ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formby

F AO1 R M B IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formby-, *formby*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา formby มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *formby*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Formby, I'm forever explaining this. Let it sink in.Formby, ich versuche immer, es dir zu erklären, denk doch mal darüber nach. Scum (1979)
That is unfortunate, Formby, but you have to be detained during Her Majesty's pleasure.Das ist unerfreulich Formby, aber du musst solange in Haft bleiben, wie es seine Majestät bestimmt. Scum (1979)
Tell you what, when I win the pools, I'll buy you a George Formby long player, OK?also, wenn ich beim Tippen gewinne, kaufe ich dir eine George-Formby-PIatte. Raining Stones (1993)
If there's one thing a war plays havoc with it's dried goods, and we still haven't managed to track down any sago, not to mention tapioca. I must say I'm glad I put my Sunday hat on.Sie sollten wissen, dass Fanlight Fanny laut Mr. George Formby voller Charme und Bier war. The Fledgling (2010)
It's also the birthplace of George Formby.Es ist auch der Geburtsort von George FormbyThe Railway Man (2013)
Most people assume it was Wigan. Or Formby.Die meisten Leute glauben, es war Wigan oder FormbyThe Railway Man (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMBY F AO1 R M B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Formby (n) fˈɔːmbiː (f oo1 m b ii)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top