวกผู้ร้ายอย่างปรุโปร่ง
ปรุงอาหาร[V] cook, See also: prepare food, make a dish, Syn. ทำกับข้าว, ทำอาหาร, ประกอบอาหาร, Example: พ่อครัวร้านนี้ปรุงอาหารได้อร่อยมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรุ(ปฺรุ) ก. ทำให้เป็นรู ๆ, สลักให้เป็นรู ๆ มีลวดลายต่าง ๆ.
ปรุ(ปฺรุ) ว. เป็นรูเล็ก ๆ เช่น หน้าปรุ
ปรุทะลุ, ตลอด, เช่น เที่ยวเสียปรุ.
ปรุ(ปฺรุง) ก. ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน.
ปรุโปร่งว. โล่งตลอด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookปรุ[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Something's cooking.การปรุงอาหารของบางสิ่ง บางอย่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง The Great Dictator (1940)
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา Pinocchio (1940)
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน The Old Man and the Sea (1958)
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน Help! (1965)
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
This is a condiment...นี่คือเครื่องปรุงรส สภาพ? Yellow Submarine (1968)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Come and learn something. You might have to cook for 20 guys some day.มาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะมีการปรุงอาหารสำหรับ 20 คนบางวัน The Godfather (1972)
Over the years, I came to know many grownups, and my opinion of them never improved.ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายคน ความเห็นของผม คือพวกเขาไม่ปรับปรุงขึ้นเลย The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรุ[adj.] (pru) EN: perforated ; riddled   FR: criblé ; perforé
ปรุ[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress   FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุ[v.] (prung) EN: season ; flavour   FR: assaisonner ; accomoder
ปรุ[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR: décorer ; apporter la touche finale
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription   FR: préparer un remède
ปรุงรส[v.] (prung rot) EN: season ; flavour ; flavor (Am.)   FR: assaisonner
ปรุงอาหาร[v.] (prung āhān) EN: cook ; prepare food ; make a dish ; combine   FR: cuisiner ; concocter un plat ; préparer un plat
ปรุงอาหาร[v. exp.] (prung āhān) EN: season food ; make food tasty ; flavour   FR: assaisonner un plat
ปรุงแต่ง[v.] (prungtaeng) EN: dress up ; touch up ;   
ปรุงแต่ง[v.] (prungtaeng) EN: concoct ; prepare   FR: préparer

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brew up[PHRV] ปรุงชา, See also: ชงชา
curry[VT] ปรุงแกงเผ็ด
flavour[VT] ปรุงรส, See also: ชูรส, แต่งกลิ่น, แต่งรส, Syn. season, spice, infuse
garnish with[PHRV] ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
gingerbread[VT] ปรุงรสด้วยขิง, See also: ใส่รสขิง
hole[N] รู, See also: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง, Syn. cavity, gap
make[VT] ปรุง (อาหาร), Syn. cook
plank[VT] ปรุงอาหารกระทะร้อน
relish[VT] ปรุงรส, Syn. garnish, taste
season[VT] ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, spice, sauce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
brew(vt) ต้ม,ปรุง,ชง(น้ำชา),กลั่น
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุ
chemist(n) นักเคมี,คนขายยา,คนปรุงยา,เภสัชกร
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง
richest (vt) ปรุงแต่ง, เสริมเติมแต่ง,
See also: S. add, includ, decoration, , A. decrese, destroy, ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飾る[かざる, kazaru] Thai: ปรุงแต่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้

French-Thai: Longdo Dictionary
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top