ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

from the beginning

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -from the beginning-, *from the beginning*, from the beginn
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน 12 Angry Men (1957)
I mean, right from the beginning...กระโดด? Big (1988)
And I watched... and felt each... from the beginning.และฉันเฝ้ามอง และรู้สึกทุกครั้ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้น Wuthering Heights (1992)
Dr Nemman's been hiding medical evidence from the beginning.พวกเขาไม่รู้อะไรหรอก Deep Throat (1993)
I know i pushed you away. from the beginning.- ข้ารู้ว่าข้าเองที่ผลักไสเจ้า Snow White: A Tale of Terror (1997)
I'll just start from the beginning.ฉันจะเริ่มอ่านตั้งแต่ต้นให้ฟัง As Good as It Gets (1997)
That's what you said from the beginning! Now, if I tell what happened, they'll arrest you and put you in jail.ถ้าฉันบอกว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจะจับคุณเข้าคุก Mulholland Dr. (2001)
That's what you said from the beginning.นั่นคือสิ่งที่คุณพูดตั้งแต่ต้น Mulholland Dr. (2001)
From the beginning, man has always had the impulse to create art.ตั้งแต่แรกแล้ว มนุษย์มีความต้องการ สร้างสรรค์ศิลปะ Mona Lisa Smile (2003)
You know I've loved the Dorwell series right from the beginning.ผมชอบนิยายชุดเรื่องดอร์เวล มาตั้งแต่แรกแล้ว Swimming Pool (2003)
You shouldn't have acted weak from the beginning.เธอต้องไม่ยอมให้เค้าเอาเปรียบนะ My Tutor Friend (2003)
You've done nothing but lie to me from the beginning.คุณตั้งหน้าตั้งตาทำทุกอย่างเพื่อโกหกผม ตั้งแต่เราเริ่มงานกันเลย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
from the beginningHe intended to reexamine the case from the beginning.
from the beginningI thought that we would be good friends from the beginning.
from the beginningIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.
from the beginningIt turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.
from the beginningOur plan went wrong from the beginning.
from the beginningPeople have eaten with their fingers from the beginning of history.
from the beginningRead Lesson 10 from the beginning.
from the beginningThe undertaking was a failure from the beginning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิม[ADV] at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
เดิมที[ADV] formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
ตั้งแต่แรก[ADV] from the beginning, Syn. ตั้งแต่ต้น, Ant. จบ, Example: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
แต่ต้น[ADV] from the beginning, Syn. แต่แรกเริ่ม, Ant. จนปลาย, จนจบ, Example: เรื่องนี้พ่อแม่ผิดแต่ต้น
แต่ต้นมือ[ADV] from the beginning, See also: from the initial stage, from the outset, Syn. แต่เริ่มแรก, Ant. เมื่อปลายมือ, Example: นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้
แต่แรก[ADV] at first, See also: from the beginning, Syn. ตั้งแต่แรก, เดิมที, แต่เดิม, แต่ก่อน, Ant. ภายหลัง, Example: ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก, Thai definition: ในช่วงเริ่มต้น
ทีแรก[ADV] at first, See also: from the beginning

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning   
จากหัวถึงท้าย[xp] (jāk hūa theung thāi) EN: from the beginning to the end   
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally   FR: à l'origine ; au début
แต่เริ่มแรก[adv.] (tāe roēmraēk) EN: from the beginning ; ab initio   
ตั้งแต่แรก[adv.] (tangtaē raēk) EN: from the beginning   FR: depuis le début
ตั้งแต่ต้น[adv.] (tangtaē ton) EN: from the beginning ; from the first ; from the very beginning ; ab initio   FR: depuis le début

Japanese-English: EDICT Dictionary
一から[いちから, ichikara] (exp) from the beginning; from scratch [Add to Longdo]
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
元より(P);固より;素より[もとより, motoyori] (adv) (1) from the beginning; from the first; all along; originally; (2) of course; (P) [Add to Longdo]
始めから[はじめから, hajimekara] (exp) from the beginning [Add to Longdo]
端から[はなから, hanakara] (exp) (uk) from the start; from the beginning; from the outset [Add to Longdo]
土台[どだい, dodai] (n) (1) foundation; base; basis; (adv) (2) (often in negative contexts) (See 元々) from the beginning; from the outset; by nature; (P) [Add to Longdo]
頭から[あたまから, atamakara] (adv) from the beginning [Add to Longdo]
八十八夜[はちじゅうはちや, hachijuuhachiya] (n) eighty-eighth day from the beginning of spring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top