ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formel

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formel-, *formel*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal   FR: informel ; familier
กึ่งทางการ[adj.] (keung thāngkān) EN: semi-formal   FR: informel ; officieux
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khøtoklong sombūnbaēp) EN: formal agreements   FR: accord formel [m]
ก่อน[adv.] (køn) EN: previously ; formely   FR: précédemment
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
ไม่มีพิธีรีตอง[adj.] (mai mī phithīritøng) EN: informal   FR: informel
ไม่เป็นทางการ[adj.] (mai pen thāngkān) EN: informal   FR: informel
เมื่อก่อน[adv.] (meūakøn) EN: before ; previously ; formely ; prior to   FR: autrefois ; jadis

German-Thai: Longdo Dictionary
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formel {f} | Formeln {pl}formula | formulas [Add to Longdo]
Formel {f}; Schema {n}; Rezept {n}; Rezeptur {f}formula [Add to Longdo]
Formelsammlung {f} | Formelsammlungen {pl}formulary | formularies [Add to Longdo]
Formelzeichen {n} [math.]symbol [Add to Longdo]
formell {adj} | formeller | am formellstenformal | more formal | most formal [Add to Longdo]
formell {adv}formally [Add to Longdo]
formell; ausdrücklich {adv}formally [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
見合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  formel
   formula

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Formel /fɔrməl/ 
   formula

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  formel
   formula

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top