ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบ่งกลุ่ม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งกลุ่ม-, *แบ่งกลุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งกลุ่ม[V] divide, See also: divide into groups, Ant. รวมกลุ่ม, Example: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน, Thai definition: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา... Hocus Pocus (1993)
Split yourself into two groups.พวกคุณช่วยแบ่งกลุ่มกันเองออกเป็นสองกลุ่ม The Right Stuff (2007)
And then catch it like that. So I want you in groups of three, okay?แล้วก็รับมันแบบนี้ ตอนนี้แบ่งกลุ่มละ 3 โอเคมั้ย? Invictus (2009)
before we divide up into lab groups and begin the workก่อนที่เราจะแบ่งกลุ่มและเริ่มทำงาน Step Up 3D (2010)
You know, reading class is just as bad.รู้มั้ย วิชาการอ่านก็มีแบ่งกลุ่ม How About a Friendly Shrink? (2010)
Groups of four men.แบ่งกลุ่มละสี่ Death Trap (2010)
Search parties will find them.แบ่งกลุ่มค้นหาพวกมัน Intervention (2010)
The subgroups are "Raglefant", "Tusseladd", "Rimtusse" ...แบ่งกลุ่มได้เป็น แร็กเกิลแฟนท์ ทัสเซแล็ดด์ ริมทัสส์ Trollhunter (2010)
All right, we need to downsize.เอาล่ะ เราต้องแบ่งกลุ่มกัน Made to Suffer (2012)
WILL: Great. Okay.เอาล่ะทุกคน แบ่งกลุ่มเลย แล้วเริ่มงานเพลง Girls (and Boys) on Film (2013)
From there, we were sorted.จากนั้นจะแบ่งกลุ่ม Survival of the Fittest (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top