ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างเป็นทางการ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างเป็นทางการ-, *อย่างเป็นทางการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเป็นทางการ(adv) officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress, เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา, Suspiria (1977)
It can't be done officially.ทำไม่ได้อย่างเป็นทางการนะ Rambo III (1988)
We smile, we kiss. Formal Russian kiss.เรายิ้มเราจูบ จูบรัสเซียอย่างเป็นทางการ The Russia House (1990)
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ... The Russia House (1990)
We are officially... disqualified.เราถูกตัดสิทธิ์ อย่างเป็นทางการ Cool Runnings (1993)
[ Announcer ] It's official. It's official.[ ประกาศ ] มันอย่างเป็นทางการ มันเป็นอย่างเป็นทางการ Pulp Fiction (1994)
The official count is 28 dead and 130 wounded.รายงานอย่างเป็นทางการคือ เสียชีวิต 28 ได้รับบาดเจ็บ 130 Wild Reeds (1994)
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง Contact (1997)
He's on the Cherokee rolls and therefore is officially an Indian.เขามีเชื้อสายเชอโรกี และ เป็นชาวอินเดียนอย่างเป็นทางการ The Education of Little Tree (1997)
I would like to take this opportunity to formally apologize for the events of the night of the 23rd.ผมอยากจะถือโอกาสนี้ เพื่อขอโทษคุณอย่างเป็นทางการ กับเหตุการณ์ในคืนวันที่23 Rushmore (1998)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formally(adv) อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially
in black and white(idm) อย่างเป็นทางการ, See also: เป็นลายลักษณ์อักษร
offcially(adv) อย่างเป็นทางการ
officially(adv) อย่างเป็นทางการ, Syn. formally, Ant. informally, unofficially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม, ผู้ฟัง, ผู้อ่าน, การได้ยิน, การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ, การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ, ตามรูปแบบ, เป็นพิธีรีตอง
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) , แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
officially(adv) ทางราชการ, อย่างเป็นทางการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ

German-Thai: Longdo Dictionary
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Bekanntgabe(n) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top