ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอเป็นพิธี

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอเป็นพิธี-, *พอเป็นพิธี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเป็นพิธี[ADV] perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You asked if I was good. It was rhetorical.ก็คุณถามว่าผมมีอะไรไหม ฉันถามไปพอเป็นพิธี As You Were (2011)
People we can hire to come in at a nominal fee and give a dash of style and elan to this place.คนที่เราจ้างมาช่วย พอเป็นพิธี มาช่วยจัดสไตล์ให้บ้านหลังนี้ Halloween: Part 1 (2011)
- Most perfunctory love-maker? - Actually, the annual talent contest.พอเป็นพิธีส่วนใหญ่ความรักของผู้ผลิต ที่จริงการประกวดความสามารถพิเศษประจำปี. One Chance (2013)
Sure, they'll do their little dance and tomorrow, next day... they'll give the word.ก็คงจะแค่เจรจากันพอเป็นพิธี แล้วพอวันพรุ่งนี้ วันรุ่งขึ้น พวกเขาก็จะสั่งโจมตี Arrow on the Doorpost (2013)
Got a light spanking, sent back to the playroom.ลงโทษแค่พอเป็นพิธี แล้วปล่อยกลับบ้านไป Red X (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอเป็นพิธี[X] (phø pen phithī) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lick(ลิคฺ) {licked,licking,licks} vt. เลีย,เลียออก,เลียเกิน,ไฟ (แลบ) ,ตี,เฆี่ยน,ชนะ,มีชัย. ์n. การเลีย,ปริมาณอาหาร ที่เลียกินครั้งหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,การตี,การเฆี่ยน,การกระทำอย่างรวดเร็ว. -Phr. (lick and a promise การกระทำอย่างเร่งรีบแบบพอเป็นพิธี), See also: licker n, ดู lick
nominal(นอม'มะเนิล) adj. เพียงในนาม,ตามที่เรียกกัน,พอเป็นพิธี,เกี่ยวกับชื่อ
perfunctory(เพอฟังคฺ'โทรี) adj. พอเป็นพิธี,สุกเอาเผากิน,ลวก ๆ, See also: perfunctorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
nominal(adj) เพียงในนาม,น้อย,พอเป็นพิธี,ตามชื่อ
nominally(adv) เพียงในนาม,อย่างพอเป็นพิธี
perfunctory(adj) พอเป็นพิธี,ทำลวกๆ,ทำอย่างสุกเอาเผากิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top