ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โจร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจร-, *โจร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจร(n) robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม(v) steal, See also: rob, Syn. ลัก, ขโมย, ปล้น, Example: เขาโจรกรรมไข่นกเพื่อไปขายให้แก่ตลาดมืดค้าไข่นก
โจรกรรม(n) robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โจรสลัด(n) pirate, See also: buccaneer, Example: เขาถูกโจรสลัดเอาไปปล่อยเกาะที่ไม่มีคนอาศัย, Thai Definition: โจรที่ปล้นเรือทางทะเล
โจรผู้ร้าย(n) criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจร ๑, โจร-(โจน, โจระ-, โจนระ-) น. ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่นเป็นต้น.
โจรน. ชื่อโรคซางชนิดหนึ่ง เรียกว่า ซางโจร.
โจรกรรม(โจระกำ, โจนระกำ) น. การลัก, การขโมย, การปล้น.
โจรสลัด(โจนสะหฺลัด) น. โจรที่ปล้นเรือในทะเล.
นิษาทโจร.
เนษาทโจร.
ปันจุเหร็จโจรป่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plagiarismโจรกรรมทางวรรณกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeological theftsโจรกรรมโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Automobile theftโจรกรรมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bank robberiesโจรกรรมธนาคาร [TU Subject Heading]
Bicycle theftโจรกรรมรถจักรยาน [TU Subject Heading]
Book theftsโจรกรรมหนังสือ [TU Subject Heading]
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Identity theftโจรกรรมเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Motorcycle theftโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Outlaw.มหาโจร Puss in Boots (2011)
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ The Great Dictator (1940)
You're a rat underneath. You can have a fire and theft policy.คุณสามารถมีนโยบายที่ไฟไหม้และ การโจรกรรมสำหรับมัน Help! (1965)
You rotten criminals how dare you? !ไอ้โจรชั่ว กล้าดียังไง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Where we came from if one did not want to die of poverty one became a priest or a bandit!ที่ที่พวกเรามาน่ะนะ ถ้าใครไม่อยากอดตาย... ...ก็ต้องเป็นพระหรือเป็นโจร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"A pack of murderers and thieves...♪ กลุ่มโจรนักฆ่าบุกมาระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
An army of the worst dregs ever to soil the face of the West!กองทัพของโจรสุดเหี้ยมจากทั่ว ต.ต. Blazing Saddles (1974)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
A smuggler? A refugee? An idealist?เธอเป็นอะไร โจรลักลอบขนของเถื่อน หรือว่าผู้ลี้ภัย The Little Prince (1974)
Violence, rip-offs, muggings.ความรุนเเรงโจรกรรม จี้ปล้น Jaws (1975)
-Man draws crooks.เขาวาดภาพโจร Oh, God! (1977)
Makes everybody look like a crook.ทำให้ทุกคนดูเหมือนกับโจร Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [ m ] ; gangster [ m ] ; voleur [ m ] ; truand [ m ] ; vagabond [ m ]
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary
โจรกรรม[jōrakam] (v) EN: steal ; rob
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [ m ] ; voleur [ m ] ; criminel [ m ]
โจรสลัด[jōnsalat] (n) EN: pirate ; buccaneer  FR: pirate [ m ] ; boucanier [ m ] ; forban [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandit(n) ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief
buccaneer(n) โจรสลัด, Syn. pirate
corsair(n) โจรสลัด, Syn. pirate
dacoit(n) โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์), Syn. dakoit
highwayman(n) โจรที่ดักปล้นตามถนน, Syn. bandit, brigand
pirate(n) โจรสลัด, See also: ผู้ปล้นสะดม, Syn. buccaneer, corsair, plunderer
plunderer(n) โจร, Syn. robber
rapparee(n) โจร
robber(n) โจร, See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์, Syn. bandit, plunderer, thief
safecracker(n) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย, See also: โจร, Syn. robber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
badman(แบด'แมน) n. โจร, คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
bandit(แบน'ดิท) n. โจร, คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits, banditti
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก, ธงโจรสลัด, ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
booty(บูท'ที) n. ของโจร, ของที่ปล้นสะดมมา, ของขโมย, Syn. loot
brigand(บริก'เกินดฺ) n. โจร, โจรผู้ร้าย, See also: brigandage n. ดูbrigand brigandism n. ดูbrigand brigandish adj. ดูbrigand
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า, พราน, โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้, โจรสลัด
crook(ครุค) { crooked, crooking, crooks } n. สิ่งที่ทอ, ไม้เท้าด้ามงอ, ตะขอ, หัวเลี้ยว, ทางโค้ง, คนทุจริต, คนหลอกลวง, โจร, ขโมย vt. งอ, ทำให้งอ, ล่อลวง vi. งอ, โค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย, โจร, คนเลว, คนนอกกฎหมาย
bandit(n) โจร, ผู้ร้าย, คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม, การปล้น
blackjack(n) กระบอง, ธงโจรสลัด
booty(n) ของที่ยึดได้, ของโจร, ของขโมย, ของร้อน
brigand(n) โจร, ผู้ร้าย
brigandage(n) การโจรกรรม, การขโมย, การปล้น
buccaneer(n) โจรสลัด
crook(n) ขอ, ไม้เท้า, ทางโค้ง, คนโกง, โจร
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์, ขโมย, โจร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
Cyberthieves(n, slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต
road agent(n) โจรปล้นรถม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
誘拐犯人[ゆうかいはんにん, yuukaihannin] (n) โจรเรียกค่าไถ่

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
knallhart(adj, adv) โหด, ดุเดือด, รุนแรง เช่น In dem Film spielt er einen knallharten Gangster. ในหนังเรื่องนี้เขาแสดงเป็นโจรหัวรุนแรง, Syn. brutal
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ, See also: anschießen, erschießen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top