ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手续

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手续-, *手续*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手续[shǒu xù, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, / ] formalities, #2,962 [Add to Longdo]
手续[shǒu xù fèi, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; processing fee, #11,290 [Add to Longdo]
登机手续[dēng jī shǒu xù, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, / ] (airport) check-in; boarding formalities [Add to Longdo]
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] check-in counter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She started divorce proceedings, and met a man.[CN] 开始办离婚手续, 并遇上了他 Gilda (1946)
Our divorce becomes final today. Tomorrow, we'll both be back in circulation.[CN] 我们今天就完成离婚手续了 明天我们都可以上市流通了 The Awful Truth (1937)
Oh, Mr. Graham, if you're looking fo Mrs. Baxter, she just checked out.[CN] 哦, 格雷厄姆先生, 如果你想找巴克斯特女士的话, 她刚刚办理退房手续. When Strangers Marry (1944)
I will arrange everything with my friend, the British Major.[CN] 我会为她办好手续 英国人就是这样 A Farewell to Arms (1932)
Fees.[CN] 手续 Ka Hana Malu (2014)
But he saw his birth certificate when registering for college.[CN] 他办入学手续时,看到出生证明 A Mother Should Be Loved (1934)
Same formality and red tape.[CN] 同样的手续跟繁杂的公事程序 Rebecca (1940)
He handled your entrance into college, because he didn't want you to know.[CN] 他代你办入学手续,因不想你发现 A Mother Should Be Loved (1934)
It is very entertaining, but I have certain formalities to attend to.[CN] 很好笑 但是我有一些手续要办 Night Train to Munich (1940)
After my incarceration, i sold them quite legally to a monsieur godfrey.[CN] 我出狱后,以合法的手续卖给了戈佛雷先生 The Mask of Dimitrios (1944)
I'm a greek subject, but my passport is in order.[CN] 我是希腊人 但我的护照是符合手续 The Mask of Dimitrios (1944)
It's just a formality. You artists are all bohemians.[CN] 我这么问,只是正规手续需要 你知道,艺术家都是些放荡不羁的人 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top