ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้งแถว

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งแถว-, *ตั้งแถว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งแถว[V] line up, Syn. เข้าแถว, Example: พอได้เวลานักเรียนแต่ละห้องจะมาตั้งแถวหน้าห้องโดยไม่ต้องให้ครูบอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Close ranks. Save the princesses.ตั้งแถวหน้ากระดาน คุ้มกันองค์หญิงไว้ Mulan 2: The Final War (2004)
... totheback,Neville. Everyone, form a line... .เอาล่ะทุกคน ตั้งแถว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Form a line!ตั้งแถว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- They're lining up.- พวกเค้าตั้งแถว My Little Bride (2004)
Line up!ตั้งแถวNobody Knows (2004)
Come on, let's go. Let's go, D.เร็วเข้า ทีมรับ ลงไปตั้งแถว The Longest Yard (2005)
Get them out there.ลงไปตั้งแถว The Longest Yard (2005)
- Three men up! - Ready!ตั้งแถว 3 พร้อมครับ! The Da Vinci Code (2006)
Get your asses on the line and do it again, and do it right! Line it up!ถอยไปหลังเส้นแล้วทำอีกครั้ง ให้ถูกต้องด้วย ตั้งแถว Gridiron Gang (2006)
Not until you do it right. Line it up!ไม่จนกว่าจะทำถูก ตั้งแถว Gridiron Gang (2006)
Line it up! Move!ตั้งแถว เร็ว Gridiron Gang (2006)

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
form up[PHRV] จัดแถว, See also: ตั้งแถว
line up alongside[PHRV] ยืนเข้าแถวร่วมกับ, See also: ตั้งแถวอยู่กับ, Syn. line up with
line up in[PHRV] ตั้งแถวอยู่ในสภาพหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
line up with[PHRV] ยืนเข้าแถวร่วมกับ, See also: ตั้งแถวอยู่กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
line(vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว
rank(vi,vt) จัดแถว,ตั้งแถว,จัดขบวน,จัดตำแหน่ง,ประจำตำแหน่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top