ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見合い

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見合い-, *見合い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
見合い(P);見合[みあい, miai] (n,vs) formal marriage interview; marriage meeting; (P) [Add to Longdo]
見合い結婚;見合結婚[みあいけっこん, miaikekkon] (n) arranged marriage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Will this amount of money meet your need?このお金であなたの要求に見合いますか。
I know that he will be introduced to a lady by his uncle today.私は彼がおじさんの世話で今日見合いをすることを知っています。
Location check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.場所の確認:見合いの場所を本人か付き添い人が下見をしておきましょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An arranged marriage, of course.[JA] 勿論 お見合い Representative Brody (2011)
Well, it's sort of gone...[JA] (猿渡) 見合いはちょ っ と なくなっちゃ って... Kowareta kizuna (2003)
Like The Bachelor. I love this show, with the rose.[JA] お見合い番組みたいだ When in Rome (2010)
Speed-dating.[JA] お見合いパーティーです Episode #3.1 (2013)
Not for a marriage interview.[JA] 見合いとか そういう 堅苦しいやつじゃなくて The Mamiya Brothers (2006)
Is it true you had a marriage introduction on Monday?[JA] この間の月曜日 お見合いだったって本当ですか? Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
I hate those arranged marriages[JA] 私はお見合い結婚が嫌いです Red Cliff (2008)
The young boss at Suzuki Butcher's, even though the young boss is over 40, he'd been set up on a date, and he was all for it and wanted to date her, but...[JA] 鈴木精肉店の若旦那がですね まあ 若旦那って言っても 40過ぎなんですけど その若旦那がつい最近 お見合いして Honey & Clover (2006)
Madeleine has decided to have a spur-of-the-moment trip to Orlando with her latest eHarmony catch.[JA] マデリンがネットの 見合い相手と旅行に行く Chapter 4 (2013)
I think this is what you call an ambush setup.[JA] これって いわゆる「待ち伏せお見合い」 だと思うわ The Rat Race (2012)
How did your matchmaking session go, Saruwatari-sensei?[JA] (吉森) 見合いどーしたんですか 猿渡先生 見合い... Kowareta kizuna (2003)
Can I continue with my deposition?[JA] ハーバードの見合いサイトなんて 続けよう The Social Network (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
見合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top