Search result for

โจร

(80 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจร-, *โจร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจร[N] robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม[V] steal, See also: rob, Syn. ลัก, ขโมย, ปล้น, Example: เขาโจรกรรมไข่นกเพื่อไปขายให้แก่ตลาดมืดค้าไข่นก
โจรกรรม[N] robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โจรสลัด[N] pirate, See also: buccaneer, Example: เขาถูกโจรสลัดเอาไปปล่อยเกาะที่ไม่มีคนอาศัย, Thai definition: โจรที่ปล้นเรือทางทะเล
โจรผู้ร้าย[N] criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจร ๑, โจร-(โจน, โจระ-, โจนระ-) น. ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่นเป็นต้น.
โจรน. ชื่อโรคซางชนิดหนึ่ง เรียกว่า ซางโจร.
โจรกรรม(โจระกำ, โจนระกำ) น. การลัก, การขโมย, การปล้น.
โจรสลัด(โจนสะหฺลัด) น. โจรที่ปล้นเรือในทะเล.
นิษาทโจร.
เนษาทโจร.
ปันจุเหร็จโจรป่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plagiarismโจรกรรมทางวรรณกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeological theftsโจรกรรมโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Automobile theftโจรกรรมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bank robberiesโจรกรรมธนาคาร [TU Subject Heading]
Bicycle theftโจรกรรมรถจักรยาน [TU Subject Heading]
Book theftsโจรกรรมหนังสือ [TU Subject Heading]
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Identity theftโจรกรรมเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Motorcycle theftโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Outlaw.มหาโจร Puss in Boots (2011)
A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.ซึ่งความรู้ความเข้าใจคิดเกี่ยวกับนักโจรกรรมข้อมูล ซึ่งความเร็วยังชนะsuperคอมพิวเตอร์ Odyssey (2008)
Your people starve because you let thieves steal their grain.ประชาชนของเจ้าอดอยากเพราะเจ้าปล่อยให้โจรขโมยเมล็ดข้าวของพวกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
But you are a thief.แต่คุณเป็นโจร And How Does That Make You Kill? (2008)
When I was a boy, my village was attacked by raiders from the northern plains.ตอนที่ผมเป็นเด็ก หมู่บ้านของผมถูกพวกโจรป่าจากทางเหนือบุกเข้ามา Lancelot (2008)
Where was the Republic when our supply ships were destroyed by pirates?สาธารณรัฐไปอยู่ไหน เมื่อยานเสบียงของเราถูกทำลายโดยฝีมือโจรสลัด? Bombad Jedi (2008)
Is it true that father is a bandit?จริงหรือเปล่าที่พ่อเป็นโจรIljimae (2008)
By learning swordplay, I can protect our house form thievesการฝึกดาบ ก็เพื่อข้าจะได้ปกป้องบ้านเราจากโจรไงล่ะครับ Iljimae (2008)
How will you be able to catch thieves?เจ้าจะจับโจรได้ยังไง? Iljimae (2008)
He taught kids on the isolated island of Sicily and had a successful public performance.เขาสอนเด็กๆที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลของซิซิลิ* \ และประสบความสำเร็จกับการเปิดการแสดงที่นั่น \ *เกาะที่อยู่ในอิตาลี ขึ้นชื่อว่ามีโจรชุม Beethoven Virus (2008)
A pickpocket...โจรล้วงกระเป๋า... Baby and I (2008)
Can you see us tooled up, taking on a bank like the (Jesse) James gang?คุณอาจเห็นพวกเราโดนยิง... แบบเดียวกับที่ พวกโจรเจสซี่ เจมส์ไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
โจรกรรม[v.] (jōrakam) EN: steal ; rob   
โจรผู้ร้าย[n.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar   FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandit[N] ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief
buccaneer[N] โจรสลัด, Syn. pirate
corsair[N] โจรสลัด, Syn. pirate
dacoit[N] โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์), Syn. dakoit
highwayman[N] โจรที่ดักปล้นตามถนน, Syn. bandit, brigand
pirate[N] โจรสลัด, See also: ผู้ปล้นสะดม, Syn. buccaneer, corsair, plunderer
plunderer[N] โจร, Syn. robber
rapparee[N] โจร
robber[N] โจร, See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์, Syn. bandit, plunderer, thief
safecracker[N] ผู้งัดแงะตู้นิรภัย, See also: โจร, Syn. robber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
brigand(บริก'เกินดฺ) n. โจร,โจรผู้ร้าย, See also: brigandage n. ดูbrigand brigandism n. ดูbrigand brigandish adj. ดูbrigand
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
booty(n) ของที่ยึดได้,ของโจร,ของขโมย,ของร้อน
brigand(n) โจร,ผู้ร้าย
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
buccaneer(n) โจรสลัด
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n ) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต
road agent (n) โจรปล้นรถม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
誘拐犯人[ゆうかいはんにん, yuukaihannin] (n) โจรเรียกค่าไถ่

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
knallhart(adj adv) โหด, ดุเดือด, รุนแรง เช่น In dem Film spielt er einen knallharten Gangster. ในหนังเรื่องนี้เขาแสดงเป็นโจรหัวรุนแรง, See also: S. brutal,
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top