ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

previous life

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -previous life-, *previous life*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must've been the wind in my previous lifeผมว่าชาติที่แล้วผมต้องเกิดเป็นลมแน่ๆ Windstruck (2004)
I must've been the wind in my previous lifeผมว่าชาติที่แล้วผมต้องเกิดเป็นลมแน่ๆ Windstruck (2004)
I must have been the wind in my previous lifeผมว่าชาติที่แล้วผมต้องเกิดเป็นลมแน่ๆ Windstruck (2004)
You've done him many wrongs in your previous life.ชาติก่อนคุณสร้างกรรมกับเขาไว้มาก Art of Seduction (2005)
Could we have been lovers in our previous life?เราจะมาเป็นคู่รัก คู่ชีวิตในอนาคตดีมั๊ย Art of Seduction (2005)
- of my previous life.ครับ Henry Poole Is Here (2008)
I must have committed a terrible sin in a previous life to deserve such suffering.ฉันคงทำบาปทำกรรมไว้หนักหนาในชาติก่อน ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์เพียงนี้ Sita Sings the Blues (2008)
I can always arrange for you to go back to your previous life.ฉันจะจัดการให้คุณ กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
He killed himself in previous life.เขาฆ่าตัวตายเมื่อชาติที่แล้ว Ghost (2010)
I must have betrayed my country in my previous life, when I see I'm doing this with you.ที่ผ่านมา ฉันต้องทำร้ายประเทศตัวเองแน่ๆ, ที่มาทำยังงี้กับคุณ Episode #1.13 (2010)
You girl, it's like you saved the country in your previous life.มันเหมือนว่าเธอช่วยประเทศชาติในชาติก่อนของเธอนะ Ojakgyo Brothers (2011)
There was no need for us to investigate her previous life.ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ อดีตของเธอ Perennials (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดีตภพ[N] past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
บุพชาติ[N] previous life, See also: former incarnation, Syn. ชาติก่อน, Example: ข้ากับเจ้าคงเคยพบเห็นกันมาแต่หนบุพชาติ, Thai definition: ชาติแต่ปางก่อน
ชาติก่อน[N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติที่แล้ว, Example: ศาสนาพุทธยอมรับทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดยอมรับความมีชาติหน้าชาติก่อน, Count unit: ชาติ
ชาติที่แล้ว[N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน, Ant. ชาติหน้า, Example: ชีวิตปัจจุบันเป็นทางเดินจากชาติที่แล้วไปยังชาติหน้า, Thai definition: ชีวิตในอดีต
ชาติที่แล้ว[N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน, Ant. ชาติหน้า, Example: ชีวิตปัจจุบันเป็นทางเดินจากชาติที่แล้วไปยังชาติหน้า, Thai definition: ชีวิตในอดีต
แต่ปางก่อน[N] previous life, See also: previous existence, Syn. ชาติก่อน, Example: ท่านผู้นี้คงจะสร้างสมบุญบารมีแต่ปางก่อนไว้มากถึงไม่เคยลำบากอะไรเลย, Thai definition: ชาติที่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life   
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence   FR: se souvenir d'une vie antérieure

Japanese-English: EDICT Dictionary
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top