ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backpedal

B AE1 K P EH2 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backpedal-, *backpedal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backpedal(vt) ถีบจักรยานให้ช้าลง, See also: ถีบกลับหลัง, Syn. pedal
backpedal(vi) กลับคำสัญญา, See also: เปลี่ยนใจ, ถอน, เปลี่ยน, Syn. backtrack

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't try to backpedal on this, schuester.- ไม่ต้องพูดเลย ชูสเตอร์ Wheels (2009)
Razor backpedals woozily.มีดโกน backpedals woozily Grudge Match (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACKPEDAL B AE1 K P EH2 D AH0 L
BACKPEDALS B AE1 K P EH2 D AH0 L Z
BACKPEDALED B AE1 K P EH2 D AH0 L D
BACKPEDALING B AE1 K P EH2 D AH0 L IH0 NG
BACKPEDALING B AE1 K P EH2 D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backpedal (v) bˈækpˈɛdəl (b a1 k p e1 d @ l)
backpedals (v) bˈækpˈɛdəlz (b a1 k p e1 d @ l z)
backpedalled (v) bˈækpˈɛdəld (b a1 k p e1 d @ l d)
backpedalling (v) bˈækpˈɛdəlɪŋ (b a1 k p e1 d @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rücktrittbremse { f }backpedal brake; coaster brake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backpedal \back"ped*al\ v. i.
   1. pedal backwards, as on a bicycle.
    [WordNet 1.5]
 
   2. step backwards, in boxing.
    [WordNet 1.5]
 
   3. modify one' opinion, usually by making it less strong or
    adding qualifications.
    [WordNet 1.5] Backpiece

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backpedal
   v 1: pedal backwards on a bicycle
   2: step backwards, in boxing
   3: modify one's opinion, make it less strong

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top