ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonanza

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonanza-, *bonanza*
Possible hiragana form: ぼなんざ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonanza(n) แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา, Syn. windfall
bonanza(n) สินแร่จำนวนมหาศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่, ขุมแร่มีค่า, ขุมทรัพย์มหาศาล, ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน, โชคลาภที่ยิ่งใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You watch Bonanza at daycare?- เขาเปิดหนังให้ดูเหรอ The Pursuit of Happyness (2006)
An impromptu burger bonanza Training seminar at corporate.การสัมนาฝึกอบรมของ โบนันซ่า เบอร์เกอร์ทันทีที่บริษัท Chapter Six 'The Line' (2007)
My dad used to make me watch Bonanza every Sunday after church.พ่อฉันเคยบังคับฉันให้ดูโบันซ่า ทุกวันอาทิตย์หลังกลับจากโบสถ์ RocknRolla (2008)
1.6 billion Chinese are smoking Marijuana, 26 millions are taking Methan Betamin and 11 millions are doing Heroins. An outright bonanza it is. UN says so, you see?ประชากรจีน 1.6 ล้านคนเสพกัญชา 26 ล้านคนเสพยาบ้า และ 11 ล้านคนเสพเฮโรอีน ทั้งหมดนั่นแหละคือแหล่งขุมทรัพย์มหาศาล The Man from Nowhere (2010)
Mom, do we want our wrigley field popcorn bonanza filled with caramel corn or spicy ranchero?แม่ เราต้องการแหล่งขายป็อปคอร์น ที่ใส่คาราเมลหรือรสเผ็ดดี Major Changes (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bonanza

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonanza
bonanzas

Japanese-English: EDICT Dictionary
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n, vs, adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P) #16,849 [Add to Longdo]
ボナンザグラム[bonanzaguramu] (n) bonanzagram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonanza \Bo*nan"za\, n. [Sp., prop. calm., fair weather,
   prosperity, fr. L. bonus good.]
   In mining, a rich mine or vein of silver or gold; hence,
   anything which is a mine of wealth or yields a large income.
   [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonanza
   n 1: an especially rich vein of precious ore
   2: a sudden happening that brings good fortune (as a sudden
     opportunity to make money); "the demand for testing has
     created a boom for those unregulated laboratories where boxes
     of specimen jars are processed like an assembly line" [syn:
     {boom}, {bonanza}, {gold rush}, {gravy}, {godsend}, {manna
     from heaven}, {windfall}, {bunce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top