Search result for

*kp*

(375 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kp, -kp-
English-Thai: Longdo Dictionary
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockpit[N] ที่นั่งคนขับ (เครื่องบินหรือรถแข่ง)
cockpit[N] เวทีชนไก่
cockpit[N] สนามรบ, See also: สนามแข่ง, Syn. battlefield, battleground
jackpot[N] เงินรางวัลจากการเล่นเกมหรือเสี่ยงโชค, Syn. prize, reward, bonanza
backpack[N] กระเป๋าสะพายหลัง, See also: เป้สะพายหลัง, Syn. rucksack
crackpot[N] ผู้ที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติ, See also: คนสติไม่สมประกอบ, คนสติไม่ดี
crackpot[SL] คนบ้า, See also: คนหลอกลวง
crackpot[SL] คนบ้า, See also: คนเป็นโรคประสาทอ่อนๆ
stinkpot[SL] คำเรียกเด็กทารกที่ถูกห่อในผ้าอ้อมเปรอะเปื้อน
stockpot[N] หม้อน้ำซุปขนาดใหญ่
backpedal[VT] ถีบจักรยานให้ช้าลง, See also: ถีบกลับหลัง, Syn. pedal
backpedal[VI] กลับคำสัญญา, See also: เปลี่ยนใจ, ถอน, เปลี่ยน, Syn. backtrack
bookplate[N] ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
leakproof[ADJ] ที่ไม่รั่ว
stockpile[VI] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[VT] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
workpiece[N] ชิ้นงาน (ที่ผลิตออกมา หรือกำลังผลิต)
workplace[N] สถานที่ทำงาน
backpacker[N] ผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลัง
checkpoint[N] ด่านตรวจ, See also: จุดตรวจสอบ
pickpocket[N] นักล้วงกระเป๋า, See also: มือกาว, Syn. mugger, robber
pickpocket[VT] ล้วงกระเป๋า, See also: ขโมย
shockproof[ADJ] ซึ่งป้องกันกระแทก
stockpiler[N] ผู้เก็บสะสมของไว้ในคลังสินค้า
workpeople[N] ลูกจ้าง, See also: กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. laborer, worker
porkpie hat[N] หมวกผู้ชายปีกกลมแบน
hit the jackpot[IDM] ชนะเกม, See also: ได้แจ๊กพ็อต, ทำแจ๊กพ็อตแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
checkpointn. จุดตรวจ,ด่าน
cockpit(คอค'พิท) n. ห้องคนขับเครื่องบิน,ช่องลึกสำหรับคนขับในเครื่องบิน รถยนต์ เรือยนต์ สนามรบ,สนามชนไก่
crackpot(แครค'พอท) n. คนบ้า,คนสติฟั่นเฟือน adj. วิปลาส,มีสติฟั่นเฟือน,บ้า
duckpin(ดัค'พิน) n. ลูกโบว์ลิ่ง,duckpins การเล่นโบว์ลิ่ง
inkpotกระปุกหมึก
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
pickpocket(พิค'พอคคิท) n. นักล้วงกระเป๋า
shockproofadj. กันกระแทก,กันไม่ให้เสียหายจากการถูกกระ ทบกระแทก. vt. ป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระแทก
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock

English-Thai: Nontri Dictionary
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
cockpit(n) ห้องขับเครื่องบิน
jackpot(n) เงินรางวัล,เงินกองกลาง,เงินพนัน
pickpocket(n) นักล้วงกระเป๋า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pickpocketนักล้วงกระเป๋า (ลักทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejuvenation head; knickpointจุดเปลี่ยนลาดลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
splayed crankpinsสลักข้อเหวี่ยงแยกส่วนก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakpointจุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakpoint instructionคำสั่งพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connecting-rod journal; crankpinสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional breakpointจุดพักมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conditional breakpoint instructionคำสั่งพักมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crankpin ridgingการสึกเป็นร่องของสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankpin; connecting-rod journalสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
checkpointจุดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
knickpoint; rejuvenation headจุดเปลี่ยนลาดลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)
Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ

ห้องสมุดในประเทศไทยนิยมการประทับตราเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในหน้ารหัส (secret page) ของหนังสือเป็นส่วนมาก กลุ่มผู้ที่เริ่มใช้ bookplate ในประเทศไทย ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์

ตัวอย่างภาพ การแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องสมุดหรือเจ้าของหนังสือ

Book-Plate

กรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงใช้พระนาม "กิติยากรวรลักษณ์" เขียนแล้วซับให้เป็นรูปตะขาบ ด้านบนมีข้อความว่า "สุวิชาโน ภวํ โหติ"

ตัวอย่าง ภาพ Book plate ในกรมพระจันทบุรีนฤนาท

Book-Plate2

รายการอ้างอิง

อัมพร ทีขะระ. 2523. ห้องสมุดหนังสือหายาก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Make your own book plate. 2010. http://sew-thrifty.blogspot.com [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
KPT Bryceเคพีที ไบรซ์ [TU Subject Heading]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในสถานที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Nonverbal communication in the workplaceการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดในที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapon anConvention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapon and on their Destruction = อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธบักเตรี (ชีวะ) และอาวุธทอกซิน และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ) [การทูต]
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destructionอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
chickpeas (n ) ถั่วชิกพี, ถั่วลูกไก่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The parking lot's almost empty.Der Parkplatz ist fast leer. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
So there I was in the cockpit, workin' my magic.Also war ich da in dem Cockpit, meine Magie arbeiten lassen. Cinderella (2007)
It's cool. I got this tarp, man.Kein Problem, Mann.~ Ich hab die Abdeckplane hier. Shotgun Stories (2007)
Friends, this guy took my parking spot today.Freunde, dieser Typ hat mir heute den Parkplatz weggenommen. Gotcha! (2007)
Let me take a look at that park map. Why not the fountain on the east side of the park?Lassen Sie mich einen Blick auf den Parkplan werfen. Wash (2007)
In a parking lot near a TV station.Auf dem Parkplatz eines Fernsehsenders. Mr. Monk and the Really, Really Dead Guy (2007)
He's going to meet you in the parking lot across the street.Er wird Dich auf dem Parkplatz gegenüber treffen. Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
I lost everybody's money. My money, my dad's money, all our investors' money, the parking lot attendants' money, the hot dog vendors' money.Ich hab das Geld von allen verloren, meins, das von meinem Dad, von den Investoren, vom Parkplatzwächter, vom Hotdog-Verkäufer. Will You Be My Lorelai Gilmore? (2007)
Have your brother meet me in the parking lot across the street.Dein Bruder soll auf dem Parkplatz gegenüber auf mich warten. Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
The parking lot.Der Parkplatz auf der anderen Straßenseite. Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2007)
Fayed, their men will be coming from the west side parking lot.Fayed, ihre Männer werden westlichen Parkplatz kommen. Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2007)
First time I got in that cockpit, I just felt like I belonged.Schon das erste Mal, als ich in diesem Cockpit saß, da... hatte ich das Gefühl, da hinzugehören. Maelstrom (2007)
So,according to a busboy, they drove a red Jeep, and they had some kind of orange sticker on the back window. Sticker could be some kind of school parking permit?Ja, vielleicht eine Genehmigung für einen Schulparkplatz. Connections (2007)
We never got to go backpacking in Costa Rica.- Wir sind niemals in Costa Rica backpacken gewesen. Heart of Winter (2007)
We're still gonna get to go backpacking in Costa Rica, okay?Wir können immer noch in Costa Rica backpacken, okay? Heart of Winter (2007)
Your car's in the car park.Dein Wagen steht auf dem Parkplatz. Michelle (2007)
Look, you do important work down here, just as important as sitting in a cockpit.Ihre Arbeit hier unten ist wichtig, ebenso wichtig wie die im Cockpit. Dirty Hands (2007)
In the parking lot, you and me.Auf dem Parkplatz. Mr. Monk Goes to the Hospital (2007)
Just check the faculty parking lot and wherever else they have parking.Sehen Sie auf dem Fakultätsparkplatz nach, oder wo sonst Autos parken. I'd Rather Be in Philadelphia (2007)
Check the video cameras in the mall parking lot?Habt ihr die Videokameras vom Parkplatz des Einkaufzentrums überprüft? What Lies Beneath (2007)
And I couldn't get the mix of baking soda and vinegar right and it erupted all over the living room.Ich hab das Mischungsverhältnis von Backpulver und Essig nicht hingekriegt. Diese Brühe hat das ganze Wohnzimmer versaut. Crisis of Conscience (2007)
Kayaks have paddles with things on both ends.Kajakpaddel haben die Dinger auf beiden Seiten. I'm a Kayak, Hear Me Roar (2007)
There's a spot right there.Gleich da drüben ist ein Parkplatz. Gotcha! (2007)
Has Morris O'Brian left the parking lot?Hat Morris O'Brian den Parkplatz bereits verlassen? Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2007)
Normally, it's not far away, but all this hay's blocking all the parking spots.Aber das Heu blockiert alle Parkplätze. Hay Bale Maze (2007)
She assigns parking spaces.Sie weist Parkplätze zu. Airborne (2007)
We didn't run into each other at the bike shed today.Ich hab dich heute gar nicht am Parkplatz gesehen. 5 Centimeters Per Second (2007)
I hate to bother you, but... I think I found your veil in the parking lot.Ich hasse es Sie zu stören, aber ... ich denke, ich fand Ihren Schleier auf dem Parkplatz. Something Borrowed (2007)
You were there-- that night in the crowd in the parking lot at Pizza World, when I took Dominic Tedesco.Du warst damals dabei, an dem Abend, in der Menge auf dem Parkplatz von Pizza World, als ich Dominic Tedesco fertig machte. Soprano Home Movies (2007)
- He is a music producer.- Er ist Musikproduzent. I Don't (2007)
A parking space with my name on it.Ein Parkplatz mit meinem Namen drauf. It's a Wonderful Lie (2007)
Other companies give their employees parking spaces all the time.Andere Firmen geben ihren Angestellten immer Parkplatze. It's a Wonderful Lie (2007)
A damn parking space.Ein verdammter Parkplatz. It's a Wonderful Lie (2007)
One of my customers last night was a vampire, and they were draining him out in the parking lot.Einer meiner Kunden gestern war ein Vampir, und sie wollten ihm auf dem Parkplatz das Blut ablassen. Strange Love (2008)
They're going to the parking lot. Let's go.Sie sind auf dem Weg zum Parkplatz. Invisible Target (2007)
I smelled it the moment you hit the parking lot.Ich habe es gerochen, als du auf den Parkplatz kamst. Sunday (2008)
You can have my parking space and my locker.Du kannst meinen Parkplatz und meinen Schrank haben. Resignation (2007)
Meet me in the parking lot.Wir treffen uns auf dem Parkplatz. Photo Finish (2007)
started to run off towards his bedroom where he kept the shotgun that Dead shot himself with, as well as the electro-shock pistol.Da war die Flinte, mit der Dead sich getötet hatte, und die Elektroschockpistole. Until the Light Takes Us (2008)
He was planning to knock me out with an electro-shock pistol like the type that security guards carry and tie me up, take me to the forest, and make a snuff film of torturing me to death.Mit einer Elektroschockpistole wollte er mich außer Gefecht setzen. Dann wollte er mich fesseln, in den Wald bringen und einen Snuff-Film davon machen, wie er mich tötete. Until the Light Takes Us (2008)
Could, er, could go to Blackpool.Könnten, äh, könnten nach Blackpool gehen. Episode #5.3 (2008)
He stole it out of a church parking lot.Er hat ihn von einem Kirchenparkplatz gestohlen. Trust Never Sleeps (2008)
We can't sell them baking soda again.Wir können ihnen kein Backpulver verkaufen. Episode #5.6 (2008)
- I've always fancied Blackpool.- Ich stand schon immer auf Blackpool. Episode #5.9 (2008)
As Far As Fairy Godfathers Go, You Hit The Jackpot.Wenn es gute Feen gibt, ist das der Jackpot. Chapter Six: Take the High Road (2008)
Do you eat baking soda?- Isst du gerne Backpulver? - OK. Chapter Two: Nothing Sacred (2008)
What, because we're such great friends? J.d., after hanging out with me for 10 minutes at that fast food place, you were wishing that turk was there.J.D. nach 10 Minuten rumhängen mit mir auf dem Fast Food Parkplatz, hast du dir gewünscht das Turk da ist. My Waste of Time (2008)
In the same manner, I claimed my parking space, the dead opossum across the street, and doug's sandwich.Genauso wie ich meinen Parkplatz, das tote Opossum auf der anderen Strassenseite und Doug´s Sandwich in Anspruch genommen habe. My Waste of Time (2008)
Anyway. You know that plomox lawsuit? Well, last year, I prescribed it to one of my diabetic patients who might be entitled to some of that settlement money, so I was just wondering if you could have someone cover my patients while I go meet with him.Nun, letztes Jahr habe ich es einem meiner Diabetikpatienten verschrieben der vielleicht etwas von dem Zahlungsausgleich beansprucht, also habe ich mcih gefragt ob sie nach meinen Patienten gucken können während ich mich mit ihm treffe. My Waste of Time (2008)
We hit the jackpot.Wir haben den Jackpot geknackt. What Happens in Vegas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kpAbove all, beware of pickpockets.
kpA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
kpBe on your guard against pickpockets.
kpBe on your guard against pickpockets, Ken.
kpBeware of pickpockets.
kpDoes this backpack belong to him?
kpHe placed the order over the phone after he got to his workplace.
kpHe seized the pickpocket by the collar.
kpI caught a pickpocket dead to rights when he stole my money.
kpI felt I hit the jackpot.
kpIf you can't lift your backpack, then you can't carry it!
kpI hit the jackpot.
kpIn my workplace is a woman who's very strong willed, on the face of it.
kpLook out for pickpockets.
kpLook out for pickpockets on crowded trains.
kpMy sister hit the jackpot!
kpOne of the pickpockets blew the whistle on the other two.
kpRumor says that she is a pickpocket.
kpShe is carrying a backpack on her back.
kpSome brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.
kpThe coalition force fired at her car at the checkpoint in Bagdad.
kpThe future pilot is trained in a mock cockpit.
kpThe police arrested the pickpocket in the act.
kpThe policeman called attention to pickpockets.
kpThe policeman called attention to the problem of pickpockets.
kpThere's a checkpoint at the border where they look in your trunk.
kpThe venturer Edward made his the jackpot in the oil business.
kpThey rarely spoke of the labour problem at their workplace.
kpWomen no longer are satisfied with their traditional role of housewife, and are seeking recognition of needs in the workplace.
kpYou should stockpile necessary supplies in case of a big earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
นักแซ้ง[N] pickpocket, Syn. นักล้วงกระเป๋า, Example: ตำรวจจับนักแซ้งที่สวนจตุจักรได้หลายคน, Count unit: คน, Notes: (สแลง)
สถานที่ประกอบการ[N] workplace, Syn. สถานที่ทำการ
นักล้วงกระเป๋า[N] pickpocket, Example: เขามีอาชีพเป็นนักล้วงกระเป๋า, Count unit: คน, Thai definition: มิจฉาชีพที่คอยลักทรัพย์ในกระเป๋าโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว
เบิกร่อง[N] port clearance permit, See also: permit for a ship to pass a checkpoint, Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง, Thai definition: เอกสารอนุญาตซึ่งด่านภาษีออกให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามพิธีการครบถ้วนแล้ว
กันกระแทก[ADJ] shockproof, Example: เจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้กล่องกันกระแทกเพื่อไม่ให้วัสดุได้รับความเสียหาย, Thai definition: วัสดุที่ใช้รองรับเพื่อป้องกันการกระเทือน
เป้[N] rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count unit: ใบ
มือกาว[N] pickpocket, See also: sticky-fingered stealer, Example: พวกมือกาวเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับสังคม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลักทรัพย์โดยขโมยเงินหรือกระเป๋าสตางค์จากผู้อื่นในที่สาธารณะ
ที่ทำมาหากิน[N] workplace, Syn. ที่ทำกิน, Example: ทะเลเป็นชีวิตและที่ทำมาหากินของลุงย้อย, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: หลักแหล่งสำหรับประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีวิต
ที่ทำกิน[N] workplace, See also: land, Syn. ที่ทำมาหากิน, Example: สุชาติหมดที่ทำกินเพราะพ่อของเขาขายที่นาไปแล้ว, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ
โมษ[N] robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
กันกระเทือน[ADJ] shockproof, Syn. กันกระแทก, Example: เขาใช้แผ่นยางกันกระเทือน
การซ้อน[N] piling, See also: heaping up, stockpiling, stacking up, Syn. การทับ, การซ้อนทับ, Example: ภาพที่เห็นคือปรากฏการณ์การซ้อนตัวกันของเปลือกโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวน หลีกภัย[n. prop.] (Chūan Līkphai) EN: Chuan Leekpai   FR: Chuan Leekpai
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint   FR: péage [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief   
นักล้วงกระเป๋า[n.] (nak lūang krapao) EN: pickpocket   FR: pickpocket [m] ; voleur à la tire [m]
เป้[n.] (pē) EN: backpack ; pack ; packsack ; knapsack   FR: sac à dos [m] ; havresac [m]
สังเวียน[n.] (sangwīen) EN: pen ; enclosure ; arena ; field ; ring   FR: cockpit [m] ; arène [f] ; ring [m]
สถาบันพระปกเกล้า[org.] (Sathāban Phrapokklāo) EN: King Prajadhipok's Institute (KPI)   
สถานที่ประกอบการ[n. exp.] (sathānthī prakøpkān) EN: workplace   
สถานที่ทำงาน[n. exp.] (sathānthī thamngān) EN: place of work ; workplace ; office   FR: lieu de travail [m]
สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ[n. prop.] (Sathānthūt Angkrit Prajam Krungthēp) EN: British Embassy in Bangkok   FR: Ambassade de Grande-Bretagne à Bangkpk [f]
ถุง[n.] (thung) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]   FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]
ตกถังข้าวสาร[v. exp.] (tok thang khāosān) EN: hit the jackpot ; luck out ; be in clover   FR: toucher le jackpot (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OKPO    AA1 K P OW0
COCKPIT    K AA1 K P IH2 T
DESKPRO    D EH1 S K P R OW2
JACKPOT    JH AE1 K P AA2 T
CRACKPOT    K R AE1 K P AA2 T
JACKPOTS    JH AE1 K P AA2 T S
LOCKPORT    L AA1 K P AO2 R T
ROCKPORT    R AA1 K P AO2 R T
THINKPAD    TH IH1 NG K P AE2 D
BACKPACK    B AE1 K P AE2 K
COCKPITS    K AA1 K P IH2 T S
BACKPEDAL    B AE1 K P EH2 D AH0 L
STACKPOLE    S T AE1 K P OW2 L
STOCKPILE    S T AA1 K P AY2 L
BACKPACKS    B AE1 K P AE2 K S
BLACKPOOL    B L AE1 K P UW2 L
INIKPRATT    IH2 N IY1 K P R AE0 T
WORKPLACE    W ER1 K P L EY2 S
CRACKPOTS    K R AE1 K P AA2 T S
STOCKPILES    S T AA1 K P AY2 L Z
STOCKPILED    S T AA1 K P AY2 L D
WORKPLACES    W ER1 K P L EY2 S AH0 Z
PICKPOCKET    P IH1 K P AA2 K AH0 T
CHECKPOINT    CH EH1 K P OY2 N T
PICKPOCKETS    P IH1 K P AA2 K AH0 T S
STOCKPILING    S T AA1 K P AY2 L IH0 NG
CHECKPOINTS    CH EH1 K P OY2 N T S
KIRKPATRICK    K ER0 K P AE1 T R IH0 K
KIRKPATRICK    K ER0 P AE1 T R IH0 K
BACKPEDALED    B AE1 K P EH2 D AH0 L D
BACKPEDALING    B AE1 K P EH2 D AH0 L IH0 NG
BACKPEDALING    B AE1 K P EH2 D L IH0 NG
KENNEBUNKPORT    K EH2 N AH0 B AH1 NG K P AO2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cockpit    (n) (k o1 k p i t)
jackpot    (n) (jh a1 k p o t)
chalkpit    (n) (ch oo1 k p i t)
chickpea    (n) (ch i1 k p ii)
cockpits    (n) (k o1 k p i t s)
crackpot    (n) (k r a1 k p o t)
jackpots    (n) (jh a1 k p o t s)
stockpot    (n) (s t o1 k p o t)
Blackpool    (n) (b l a1 k p uu l)
Stockport    (n) (s t o1 k p oo t)
backpedal    (v) (b a1 k p e1 d @ l)
chalkpits    (n) (ch oo1 k p i t s)
chickpeas    (n) (ch i1 k p ii z)
crackpots    (n) (k r a1 k p o t s)
stockpile    (n) (s t o1 k p ai l)
stockpots    (n) (s t o1 k p o t s)
stockpiled    (n) (s t o1 k p ai l d)
backpedals    (v) (b a1 k p e1 d @ l z)
checkpoint    (n) (ch e1 k p oi n t)
pickpocket    (n) (p i1 k p o k i t)
stockpiles    (n) (s t o1 k p ai l z)
checkpoints    (n) (ch e1 k p oi n t s)
pickpockets    (n) (p i1 k p o k i t s)
stockpiling    (n) (s t o1 k p ai l i ng)
backpedalled    (v) (b a1 k p e1 d @ l d)
Kennebunkport    (n) (k e1 n i b uh1 n k p oo t)
backpedalling    (v) (b a1 k p e1 d @ l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkplatte {f}deflection plate [Add to Longdo]
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Absteckpfahl {m}stake [Add to Longdo]
Anhaltepunkt {m}; Programmstop {m}breakpoint [Add to Longdo]
Arbeitsoberfläche {f} [comp.]desktop; workplace [Add to Longdo]
Antikdruckpapier {n}antique paper [Add to Longdo]
Arbeitsplatz {m}; Arbeitsstätte {f}workplace; place of work; working place [Add to Longdo]
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper [Add to Longdo]
PC-Arbeitsplatz {m}PC workplace [Add to Longdo]
Arbeitsplatz {m}; Werkplatz {m}activity area [Add to Longdo]
Arbeitsplatzgestaltung {f}workplace design [Add to Longdo]
Backpflaume {f}; Pflaume {f} | Backpflaumen {pl}; Pflaumen {pl}prune | prunes [Add to Longdo]
Backplane {f} [comp.]backplane [Add to Longdo]
Backpulver {n}; Natron {n} [cook.]baking soda; baking powder [Add to Longdo]
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking [Add to Longdo]
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier {n}bible paper [Add to Longdo]
Blickpunkt {m} | Blickpunkte {pl} | im Blickpunkt der Öffentlichkeit | im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenvisual focus | visual foci | in the public gaze | to be in the public eye [Add to Longdo]
Breakpunkt {m}break point [Add to Longdo]
Blockprüfzeichen {n}block check character [Add to Longdo]
Cockpit {n}cockpit [Add to Longdo]
Denkprozess {m} | Denkprozesse {pl}thinking process | thinking processes [Add to Longdo]
Deckplatte {f}; Abdeckplatte {f}; Deckblech {n}; Abdeckblech {n}; Abschlussblech {n} | rückseitigt Abdeckplattecover plate | back-coverplate [Add to Longdo]
Deckputz {m}; Verputz {m}final rendering [Add to Longdo]
Druckbelastung {f}; Druckprüfung {f}; Druckversuch {m}pressure test [Add to Longdo]
Dudelsackpfeifer {m}; Dudelsackpfeiferin {f} [mus.] | Dudelsackpfeifer {pl}bagpiper; piper | bagpipers; pipers [Add to Longdo]
Druckplatte {f}printing plate [Add to Longdo]
Druckplatte {f}pressure plate [Add to Longdo]
Druckplenum {n}pressure plenum [Add to Longdo]
Druckpuffer {m}spooler [Add to Longdo]
Druckpumpe {f}positive displacement pump [Add to Longdo]
Druckpunkt {m}pressure point; action point [Add to Longdo]
Einsteckpuffer {m}protection buffer [Add to Longdo]
Eckpfeiler {m}corner pillar [Add to Longdo]
Eckplatz {m}corner seat [Add to Longdo]
Eckpunkt {m}corner mark [Add to Longdo]
Einsatz {m}jackpot [Add to Longdo]
Einwinkpersonal {n}marshallers [Add to Longdo]
Fixpunkt {m}; Programmhaltepunkt {m} [comp.]checkpoint [Add to Longdo]
Exlibris {n}ex libris; ex-libris; bookplate [Add to Longdo]
Fixpunktwiederanlauf {m} [comp.]checkpoint restart [Add to Longdo]
Funkpeilung {f}direction finding [Add to Longdo]
Funkpeilung {f}radiobearing [Add to Longdo]
Geschenkpackung {f} | Geschenkpackungen {pl}gift box | gift boxes [Add to Longdo]
Geschenkpapier {n}(gift) wrapping paper [Add to Longdo]
Karosseriearbeitsplatz {m}car body workplace [Add to Longdo]
Gesundheitsförderung {f} | betriebliche Gesundheitsförderung {f}health promotion | workplace health promotion [Add to Longdo]
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint [Add to Longdo]
Haupttreffer {m}jackpot [Add to Longdo]
Horizontalablenkplatte {f}x-plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
コクピット[, kokupitto] (n) cockpit; (P) [Add to Longdo]
コックピット[, kokkupitto] (n) cockpit; (P) [Add to Longdo]
シンクパッド[, shinkupaddo] (n) {comp} ThinkPad [Add to Longdo]
ジャックポット[, jakkupotto] (n) jackpot [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
バックパッカー[, bakkupakka-] (n) backpacker [Add to Longdo]
バックパッキング[, bakkupakkingu] (n) backpacking [Add to Longdo]
バックパック[, bakkupakku] (n) backpack [Add to Longdo]
バックプレーン[, bakkupure-n] (n) {comp} backplane [Add to Longdo]
バックプレッシャー[, bakkupuressha-] (n) backpressure [Add to Longdo]
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei [Add to Longdo]
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment [Add to Longdo]
フムス;フンムス[, fumusu ; funmusu] (n) hummus (chickpea-based paste); hommus; humus; humous; houmous [Add to Longdo]
ブレークポイント[, bure-kupointo] (n) {comp} breakpoint [Add to Longdo]
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut [Add to Longdo]
ワークパッド[, wa-kupaddo] (n) {comp} WorkPad [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] (n) (1) company; corporation; (2) workplace; (P) [Add to Longdo]
核保有量[かくほゆうりょう, kakuhoyuuryou] (n) nuclear stockpile [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
勤務場所[きんむばしょ, kinmubasho] (n) workplace; place of work [Add to Longdo]
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) pickpocket [Add to Longdo]
区切り点[くぎりてん, kugiriten] (n) {comp} breakpoint [Add to Longdo]
検問所[けんもんじょ;けんもんしょ, kenmonjo ; kenmonsho] (n) check station; checkpoint [Add to Longdo]
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues [Add to Longdo]
工作物[こうさくぶつ, kousakubutsu] (n) manufactured articles; workpiece [Add to Longdo]
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) [Add to Longdo]
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work [Add to Longdo]
職住[しょくじゅう, shokujuu] (n) workplace and residence [Add to Longdo]
職住一体[しょくじゅういったい, shokujuuittai] (n) having one's workplace at home; living and working at the same location (independent farmers, home workers, storekeepers, etc.) [Add to Longdo]
職住近接[しょくじゅうきんせつ, shokujuukinsetsu] (n) having one's workplace near one's home [Add to Longdo]
職場[しょくば, shokuba] (n) one's post; place of work; workplace; (P) [Add to Longdo]
雛豆;ひよこ豆[ひよこまめ, hiyokomame] (n) chickpea (Cicer arietinum); garbanzo bean [Add to Longdo]
寸胴鍋[ずんどうなべ, zundounabe] (n) stockpot [Add to Longdo]
操縦席[そうじゅうせき, soujuuseki] (n) cockpit [Add to Longdo]
操縦席音声記録装置[そうじゅうせきおんせいきろくそうち, soujuusekionseikirokusouchi] (n) (cockpit) voice recorder [Add to Longdo]
蔵書印[ぞうしょいん, zoushoin] (n) ownership mark or stamp; bookplate [Add to Longdo]
蔵書票[ぞうしょひょう, zoushohyou] (n) bookplate; ex libris [Add to Longdo]
中断点[ちゅうだんてん, chuudanten] (n) {comp} breakpoint [Add to Longdo]
通過点[つうかてん, tsuukaten] (n) waypoint (e.g. with a GPS); checkpoint [Add to Longdo]
半衿[はんえり, han'eri] (n) neckpiece (on a kimono) [Add to Longdo]
防縮[ぼうしゅく, boushuku] (n,vs,adj-no) shrinkproof [Add to Longdo]
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]
六月病[ろくがつびょう, rokugatsubyou] (n) blues experienced by workplace recruits shortly after beginning work [Add to Longdo]
掏摸(P);掏児[すり(gikun), suri (gikun)] (n) (uk) pickpocket; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall [Add to Longdo]
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage [Add to Longdo]
千帕[qiān pà, ㄑㄧㄢ ㄆㄚˋ, ] kiloPascal (kPa, unit of pressure) [Add to Longdo]
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost [Add to Longdo]
单位[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace) [Add to Longdo]
库尔德工人党[Kù ěr dé gōng rén dǎng, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Kurdish people's party KPP [Add to Longdo]
扒手[pá shǒu, ㄆㄚˊ ㄕㄡˇ, ] pickpocket [Add to Longdo]
挎兜[kuà dōu, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄡ, ] satchel; backpack [Add to Longdo]
挎兜儿[kuà dōu er, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄡ ㄦ˙, / ] erhua variant of 挎兜, satchel; backpack [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] pickpocket [Add to Longdo]
料堆[liào duī, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄨㄟ, ] to stockpile [Add to Longdo]
早操[zǎo cāo, ㄗㄠˇ ㄘㄠ, ] morning exercises (physical exercises commonly performed en masse at schools and workplaces in East Asian countries) [Add to Longdo]
核武器储备[hé wǔ qì chǔ bèi, ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] nuclear stockpile [Add to Longdo]
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, / ] inspection post; checkpoint [Add to Longdo]
检查站[jiǎn chá zhàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄓㄢˋ, / ] checkpoint [Add to Longdo]
监工[jiān gōng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] a workplace overseer; a foreman [Add to Longdo]
积存[jī cún, ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ, / ] to stockpile [Add to Longdo]
积贮[jī zhù, ㄐㄧ ㄓㄨˋ, / ] to stockpile [Add to Longdo]
职场[zhí chǎng, ㄓˊ ㄔㄤˇ, / ] workplace; career [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] to store; to save; stockpile [Add to Longdo]
通行证[tōng xíng zhèng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] a pass (authorization through a checkpoint); a laissez-passer or safe conduct; to authenticate; to confirm name and password on a website; fig. a condition giving access to benefits (e.g. a diploma as a pass to a career) [Add to Longdo]
边卡[biān kǎ, ㄅㄧㄢ ㄎㄚˇ, / ] border checkpoint [Add to Longdo]
防震[fáng zhèn, ㄈㄤˊ ㄓㄣˋ, ] shockproof; to guard against earthquakes [Add to Longdo]
驾驶舱[jià shǐ cāng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄘㄤ, / ] cockpit; control cabin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チェックポイント[ちえっくぽいんと, chiekkupointo] checkpoint [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
ブレークポイント[ぶれーくぽいんと, bure-kupointo] breakpoint [Add to Longdo]
区切り点[くぎりてん, kugiriten] breakpoint [Add to Longdo]
中断点[ちゅうだんてん, chuudanten] breakpoint [Add to Longdo]
ワークパッド[わーくぱっど, wa-kupaddo] WorkPad [Add to Longdo]
シンクパッド[しんくぱっど, shinkupaddo] ThinkPad [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
包み紙[つつみがみ, tsutsumigami] Einwickelpapier, Packpapier [Add to Longdo]
単価[たんか, tanka] Stueckpreis [Add to Longdo]
専用駐車場[せんようちゅうしゃじょう, senyouchuushajou] Privatparkplatz [Add to Longdo]
弾む[はずむ, hazumu] zurueckprallen;, angeregt_sein;, freigebig_sein [Add to Longdo]
鉛版[えんばん, enban] Stereotype, Druckplatte [Add to Longdo]
駐車場[ちゅうしゃじょう, chuushajou] Parkplatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  KP
      n 1: an enlisted person who is assigned to assist the cooks
           [syn: {kitchen police}, {KP}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top