ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

可塑性

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可塑性-, *可塑性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可塑性[kě sù xìng, ㄎㄜˇ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity, #34,393 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可塑性[かそせい, kasosei] (n) plasticity [Add to Longdo]
可塑性物質[かそせいぶっしつ, kasoseibusshitsu] (n) plastic materials [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's odorless and malleable.[CN] 它的无味和可塑性 Eyeborgs (2009)
It's completely waterproof and actually plastic. See?[CN] 它完全防水,而且可塑性很好. The Bridge on the River Kwai (1957)
SOUND, AND THAT'S SEDUCTIVE, BECAUSE THAT'S WHAT WE DO, BECAUSE THAT'S WHAT WE DO, YOU KNOW? YOU KNOW?[CN] 这很有吸引力 因为我们要的就是可塑性 Side by Side (2012)
You know, if there is any testament to the plasticity of the human mind.[CN] 如果有任何证明 对于人类头脑的可塑性 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Severs kids from their real selves makes them more malleable.[CN] 新的名字给了孩子们一个全新的自我 使他们更有可塑性 Innocence (2012)
I'm very flexible, I can do anything.[CN] 我可塑性很强,做什么都行 Bad Education (2004)
Clones lack genetic plasticity.[JA] - それは遺伝的可塑性を欠いてる Jupiter Ascending (2015)
The neural plasticity...[CN] 神经可塑性... Senseless (1998)
SHE WILL MAKE FOR A MORE MALLEABLE PARTNER?[CN] 她是个可塑性更强的伙伴? Vengeance: Part 8 (2012)
Rubber would get harder, less malleable.[CN] 橡胶会变得更硬,而缺少可塑性 The Challenger Disaster (2013)
The object, obviously, is to increase the claytal quality so you end up with good plasticity and a high refraction.[CN] 目的是增加胶质 提高可塑性、增加光泽 Crying Freeman (1995)
Only now do I see these intonations, speech, plasticity, biting nails nervously - we're all acting out Andrey Tarkovsky.[CN] 我现在还清晰地记得他的腔调, 言语,演技的可塑性,紧张地咬着指甲的动作 - 我们都在模仿着安德烈 -塔尔夫斯基 The Sacrifice (1986)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
可塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top