ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อธิษฐาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อธิษฐาน-, *อธิษฐาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิษฐาน(v) pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai Definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิษฐาน(อะทิดถาน, อะทิดสะถาน) ก. ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, อธิฏฐาน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He commenced to say his prayers mechanically.เขาเริ่มที่จะพูดคำอธิษฐานของ เขากล The Old Man and the Sea (1958)
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
Was it a prayer?รึว่ามันเป็นคำอธิษฐาน The Little Prince (1974)
The only thing left for us is to pray.สิ่งเดียวที่เหลือสำหรับเราคือ การอธิษฐาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Pray for the safety of our families for our countries, for our planet.อธิษฐานเพื่อความปลอดภัย ของครอบครัวของเรา สำหรับประเทศของเราสำหรับ โลกของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
We prayed to Siva to help us find the stone.เราอธิษฐานต่อพระศิวะเพื่อช่วยให้เราหาหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Why... yes.ซอลต้าพูด จงอธิษฐาน Big (1988)
- Hey. Who's this?อธิษฐาน ใช่เเล้ว Big (1988)
- Josh Baskin. - How're you doin'? - This is Derek.อธิษฐาน Big (1988)
- Go ahead.คําอธิษฐานของเจ้าเป็นผล Big (1988)
Put the balls away, and you practise your lay-up.แล้วก็อธิษฐาน นายจะไปถึงบ้านวันพฤหัส Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) { blessed/blest, blessed/blest, blessing, blesses } vt. อวยพร, ให้ศีลให้พร, ให้เจริญ, ให้มีความสุข, สรรเสริญ, ให้ศักดิ์สิทธิ์, ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง, อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่, ประสาทพร, คุ้มครอง, ปกป้อง, สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก, ใจความสำคัญ
complin(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
compline(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน, การอธิษฐาน, การเรียกผี, เวทมนตร์คาถา, การเล่นกล, Syn. incantation, spell, magic
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน
pray(เพร) vt. สวดมนต์, อธิษฐาน, ขอร้อง, วิงวอน, ภาวนา, ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
prayer(แพร) n. การสวดมนต์, การอธิษฐาน, คำสวดมนต์, คำอธิษฐาน, การขอร้อง, การภาวนา, สิ่งที่อ้อนวอน, สิ่งที่ขอ, ผู้สวดมนต์, ผู้อธิษฐาน, ผู้วิงวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
litany(n) การสวดมนตร์, การอธิษฐาน, เพลงสวด
pray(vt) สวดมนตร์, อ้อนวอน, โปรด, ภาวนา, ขอร้อง, อธิษฐาน
prayer(n) การสวดมนตร์, คำอ้อนวอน, การภาวนา, การอธิษฐาน
rosary(n) สายลูกประคำ, การภาวนา, การอธิษฐาน, การสวดมนตร์
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง, คะแนนเสียง, การอธิษฐาน
vow(n) สัญญา, คำปฏิญาณ, ปฏิญญา, คำสาบาน, คำอธิษฐาน, การบนบาน
wish(n) ความประสงค์, ความปรารถนา, ความต้องการ, คำอวยพร, คำอธิษฐาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top