ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kitty

K IH1 T IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kitty-, *kitty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitty[N] แมว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kitten, cat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitty(คิท'ที) n. ลูกแมว,ชื่อเล่นสำหรับแมว,กองทุน,เงินเดิมพัน,เงินชัก pl.kitties

English-Thai: Nontri Dictionary
kitty(n) ลูกแมว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You boys have been playing in the Kitty Litter.พวกเธอไปเล่นซนกันที่ไหนมา ในกระบะฉี่แมวเหรอไง Mannequin: On the Move (1991)
You're my kitty now.ตอนนี้คุณเป็นแมวของฉันแล้ว. Hocus Pocus (1993)
Or perhaps I may defer it, till Kitty runs away.หรือบางทีพ่อคงต้องรอต่อไปจนกว่าคิตตี้จะหนีไป Episode #1.5 (1995)
Kitty will be disappointed not to be a bridesmaid.คิตตี้ที่น่าสงสารคงต้องผิดหวัง ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาว Episode #1.5 (1995)
We will be down as soon as we can. Let Kitty go down, she is forwarder.พวกเราจะลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ให้คิตตี้ลงไปก่อน หล่อนเสร็จแล้วนี่ Episode #1.6 (1995)
Oh, Cristi, you're not a cuddly little kitty now, are you?โอ๊ว.. คริสตี้.. เธออย่าทำเ็ป็นเด็กน้อยไร้เดียงสา 21 Grams (2003)
Sure, Here, kitty Let's eat.นี่ กินซะนะเจ้าเหมียว Romance of Their Own (2004)
The kitty loves the fishy.เจ้าเหมี๋ยวรักเจ้าปลา Madagascar (2005)
And Kitty will follow, as always.และคิตตี้ก็จะเอาอย่างเหมือนเคย Pride & Prejudice (2005)
Two down. Kitty carlisle.ตัดออกไปสอง Kitty carlisle. The Right Stuff (2007)
He's been like a comatose kitty for 15 years.เขาเหมือนกับลูกแมวเงียบมาตั้ง 15 ปี Halloween (2007)
I worked a murder suicide at the naughty kitty once.ฉันเคยทำคดีในที่แบบนี้มาก่อนครั้งนึง Ending Happy (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
KITTY K IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kitty (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)
kitty (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄏㄠˋ, / ] Kitty Hawk (US aircraft carrier) [Add to Longdo]
猫咪[māo mī, ㄇㄠ ㄇㄧ, / ] kitty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にゃんこ[, nyanko] (n) (chn) (See にゃんにゃん) kitty cat [Add to Longdo]
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kitty \Kit"ty\, n.
   1. A kitten; also, a pet name or calling name for the cat.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. [Etym. uncertain.] (Gaming) The percentage taken out of a
    pool to pay for refreshments, or for the expenses of the
    table; by extension, any pool of money aggregated from
    small contributions. --R. F. Foster.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kitty
   n 1: the combined stakes of the betters [syn: {pool}, {kitty}]
   2: the cumulative amount involved in a game (such as poker)
     [syn: {pot}, {jackpot}, {kitty}]
   3: young domestic cat [syn: {kitten}, {kitty}]
   4: informal terms referring to a domestic cat [syn: {kitty},
     {kitty-cat}, {puss}, {pussy}, {pussycat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top