ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

形状

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -形状-, *形状*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形状[xíng zhuàng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] form; shape, #6,477 [Add to Longdo]
没有形状[méi yǒu xíng zhuàng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] shapeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
形状[けいじょう, keijou] (n) shape; form; (P) [Add to Longdo]
形状モデル[けいじょうモデル, keijou moderu] (n) {comp} geometric model [Add to Longdo]
形状記憶合金[けいじょうきおくごうきん, keijoukiokugoukin] (n) shape memory alloy [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎスプライン, keijouteigi supurain] (n) {comp} geometry spline [Add to Longdo]
形状適合[けいじょうてきごう, keijoutekigou] (n) {comp} conformable [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] (n) {comp} rigid-body transformation [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] (n) {comp} explicit-shape array [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A shape, an idea...[CN] 还有形状 概念... Cleo from 5 to 7 (1962)
This is a simple profile I put together.[JA] 確認された形状を 簡単に整理してみた Shin Godzilla (2016)
And based on the size, shape and material of the device, we should be able to figure out when this came through.[JA] 材質 形状 大きさを元に いつ通ったかが分る L0M1S (2015)
The right photo can help shape opinions.[JA] 右の写真は、形状の意見を助けることができます。 Kong: Skull Island (2017)
We finally figured out the entire pattern.[JA] 2種の折り 紙の形状から 新たな図式情報が追加され Shin Godzilla (2016)
I get it. You're saying that it temporarily retrogressed to sea creature so it could adjust its body temperature after mutating, eh?[JA] だから最初の形状変態時は 体温調整がまだうまく働かず Shin Godzilla (2016)
They makes cages in all sizes and shapes, you know.[CN] 笼子的尺寸和形状不同而已 你知道 Mary Poppins (1964)
the names of the statues, the shape of the shrubs, the water in the fountains, the color of the sky.[CN] 讨论雕像的名字 树丛的形状 喷泉的水滴 Last Year at Marienbad (1961)
Look how beautiful it is. The drawings, the colour, the shape...[CN] 看它多漂亮 绘画 色彩 形状... Casanova 70 (1965)
And the cut, octahedron, these must almost certainly be stolen.[JA] 八面体の形状も 盗品としか思えない Other Lives (2015)
it appears to be serpentine with auxiliary ambulation, and even though it possesses gills, it also has legs just like a lungfish does.[JA] 補助として歩行も 交じっていますね エラらしき形状から 水棲生物と仮定しても 肺魚のような 脚の存在が推測できます Shin Godzilla (2016)
I created... what I imagined biological life to be like... down to the most minute detail.[JA] 想像力を発揮して 小さな部分まで非常に細かく 生物の形状を創造した Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形状[けいじょう, keijou] shape [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]
形状適合[けいじょうてきごう, keijoutekigou] conformable [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top