ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reward

R IH0 W AO1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reward-, *reward*, rewar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reward(n) รางวัล, See also: สิ่งตอบแทน, Syn. bonus, recompense, repayment
reward(vt) ให้รางวัล, See also: ตอบแทน, Syn. pay, recompense
rewarder(n) ผู้ให้รางวัล, See also: ผู้ให้ผลตอบแทน
rewarding(adj) ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน, Syn. fulfilling, gratifying, satisfying
reward for(phrv) ได้รางวัลสำหรับ
rewardable(adj) ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล, เงินรางวัล, สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล, ตอบแทน, ชดเชย, ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay, remuneration
firewardenn. พนักงานดับเพลิง, พนักงานป้องกันเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
reward(n) เงินรางวัล, รางวัล, ของตอบแทน
reward(vt) ตอบแทน, ให้รางวัล, ทดแทน
shoreward(adj, adv) เข้าหาฝั่ง, ไปสู่ฝั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rewardรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rewardการให้รางวัล [การจัดการความรู้]
Reward (Psychology)รางวัล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That should have been enough reward for herสิ่งนั้นควรจะ enough reward สำหรับของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They can be tricked into being good little girls and boys, the same way we were tricked into it on the promise of some reward to come.แบบเดียวกับที่เราถูกหลอกล่อ ด้วยของรางวัล Day of the Dead (1985)
Reward is the key. I'm convinced of that now. Come.รางวัลคือกุญแจสำคัญ ผมเพิ่งเข้าใจ Day of the Dead (1985)
A reward for this wallet he found.อ๊ะ คุณป้าที่ทำคุ้กกี้ไม่อร่อยหนิ Hero (1992)
For that reason, we at Channel 4 will offer this unknown hero a reward of $1 million.ขอบคุณนะครับ Hero (1992)
That he'll reward us too I'll betจะให้รางวัลเราด้วย ฉันพนันได้เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
I've got plans, I'm going away after, so the reward is worth the stretch.ฉันวางแผนหลังปล้นไว้แล้ว เงินที่จะได้มามันคุ้มแน่ Heat (1995)
Dress her up and take her to Paree lmagine the reward her dear old grandmamma will payแต่งตัวให้และพาเธอไปปารีส จินตนาการถึงรางวัล ที่เสด็จย่าของเธอจะประทานให้ Anastasia (1997)
All she wants to do is go to Paris. Why give away a third of the reward money?สิ่งที่เธอต้องการคือไปปารีส ทำไมถึงโยนเงินรางวัลทิ้งไป? Anastasia (1997)
Well, he's probably too busy spending his reward money as fast as he can.อ้อ เขาคงยุ่งกับการใช้จ่ายเงินรางวัล ให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้ Anastasia (1997)
Serving my country faithfully is reward enough, Excellence.การรับใช้ชาติของกระหม่อมอย่างศรัทธา ก็เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
In fact, I pray that God reward you for your mercy to do it.และขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เมตตาข้า The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rewardA reward has been offered for information pertaining to the incident.
rewardFar from blaming him, she gave him a reward.
rewardHe is entitled to receive the reward.
rewardHe rescued a girl from drowning and was given a reward.
rewardHe was given a gold watch as a reward.
rewardHe wasn't given any reward for his service.
rewardHe was too proud to accept any reward.
rewardI'm patching things up for your mistake so it's only natural that I get a reward appropriate to my labours.
rewardIn nature there are neither rewards nor punishments.
rewardI rewarded my pigeons with food for climbing onto the box.
rewardI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
rewardIt is my belief that sincerity will be rewarded in the end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมนาคุณ(v) remunerate, See also: reward, repay, return thanks, Syn. สมนา, Example: ทางวัดได้จัดสร้างพระนิรันตรายกาไหล่ทองตามรูปแบบเดิมทุกประการ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนบูรณะพระอาราม, Thai Definition: ตอบแทนบุญคุณด้วยทรัพย์ สิ่งของ แรงงาน หรือ ด้วยการสักการบูชา แล้วแต่กรณี
ปูนบำเหน็จ(v) reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ให้รางวัล, Example: รัฐบาลได้ปูนบำเหน็จให้เขาในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผล
ให้รางวัล(v) reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ปูนบำเหน็จ, Example: รัฐบาลให้รางวัลแก่คณะของเขา ในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเกินคาด, Thai Definition: ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นต้น
ผลตอบแทน(n) reward, See also: compensation, bonus, Syn. รางวัล, Example: ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี, Thai Definition: สิ่งที่ได้จากการลงทุน
ผลานิสงส์(n) reward of good deeds or merit, See also: outflow of good result, Syn. ผลบุญ, Example: เขามีจิตใจเป็นสุขด้วยผลานิสงส์ที่ได้ให้ทานแม่ลูกสองคนนั้น, Thai Definition: ผลแห่งบุญกุศล, Notes: (บาลี)
สินน้ำใจ(n) reward, See also: carrot, guerdon, meed, premium, Syn. รางวัล, สิ่งตอบแทน, Example: เพียงแค่ท่านมีสินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ให้ผม ผมก็ดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้ว, Thai Definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล
สินบน(n) reward, See also: pay, Syn. เงินนำจับ, สินบนนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล, Example: ทางการเสนอให้มีสินบนแก่ผู้นำจับ และผู้จับกุม เพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, Thai Definition: เงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ, Notes: (กฎ)
ตอบแทน(v) requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai Definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
การทดแทน(n) returning, See also: reward, compensation, repayment, reimbursement, reciprocation, Syn. การตอบแทน, การชดเชย, Example: การที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นจะเป็นการทดแทนปัญหาการว่างงานลงได้ระดับหนึ่ง
ตกรางวัล(v) reward, See also: give a prize to, give a reward to, tip, Syn. ให้รางวัล, Ant. ลงโทษ, Example: เขาให้รางวัลสุนัขที่ทำตามคำสั่งเขาเป็นเนื้อชิ้นโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
ได้รับรางวัล[dāirap rāngwan] (v, exp) EN: be rewarded ; get a prize  FR: être récompensé ; obtenir une récompense
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
คุ้มค่า[khumkhā] (adj) EN: remunerative ; rewarding
เงินสมนาคุณ[ngoen sommanākhun] (n, exp) EN: financial reward
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัล[rāngwan] (v) EN: reward ; tip  FR: récompenser
รางวัลนำจับ[rāngwan namjap] (n, exp) EN: reward ; head money
สินจ้างรางวัล[sinjāng rāngwan] (n, exp) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REWARD R IH0 W AO1 R D
REWARD R IY0 W AO1 R D
REWARDS R IH0 W AO1 R D Z
REWARDS R IY0 W AO1 R D Z
REWARDED R IH0 W AO1 R D IH0 D
REWARDED R IY0 W AO1 R D AH0 D
REWARDING R IH0 W AO1 R D IH0 NG
REWARDING R IY0 W AO1 R D IH0 NG
REWARDED(2) R IY0 W AO1 R D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reward (v) rˈɪwˈɔːd (r i1 w oo1 d)
rewards (v) rˈɪwˈɔːdz (r i1 w oo1 d z)
rewarded (v) rˈɪwˈɔːdɪd (r i1 w oo1 d i d)
rewarding (v) rˈɪwˈɔːdɪŋ (r i1 w oo1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] reward (as encouragement) #2,312 [Add to Longdo]
报酬[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, / ] reward; remuneration #7,716 [Add to Longdo]
奖赏[jiǎng shǎng, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄤˇ, / ] reward; prize; an award #29,348 [Add to Longdo]
酬劳[chóu láo, ㄔㄡˊ ㄌㄠˊ, / ] reward #33,542 [Add to Longdo]
赏罚[shǎng fá, ㄕㄤˇ ㄈㄚˊ, / ] reward and punishment #63,076 [Add to Longdo]
酬偿[chóu cháng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˊ, / ] reward [Add to Longdo]
酬赏[chóu shǎng, ㄔㄡˊ ㄕㄤˇ, / ] reward [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belohnung { f } | Belohnungen { pl }reward | rewards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
禄;祿(oK)[ろく, roku] (n) stipend; reward #4,835 [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) #6,636 [Add to Longdo]
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P) #18,529 [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1, vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) #19,456 [Add to Longdo]
ご褒美[ごほうび, gohoubi] (n) (See 褒美) reward; prize; (P) [Add to Longdo]
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
恩賞[おんしょう, onshou] (n) reward [Add to Longdo]
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] (n) rewarding good and punishing evil; novel or drama with a rewarding-good-and-punishing-evil theme; moral purpose; morality play; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top