Search result for

pad

(150 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pad-, *pad*, pa
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว

English-Thai: Longdo Dictionary
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pad[N] เบาะ, See also: เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง, Syn. mat, pillow
pad[VT] บุ, See also: รองด้วยเบาะ, หนุนให้นุ่ม, Syn. fill out, support
pad[N] สมุดฉีก, Syn. note paper, memorandum
pad[VT] เพิ่ม, See also: ขยาย, เสริม, ขยายความเกินจำเป็น
pad[N] ส่วนนิ่มที่เท้าของสัตว์, Syn. foot
pad[VT] เดินช้าๆ, See also: ค่อยๆ เดิน, ย่ำ, Syn. march, parade
pad[N] ที่พัก, Syn. apartment
pad[N] สถานที่ปล่อยจรวด
paddy[N] นาข้าว
paddy[N] ข้าวเปลือก, See also: ข้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
padding(แพค'ดิง) n. วัตถุ (เช่น ฝ้าย) ที่ใช้บุรอง
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
paddy(แพด'ดิ) n. ตำรวจ,ข้าว,ข้าวเปลือก,นาข้าว
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
pad(n) เบาะ,ฐานปล่อยจรวด,เท้าสัตว์,กระดาษกลัดติดกัน
pad(vt) รองเบาะ,บุ,ขยายความ,ยัดด้วยนุ่น,อัด
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง
paddock(n) คอกข้างสนามม้า
paddy(n) ข้าวเปลือก,ข้าวเจ้า,นาข้าว
padlock(n) กุญแจ
padlock(vt) ใส่กุญแจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pad๑. นวม, แผ่นนวม๒. แผ่นซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PAD (packet assembler/disassembler)แพด, พีเอดี (ตัวรวม/ถอดแยกกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pad electrode; flat electrodeขั้วเชื่อมพื้นราบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pad, eyeแผ่นนวมปิดตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pad, fatนวมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pad; brake pad; friction padแผ่นเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paddingการเสริมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
paddy landนา, ที่นา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Padaung (Burmese people)ชาวปาดอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paddy seedsพันธุ์ข้าวปลูก
padi (slang malasia) ข้าว ข้าวเปลือก เป็นภาษามาเลย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paddy?นา? In the Name of the Father (1993)
Because their sex pad was next to a garageเบาะที่เค้าใช้มีเซ็กส์ มันอยู่ถัดจากโรงรถที่ถูกรื้อ Not Cancer (2008)
Get the paddles, she's gonna crash.เอาที่รองมา เธออาการทรุัด Lucky Thirteen (2008)
We had to use paddles to stabilize the patient's heart.เราใช้ที่รอง ทำให้อาการคงตัว หัวใจผู้ป่วย Lucky Thirteen (2008)
Start CPR. - Get the paddles.เริ่มปั๊มหัวใจ เอาที่ปั๊มมา The Itch (2008)
Get the paddles!เอาที่ปั๊มมา The Itch (2008)
We need to get paddles.เราต้องการเครื่องช็อตหัวใจ Last Resort (2008)
- Well, get the paddles. - Uh-Uh.ดีเอาเครื่องช็อตมา Last Resort (2008)
- Send in paddles! - Don't!เอาเครื่องชอร์ตหัวใจมา อย่า Last Resort (2008)
Get the damn paddles!เอาเครื่องบ้านั่นมา Last Resort (2008)
Get the paddles.ใช้เครื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Pilot (2008)
Excuse my padawan.โปรดอภัยให้พาดาวันข้าด้วย Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
padMay I use your ink pad?
padA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
padThe rockets were fired from a launching pad.
padHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
padIf your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.
padAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
padI am so exhausted because I have padded the hoof for 4 hours.
padWedlock is a padlock.
padA woman is taking down some notes on a pad of paper.
padI like to take my pad and pencil and drive to the seashore to sketch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจสายยู[N] padlock
บุ[V] line, See also: pad, Syn. รอง, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน
ใบพัด[N] propeller, See also: paddle, Example: เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน, Thai definition: วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม
วาด[V] paddle, See also: row a boat, Thai definition: พายเรือจ้วงน้ำเข้ามาหาตัว
เบาะ[N] cushion, See also: pad, mattress, Syn. ฟูก, Example: ชายวัยกลางคนนั่งเอกเขนกอยู่บนเบาะด้านหลังสามล้อรับจ้าง, Thai definition: เครื่องรองรับซึ่งมีลักษณะนุ่ม เช่น เบาะยัดนุ่น เบาะรองนั่ง เบาะสำหรับเด็กนอน
ข้าวเปลือก[N] paddy, See also: unmilled rice, rice in the husks, Example: ปีนี้ข้าวเปลือกมีราคาดีกว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา, Thai definition: เมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออก
ข้าวปลูก[N] seed rice, See also: paddy reserved for planting, Example: เพื่อให้ได้ผลิตผลสูงชาวนาจะต้องเลือกใช้พันธุ์ของข้าวปลูกที่ถูกต้องด้วย, Thai definition: ข้าวเปลือกที่เก็บไว้สำหรับทำพันธุ์
คอน[V] row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai definition: พายเรือคนเดียว
พนาด[N] pad on the back of elephant, See also: cushioned seat or mattress on the elephant's back, Syn. พระนาด, Example: นายพรานเอาพนาดขึ้นหลังช้างเสร็จแล้วก็หันมาช่วยลูกหาบ, Count unit: อัน, Thai definition: เบาะสำหรับปูหลังช้างเพื่อออกป่า
พาย[N] paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish   FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spade toad ; bullfrog   
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks   
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row   FR: ramer

CMU English Pronouncing Dictionary
PAD    P AE1 D
PADS    P AE1 D Z
PADRE    P AE1 D R EY2
PADEN    P EY1 D AH0 N
PADRO    P AA1 D R OW0
PADUA    P AE1 D Y UW0 AH0
PADDY    P AE1 D IY0
PADGET    P AE1 JH AH0 T
PADULA    P AA0 D UW1 L AH0
PADDED    P AE1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pad    (v) (p a1 d)
pads    (v) (p a1 d z)
Paddy    (n) (p a1 d ii)
Padua    (n) (p a1 jh u@)
paddy    (n) (p a1 d ii)
padre    (n) (p aa1 d r ei)
Padova    (n) (p aa1 d @ v @)
padded    (v) (p a1 d i d)
paddle    (v) (p a1 d l)
padres    (n) (p aa1 d r ei z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffüllzeichen {n}pad character [Add to Longdo]
Feld {n} | Felder {pl}pad | pads [Add to Longdo]
Paddel {n} | Paddel {n}paddle | paddles [Add to Longdo]
Paddelboot {n} | Paddelboote {pl}canoe | canoes [Add to Longdo]
Stichsäge {f} | Stichsägen {pl}pad saw | pas saws [Add to Longdo]
paddeln; rudern | paddelnd | gepaddelt | paddelt | paddelteto paddle | paddling | paddled | paddles | paddled [Add to Longdo]
Paddyreiher {m} [ornith.]Indian Pond Heron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
ちゃんちゃんこ[, chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
エアパッド[, eapaddo] (n) air pad [Add to Longdo]
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
キーパッド[, ki-paddo] (n) {comp} keypad [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] pad; cushion; mat, #6,839 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] paddy; rice, #10,156 [Add to Longdo]
稻田[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #16,967 [Add to Longdo]
填充[tián chōng, ㄊㄧㄢˊ ㄔㄨㄥ, ] pad; padding, #18,758 [Add to Longdo]
水田[shuǐ tián, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #22,794 [Add to Longdo]
神父[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, ] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father, #24,383 [Add to Longdo]
衬垫[chèn diàn, ㄔㄣˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] pad, #67,437 [Add to Longdo]
挂锁[guà suǒ, ㄍㄨㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] padlock, #96,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
テンキー[てんきー, tenki-] numeric keypad (lit [Add to Longdo]
テンキーパッド[てんきーぱっど, tenki-paddo] numeric keypad (lit [Add to Longdo]
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
パッド[ぱっど, paddo] pad [Add to Longdo]
マウスパッド[まうすぱっど, mausupaddo] mouse pad [Add to Longdo]
ワードパッド[わーどぱっど, wa-dopaddo] Wordpad [Add to Longdo]
数値キーパッド[すうちキーパッド, suuchi ki-paddo] numeric keypad [Add to Longdo]
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pad \Pad\, v. t. [imp. & p. p. {Padded}; p. pr. & vb. n.
   {Padding}.]
   1. To stuff; to furnish with a pad or padding.
    [1913 Webster]
 
   2. (Calico Printing) To imbue uniformly with a mordant; as,
    to pad cloth. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pad \Pad\, v. i.
   1. To travel heavily or slowly. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   2. To rob on foot. [Obs.] --Cotton Mather.
    [1913 Webster]
 
   3. To wear a path by walking. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pad \Pad\, n. [Perh. akin to pod.]
   1. A soft, or small, cushion; a mass of anything soft;
    stuffing.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of cushion for writing upon, or for blotting; esp.,
    one formed of many flat sheets of writing paper, or layers
    of blotting paper; a block of paper.
    [1913 Webster]
 
   3. A cushion used as a saddle without a tree or frame.
    [1913 Webster]
 
   4. A stuffed guard or protection; esp., one worn on the legs
    of horses to prevent bruising.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A cushionlike thickening of the skin one the under
    side of the toes of animals.
    [1913 Webster]
 
   6. A floating leaf of a water lily or similar plant.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) A soft bag or cushion to relieve pressure, support
    a part, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) A piece of timber fixed on a beam to fit the curve
    of the deck. --W. C. Russel.
    [1913 Webster]
 
   9. A measure for fish; as, sixty mackerel go to a pad; a
    basket of soles. [Eng.] --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   10. A dwelling place, usually an apartment; one's living
     quarters; as, come over to my pad to watch the game.
     [Slang]
     [PJC]
 
   11. A sum of money paid as a bribe to police officers, shared
     among them; also, the list of such officers receiving
     such a bribe.
     [PJC]
 
   {Pad cloth}, a saddlecloth; a housing.
 
   {Pad saddle}. See def. 3, above.
 
   {Pad tree} (Harness Making), a piece of wood or metal which
    gives rigidity and shape to a harness pad. --Knight.
 
   {on the pad}, receiving bribes; -- of police officers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pad \pad\ (p[a^]d), n. [D. pad. [root]21. See {Path}.]
   1. A footpath; a road. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. An easy-paced horse; a padnag. --Addison
    [1913 Webster]
 
       An abbot on an ambling pad.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A robber that infests the road on foot; a highwayman; --
    usually called a {footpad}. --Gay. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of robbing on the highway. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pad \Pad\, v. t.
   To travel upon foot; to tread. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Padding the streets for half a crown.  --Somerville.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pad
   n 1: a number of sheets of paper fastened together along one
      edge [syn: {pad}, {pad of paper}, {tablet}]
   2: the large floating leaf of an aquatic plant (as the water
     lily)
   3: a block of absorbent material saturated with ink; used to
     transfer ink evenly to a rubber stamp [syn: {pad}, {inkpad},
     {inking pad}, {stamp pad}]
   4: a flat mass of soft material used for protection, stuffing,
     or comfort
   5: a platform from which rockets or space craft are launched
     [syn: {launching pad}, {launchpad}, {launch pad}, {launch
     area}, {pad}]
   6: temporary living quarters [syn: {diggings}, {digs},
     {domiciliation}, {lodgings}, {pad}]
   7: the fleshy cushion-like underside of an animal's foot or of a
     human's finger
   v 1: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard},
      {embellish}, {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up},
      {dramatize}, {dramatise}]
   2: walk heavily and firmly, as when weary, or through mud;
     "Mules plodded in a circle around a grindstone" [syn: {slog},
     {footslog}, {plod}, {trudge}, {pad}, {tramp}]
   3: line or stuff with soft material; "pad a bra" [syn: {pad},
     {fill out}]
   4: add padding to; "pad the seat of the chair" [syn: {pad},
     {bolster}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAD
     Packet Assembling Disassembling (CCITT, X.3, X.28, X.29, PSDN)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pad [pɑt]
   toad
   path
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top