Search result for

*bris*

(345 entries)
(0.1182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bris, -bris-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brisk[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ไว, กระวีกระวาด, รวดเร็ว, ปราดเปรียว, Syn. nimble, Ant. slow
debris[N] ซากสลักหักพัง, See also: เศษ, ขยะ, Syn. rubble, ruins
brisket[N] เนื้อส่วนอกสัตว์ โดยเฉพาะวัว
bristle[N] ขนแข็งของสัตว์, Syn. stiff hair
bristly[ADJ] มีหนามแหลม, Syn. stubbly, Ant. glabrous
bristly[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
briskness[N] ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness
bristle up[PHRV] (ขน)ลุกชัน, See also: (ขน)ตั้งตรง
bristle up[PHRV] รำคาญ, See also: หงุดหงิด, รู้สึกถูกรบกวน, ไม่พอใจ, เคือง, Syn. bridle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brisancen. อำนาจทำลายของดินระเบิดแรงสูง, See also: brisant adj. ดูbrisance
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
brisketn. หน้าอกของสัตว์,เนื้อหน้าอก
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
bristling(บริส'ลิง) n. ลูกปลาซาร์ดีน
bristly(บริสทฺ'ลี) adj. มีขนแข็ง
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble

English-Thai: Nontri Dictionary
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง,ทำให้คล่องขึ้น,ทำให้กระตือรือร้น
brisket(n) เนื้อหน้าอกสัตว์
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
bristle(vi) ขนลุก,ขนตั้ง
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
setiferous; bristly; setaceous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
setigerous; bristly; setaceous; setiferousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
setaceous; bristly; setiferous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bristleขนแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ seta ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bristly; setaceous; setiferous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Bristol glazeการเคลือบแบบบริสตอล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debrisกองเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
debris of Malassez; epithelial rests of Malassezเศษเยื่อบุผิวมาลาเซ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
debris removal clauseข้อกำหนดเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelial rests of Malassez; debris of Malassezเศษเยื่อบุผิวมาลาเซ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenebrismแนวนิยมภาพสว่างในความมืด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hubris; hybrisอหังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybris; hubrisอหังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Marine debrisขยะในทะเลและชายหาด [TU Subject Heading]
Space debrisขยะอวกาศ [TU Subject Heading]
Amniotic Fluid Debrisซากน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Brisementการทำให้ฉีกขาดออกจากกัน [การแพทย์]
Brisketส่วนเนื้อต่อใต้คอหว่างขาหน้า [การแพทย์]
Brisklyทันที [การแพทย์]
Bristlesขนแข็งยาวๆ,ขนเส้นใหญ่ๆ [การแพทย์]
Bristow Procedureการผ่าตัดแก้ไขข้อไหล่หลุดซ้ำโดยวิธีของบริสโตว์ [การแพทย์]
Cell Debrisเศษเซลล์ [การแพทย์]
Cellular Debrisเศษเซลล์ [การแพทย์]
Debrisเศษเนื้อตาย [การแพทย์]
Debris, Particulateชิ้นเศษ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubristic (n ) คนโอหัง
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
brisket (n ) เนื้ออก
debris[เด-บริส] (n ) เศษซาก
debris[เด-บรี] (n ) เศษซาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not hubris.Nicht HybrisLegends of Yesterday (2015)
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
Show some hubris. Come on, impress me.เอาน่า แสดงความกล้าหน่อย บอกฉันมา ทำให้ฉันประหลาดใจหน่อย Up in the Air (2009)
Lenny Bristol was definitely another siren vic.เล็นนี่ บริสโตล เป็นเหยื่อของไซเร็นแน่นอน - ไปคุยกับเขามารึยัง ? Sex and Violence (2009)
Oh,i am making a brisket that is gonna blow your socks off.โอ้ ผมกำลังทำบริสเก็ต มันจะทำให้คุณอร่อยจนลืมตายเลยแหละ Seder Anything (2009)
Cyrus,i think the brisket's burnin'. Oh,no.ไซรัส ไซรัส ฉันคิดว่าบิสเก็ต บุริน Seder Anything (2009)
He plays for Bristol Rover reserves. - Impressive.เขายั่วสาวๆมากเลย ไปนั่งด้วยกันดีกว่า Everyone (2009)
It's brisk, though. It's not cold.เย็นสดชื่น ไม่ใช่หนาวเนอะ Holidaze (2009)
I was able to confirm these as postmortem bruises likely caused by rocks and debris from the victim traveling downriver.ซึ่งผมได้ยืนยันว่ามันเป็นร่อยรอยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เค้าเสียชีวิต ซึ่อาจเกิดขึ้นจากการที่เหยื่อกระแทกกับโขดหินหรือเศษหินระหว่างที่ไหลไปตามแม่น้ำ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Her famous tur-briska-fil.และทำ เทอร์-บริสก้า-ฟิล The Pirate Solution (2009)
Tur-briska-fil?เทอร์บริสก้าฟิลเหรอ The Pirate Solution (2009)
Turkey stuffed with a brisket stuffed with gefilte fish.ไก่งวงยัดไส้เนื้อวัวกับปลานิล The Pirate Solution (2009)
Eat the tur-briska-fil. (chuckles) I don't even chew it.เทอร์บริสก้าฟิล ผมไม่เคี้ยวมันด้วยซ้ำ The Pirate Solution (2009)
My mother put an "I love you" brisket in my backpack.แม่ใส่ อกไก่ไอเลิฟยู ใส่เป้หลังของฉัน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
The tank lifters are here to move the debris as ordered.ยานกู้ซากมาถึงตามคำสั่งแล้วครับ Weapons Factory (2009)
It could just be debris.อาจจะเป็นแค่ซากปรักหักพังก็ได้ Legacy of Terror (2009)
Four million pounds of debris. And why do we care?ล้อนี้ไม่ทำงาน! G-Force (2009)
Boron, Your Majesty, if I understand this correctly Metal Beak is not a myth he's building a slave army of moon-blinked owlets and is planning to conquer the world with magical pellet debris.ขอร้องฝ่าบาท หากข้าเข้าใจถูกต้อง.. เมทัลบีคไม่ใช่แค่เรื่องเล่า.. เขากำลังสร้างกองทัพนก ที่ต้องมนต์จันทรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Nightflower is a pack of paranoid, anti-corporate, hubristic freaks.ใช่คนนั้นหรือไม่ ? Edge of Darkness (2010)
As of yet, details are scarce, but callers describe witnessing an explosion overhead, followed by falling debris.ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียด เข้ามาอย่างแน่ชัด แต่จากสายโทรศัพท์ผู้เห็นเหตุการณ์ มีการระเบิดเหนือน่านฟ้า เศษเครื่องบินตกลงมายังพื้นดิน ที่มองขึ้นไปเห็นได้อย่างชัดเจน No Más (2010)
But officials warn that, with a debris field of this magnitude, the investigation and the clean-up may well stretch-- ...are now saying that the Boeing 737 was being re-routed or vectored through the airspace, which is standard procedure,แต่เจ้าหน้าที่ของทางการได้เเจ้งเตือน ว่าเศษของเครื่องบิน ที่ตกลงมาขนาดใหญ่นี้ จะมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และกู้ซากเครื่องบินที่ตก No Más (2010)
And, um... uh, we had debris land in our yard and all of our neighborhood, so-และ เอ่อ... เอ่อ เรามีเศษซากเครื่องบินเต็มบ้านไปหมด - เเละเพื่อนบ้านของเราทุกคน No Más (2010)
Where bristol palin shops?ที่ร้าน Palin Bristol? The Empire Strikes Jack (2010)
Cleared the debris away.เคลียร์ซากปรักหักพัง หมดไปแล้ว Fool Me Once (2010)
That is brisk, but refreshing.ลมแรงจริง แต่ก็สดชื่นดี Chuck Versus the Honeymooners (2010)
It was down to me and barbara briscoe.ทำให้ฉันอับอาย แล้วยังยัยบาร์บาร่า บริสโค My Two Young Men (2010)
It's called Hybristophilia.มันเรียกว่าการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ Episode #1.3 (2010)
Check out those tibial bristles. There's plenty of room in here, Sheriff, if you want to join us.ช่วยตรวจสอบที่ขนหน้าแข้ง ของมันด้วย ยังมีห้องว่างอยู่ที่นี่อีกน่ะ นายอำเภอ The Witch in the Wardrobe (2010)
Um, my house was in the debris field.เอ่อ บ้านของผมอยู่ในเขต กู้ซากเครื่องบินตกครับ Caballo sin Nombre (2010)
I told you that my house was in the debris field.ว่าบ้านผมอยู่ในเขต กู้ซากเครื่องบินตก Caballo sin Nombre (2010)
Sir, there's nothing around here but rocks and debris.ท่านครับ รอบๆ นี้ไม่มีอะไร นอกจากก้อนหินกับซากปรักหักพัง The Zillo Beast (2010)
Now we've established you have hubris but no leverage.ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าเธอ มีความโอหังไม่ใช่อำนาจต่อรอง Appointment in Samarra (2010)
We all done bristling up here or what?นี่เราเสร็จธุึระเรื่องน่าขนลุกนี่แล้วรึยัง? Two and a Half Men (2010)
Oh, it all starts with a quick look-see into someone's bag and then it's a brisk peeka-roony at our phone records, and before you can say "1984," the thought police are forcy-worcing you to bend and spread.เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการขอ ตรวจค้นกระเป๋าของใครบางคนซักหน่อย แล้วจากนั้นก็จะมีการขอเรียกดู ประวัติการโทรของเรา Cooperative Calligraphy (2010)
That speaks to a high degree of Hubris.นี่เราพูดถึงพวกจอมยโสเลยสิ Withdrawal (2010)
There's no debris or signs of the planeไม่มีซากหรือ สัญญาณของเครื่องบิน To Keep Us Safe (2010)
I've just seen some movement in the debris field.ฉันเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่าง ในพื้นที่ซากยาน Resurgence (2010)
These colossal explosions leave debris fields of gas and dust hundreds of light-years across, still visible and still expanding today.มันเป็นที่สดใสเช่นนั้น พวกเขายังสามารถดูได้ตามวัน อีกสองระเบิดขึ้นมา ประมาณ 400 ปีที่ผ่านมา เหล่านี้ระเบิดขนาดมหึมา The Riddle of Black Holes (2010)
And she meets the same horrible fate at the heart of the black hole, this time accompanied by some plane debris.คราวนี้มาพร้อมกับ เศษเครื่องบินบาง มุมมองของบ๊อบจะ แตกต่างกันมาก ดังนั้นครั้งแรกที่ เขาเห็นใบพัดแรก The Riddle of Black Holes (2010)
They smash things up and look at the debris through extremely powerful microscopes.พวกเขาชนสิ่งขึ้น และมองไปที่เศษ ผ่านกล้องจุลทรรศน์ ที่มีประสิทธิภาพมาก What Are We Really Made Of? (2010)
Warning! Falling debris.ระวังซากชิ้นส่วนร่วงลงมา Clone Cadets (2010)
The debris from the destroyedเศษชิ้นส่วนจากยานจู่โจม Clone Cadets (2010)
The bodies of two young women were found in the Elden Street area in Bristol, Virginia.ที่บริเวณถนนอัลเดน /N ในบริสโทร,เวอร์จีเนีย Remembrance of Things Past (2010)
He tortured blond women in their 20s that lived in or near Bristol.เขาทรมาณหญิงสาวผมบลอนด์/N ในช่วงอายุ 20 ปี ที่อาศัยอยู่ที่หรือใกล้ ๆ บริสตอล Remembrance of Things Past (2010)
We alerted every blonde in their mid-20s in Bristol and the surrounding counties.เราเตือนหญิงสาวผมบลอนด์/ N ที่มีอายุในช่วง 20 ปีทุกคน ในบริสตอลและพื้นที่รอบ ๆ Remembrance of Things Past (2010)
Karen had a son, Colby Bachner, born at Johnson Memorial in Bristol, Virginia.คาเรนมีลูกชาย/N โคลบี้ แบชเนอร์ เกิดที่โรงพยาบาล จอนห์สัน เมโมเรียล/N ในบริสตอล เวอร์จีเนีย Remembrance of Things Past (2010)
Brisquet gases are the trend.ฆ่าตัวตายด้วยแก๊สรถกำลังเป็นที่นิยม Hello Ghost (2010)
Oh Bong Goo, did you escape here because you didn't bring us any brisket?โอ บอง กู ที่แกมาที่นี้ \ เพราะแกไม่อยากเอาขนมมาให้พวกเราใช่ไหม? God of Study (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brisThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.
brisNew York bristles with towering buildings.
brisThe dog's hair bristled when it saw the lion.
brisOf those on the loud side, some people say they look like they're briskly working while others that they're just noisy.
brisThe dog's hair bristled up with anger.
brisSeeing the briskly working toy consultants also left a strong impression.
brisIndustrial activity is brisk.
brisBusiness is brisk now and we are up to the elbows in orders.
brisIt's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.
brisThis system is bristling with defects and drawbacks.
brisThe riverside bristles with factory chimneys.
brisIt was a Sunday afternoon and the town was bristling with people.
brisRub briskly with soap, and the stain will soon wash off.
brisSales are amazingly brisk.
brisSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรียว[V] be nimble, See also: be agile, active, brisk, lively, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: แมวพันธุ์นี้สืบสายพันธุ์จากแมวป่าโดยตรง มันจึงเปรียว ชนิดจับตัวมันยาก, Thai definition: กิริยาที่ว่องไว
แปรง[N] bristles, Example: เวลาอาบน้ำหมู ต้องอาบให้สะอาด แม้กระทั่งตรงแปรงก็อย่าให้มีคราบสกปรกติดอยู่, Count unit: แถว, เส้น, Thai definition: ขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอม้าหรือหมูเป็นแถวๆ
สาก[ADJ] coarse, See also: rough, uneven, unrefined, bristly, Ant. เรียบ, ละเอียด, Example: พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ, Thai definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
เป็นปุ่มปม[ADJ] gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
พุ้ย[V] paddle briskly, See also: propel, Syn. วัก, พุ้ยน้ำ, Example: เขาใช้มือพุ้ยข้างเรือแทนไม้พาย, Thai definition: พายโดยแรงให้เรือไปโดยเร็ว
เต่าบ้า[N] Mylabris phalerata, Syn. แมงไฟเดือนห้า, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อด้วงปีกแข็งหลายชนิดในวงศ์ Meloidae ลำตัวและปีกยาว ปีกมีลักษณะอ่อนและบางกว่าด้วงปีกแข็งทั่วๆ ไป ลำตัวและปีกมักมีน้ำมันเยิ้มออกมา
ฉุนเฉียว[V] be bristly, See also: be irascible, be irritable, be quick-tempered, be furious, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: หล่อนรู้นิสัยเขาดีว่าจะฉุนเฉียวหงุดหงิดไปอย่างนั้นเองแหล่ะ
ฉุนเฉียว[ADJ] bristly, See also: easily angered, irascible, Example: อาการฉุนเฉียวของเขาเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี
ชัน[V] bristle, See also: stand erect, stand on end, Example: แมวจะชันขนขึ้นเมื่อรู้สึกถึงภัยที่ใกล้เข้ามา, Thai definition: ลักษณะที่ตั้งขึ้น เช่น ขนชัน
ซาก[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซากปรักหักพัง[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง
ขนพอง[V] bristle in anger, Syn. ขนลุก, Example: แมวขนพองขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดัง, Thai definition: ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น
ความคึกคัก[N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
เหยง[ADV] briskly, See also: nimbly, quickly, suddenly, lightly, wildly, Syn. โหยง, โหยงเหยง, Example: เขากระโดดเหยงจนทุกคนที่ห้อมล้อมอยู่หัวเราะ, Thai definition: อาการกระโดดหรือเต้นอย่างฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจเป็นต้น
ความรีบร้อน[N] haste, See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไม่มีความรีบร้อนในการทำสงครามภาคพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
กันลม[n.] (kanlom) FR: pare-brise [m]
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles   FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[n. exp.] (khwām sīeng dān khwām pløtphai) EN: safety brisk   
กระจกรถ[n. exp.] (krajok rot) EN: windshield ; windscreen ; car window   FR: pare-brise = parebrise [m]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ลมบก[n.] (lombok) EN: land breeze   FR: brise de terre [f]
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: breeze ; draught   FR: courant d'air [m] ; brise [f]
ลมพัดเบาๆ[n.] (lom phat bao-bao) EN: breeze   FR: brise [f]
ลมทะเล[n.] (lomthalē) EN: sea breeze   FR: brise de mer [f]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
เมื่อย[p.p.] (meūay) EN: tired ; stiff   FR: courbatu ; courbaturé ; moulu ; rompu de fatigue ; brisé de fatigue
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted   FR: être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
นักพีชคณิต[n. exp.] (nak phīchakhanit) FR: algébriste [m]
นามบัตร[n. exp.] (nāmbat) EN: name card ; business card ; visiting card   FR: carte de visite [f] ; bristol [m]
หนวด[n.] (nūat) EN: wisker   FR: moustaches [fpl] ; vibrisses [fpl] ; antennes [fpl]
พราว[v.] (phrāo) EN: full of ; filled with ; bristle   
ผู้อาวุโส[n. exp.] (phū āwusō) EN: senior person ; elder ; veteran   FR: aîné [n] ; aînée [f] ; senior [m] ; ancien [m] ; ancienne [f] ; vétéran [m] ; vieux briscard [m] (fam.)
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel   
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
รอยแตก[n.] (røitaēk) EN: crack   FR: brissure [f] ; cassure [f] ; faille [f]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR:bris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สาก[adj.] (sāk) EN: rough ; coarse ; bristly   FR: rugueux
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment   FR:bris [m] ; fragment [m]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR:bris [mpl] ; restes [mpl]
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture   FR: se briser ; se casser ; fracturer ; casser ; éclater
แตก[adj.] (taēk) EN: broken   FR: brisé ; éclaté
ทำแตก[v. exp.] (tham taēk) FR: briser ; éclater ; fracturer
ต้น[classif. (n.)] (ton) EN: [classif. : trees, bushes, plants; posts, columns]   FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes; poteaux]
ว่องไว[adj.] (wǿngwai) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble   FR: agile ; rapide ; prompt

CMU English Pronouncing Dictionary
BRISK    B R IH1 S K
BRISKY    B R IH1 S K IY0
BRISON    B R IH1 S AH0 N
BRISKI    B R IH1 S K IY0
BRISCO    B R IY1 S K OW0
FABRIS    F AE1 B R IH2 S
DEBRIS    D AH0 B R IY1
HUBRIS    HH Y UW1 B R AH0 S
BRISKIN    B R IH1 S K IH2 N
BRISKLY    B R IH1 S K L IY0
ZOBRIST    Z AA1 B R IH2 S T
BRISLIN    B R IH1 S L IH2 N
BRISTOL    B R IH1 S T AH0 L
BRISSEY    B R IH1 S IY0
BRISTOW    B R IH1 S T OW0
BRISTER    B R IH1 S T ER0
BRISTLE    B R IH1 S AH0 L
BRISSON    B R IH1 S AH0 N
BRISKEY    B R IH1 S K IY0
BRISBON    B R IH1 Z B AH0 N
BRISCOE    B R IH1 S K OW0
BRISBIN    B R IH1 Z B IH2 N
BRISENO    B R IY0 S EH1 N OW0
BRISKER    B R IH1 S K ER0
BRISKET    B R IH1 S K AH0 T
BRISBANE    B R IH1 Z B EY2 N
BRISBOIS    B R IH2 Z B W AA1
BRISBOIS    B R IH1 Z B W AA2
BRISTLES    B R IH1 S AH0 L Z
BRISTLED    B R IH1 S AH0 L D
BRISBURG    B R IH1 S B ER0 G
ZEMBRISKI    Z EH0 M B R IH1 S K IY0
ZABRISKIE    Z AE1 B R IH2 S K IY0
BRISENO'S    B R IY0 S EH1 N OW0 Z
BRISSETTE    B R IH2 S EH1 T
BRISTLING    B R IH1 S L IH0 NG
BRISTLING    B R IH1 S AH0 L IH0 NG
BRISENDINE    B R IH1 S AH0 N D AY2 N
ARMBRISTER    AA1 R M B R IH2 S T ER0
ARMBRISTER    AA1 R M B ER0 IH2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brisk    (j) (b r i1 s k)
debris    (n) (d ei1 b r ii)
hubris    (n) (h y uu1 b r i s)
Bristol    (n) (b r i1 s t l)
brisker    (j) (b r i1 s k @ r)
brisket    (n) (b r i1 s k i t)
briskly    (a) (b r i1 s k l ii)
bristle    (v) (b r i1 s l)
bristly    (j) (b r i1 s l ii)
d_ebris    (n) (d ei1 b r ii)
Brisbane    (n) (b r i1 z b @ n)
briskest    (j) (b r i1 s k i s t)
bristled    (v) (b r i1 s l d)
bristles    (v) (b r i1 s l z)
bristlier    (j) (b r i1 s l i@ r)
bristling    (v) (b r i1 s l i ng)
bristliest    (j) (b r i1 s l i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Ablagerung {f}debris [Add to Longdo]
Abriss {m}talon [Add to Longdo]
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Abriss {m}; Abreißzettel {m}; Stichleitung {f}stub [Add to Longdo]
Abrisskante {f}tear-off edge [Add to Longdo]
Abrisskarte {f}scored card [Add to Longdo]
Akrobat {m}equilibrist [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} | einen Auszug machen vonabstract | to abstract [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Bahnabriss {m}web break [Add to Longdo]
Borste {f} | Borsten {pl}bristle | bristles [Add to Longdo]
Brise {f} | Brisen {pl}breeze | breezes [Add to Longdo]
Exlibris {n}ex libris; ex-libris; bookplate [Add to Longdo]
Geröll {n} [geol.]debris [Add to Longdo]
Handbuch {n}; Abriss {m}compendium [Add to Longdo]
Kolibri {m} [ornith.] | Kolibris {pl}snowcap | snowcaps [Add to Longdo]
Munterkeit {f}briskness [Add to Longdo]
Rauheit {f}bristliness [Add to Longdo]
Schmutz {m}debris [Add to Longdo]
Schutt {m}; Trümmer {m}debris [Add to Longdo]
Schwemmkegel {m}debris cone [Add to Longdo]
Selbstüberschätzung {f}; Selbstüberhebung {f}; Hybris {f}hubris [Add to Longdo]
Strömungsabriss {m}stall [Add to Longdo]
anmaßend {adj}hubristic [Add to Longdo]
brisant {adj}controversial [Add to Longdo]
brisant {adj}highly charged; explosive issue [Add to Longdo]
brisant {adj}highly explosive [Add to Longdo]
brisant (Situation) {adj}volatile [Add to Longdo]
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft {adj} | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest [Add to Longdo]
lebhaft {adv}briskly [Add to Longdo]
politisch brisantpolitically charged [Add to Longdo]
schwunghaft {adj}flourishing; thriving; brisk [Add to Longdo]
sträuben | sträubend | gesträubt | sträubt | sträubteto bristle | bristling | bristled | bristles | bristled [Add to Longdo]
struppig {adv}bristly [Add to Longdo]
ein scharfes Tempo vorlegento set a brisk pace [Add to Longdo]
Borstenwurm {m} [zool.]bristle worm [Add to Longdo]
Grüne Muräne {f} (Gymnothorax funebris) [zool.]golden eel [Add to Longdo]
Brisbane (Stadt in Australien)Brisbane (city in Australia) [Add to Longdo]
Tabriz; Täbris (Stadt in Iran)Tabriz (city in Iran) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
すたすた[, sutasuta] (adv) (on-mim) briskly [Add to Longdo]
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
エクスルブリス;エクスリブリス[, ekusuruburisu ; ekusuriburisu] (n) ex libris (lat [Add to Longdo]
ガシガシ(P);がしがし[, gashigashi (P); gashigashi] (adv,adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ゴカイ類[ゴカイるい, gokai rui] (n) (col) (See 多毛類) bristle worm; polychaete [Add to Longdo]
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific) [Add to Longdo]
サザナミハギ属[サザナミハギぞく, sazanamihagi zoku] (n) Ctenochaetus (genus of bristletooth tangs in the family Acanthuridae) [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
デカブリスト[, dekaburisuto] (n) Decembrist (19C Russian revolutionaries) (rus [Add to Longdo]
デブリ[, deburi] (n) debris (fre [Add to Longdo]
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific) [Add to Longdo]
ブリスケ[, burisuke] (n) (abbr) (See ブリスケット) brisket [Add to Longdo]
ブリスケット[, burisuketto] (n) brisket [Add to Longdo]
ブリスベン[, burisuben] (n) Brisbane; (P) [Add to Longdo]
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus) [Add to Longdo]
メイキュウサザナミハギ[, meikyuusazanamihagi] (n) chevron tang (Ctenochaetus hawaiiensis, species of bristletooth tang from the Pacific); black surgeonfish; Hawaiian kole; Hawaiian surgeonfish [Add to Longdo]
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
衣魚虫[しみむし, shimimushi] (n) (obsc) (See 衣魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]
雲母虫[きららむし, kiraramushi] (n) (obsc) (See 紙魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]
海毛虫[うみけむし;ウミケムシ, umikemushi ; umikemushi] (n) (uk) Chloeia flava (species of bristle worm) [Add to Longdo]
活況[かっきょう, kakkyou] (n,adj-na,adj-no) activity; briskness; prosperity; (P) [Add to Longdo]
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
虎髭;虎鬚[とらひげ, torahige] (n) bristly beard or mustache [Add to Longdo]
喉赤蜂鳥[のどあかはちどり;ノドアカハチドリ, nodoakahachidori ; nodoakahachidori] (n) (uk) ruby-throated hummingbird (Archilochus colubris) [Add to Longdo]
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent [Add to Longdo]
剛毛[ごうもう, goumou] (n,adj-no) (See 柔毛) bristle [Add to Longdo]
合歓の木[ねむのき, nemunoki] (n) Albizia julibrissin; silk tree [Add to Longdo]
砕片[さいへん, saihen] (n) debris [Add to Longdo]
山翡翠;山魚狗[やませみ;ヤマセミ, yamasemi ; yamasemi] (n) (uk) crested kingfisher (Megaceryle lugubris) [Add to Longdo]
紙魚;衣魚;蠧魚[しみ(gikun);とぎょ(蠧魚), shimi (gikun); togyo ( to sakana )] (n) (1) (uk) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae); (2) (See 大和紙魚) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa); (3) (derog) someone who is unable to apply what they have read [Add to Longdo]
自惚れ(P);己惚れ;自惚(io)[うぬぼれ, unubore] (n,adj-no) (uk) pretension; conceit; hubris; (P) [Add to Longdo]
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) [Add to Longdo]
蔵書票[ぞうしょひょう, zoushohyou] (n) bookplate; ex libris [Add to Longdo]
多毛類[たもうるい, tamourui] (n) bristle worm; polychaete [Add to Longdo]
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers) [Add to Longdo]
斑紙魚[まだらしみ;マダラシミ, madarashimi ; madarashimi] (n) (uk) firebrat (species of bristletail, Thermobia domestica) [Add to Longdo]
腹毛類[ふくもうるい, fukumourui] (n) gastrotrichs (members of a phylum of tiny bristled wormlike animals) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] moraine; rock debris from glacier [Add to Longdo]
刚毛[gāng máo, ㄍㄤ ㄇㄠˊ, / ] bristle [Add to Longdo]
布里斯班[Bù lǐ sī bān, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄅㄢ, / ] Brisbane, capital of Queensland, Australia [Add to Longdo]
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, / ] against the bristles (brush movement in painting) [Add to Longdo]
放射性碎片[fàng shè xìng suì piàn, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] radioactive debris [Add to Longdo]
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, / ] bristles lying down (brush movement in painting) [Add to Longdo]
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, / ] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish [Add to Longdo]
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] brisk; vigorous (of fire) [Add to Longdo]
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, ] efficient; brisk; neat [Add to Longdo]
狼毫[láng háo, ㄌㄤˊ ㄏㄠˊ, ] writing brush of weasel bristle [Add to Longdo]
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] rubble; debris [Add to Longdo]
胸肉[xiōng ròu, ㄒㄩㄥ ㄖㄡˋ, ] brisket [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] brisket meat; straight [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] (mosquito); Simulia lugubris; blackfly [Add to Longdo]
貉绒[háo róng, ㄏㄠˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] precious fur obtained from skin of raccoon dog after removing hard bristle [Add to Longdo]
轻快[qīng kuài, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] light and quick; brisk; spry; lively; effortless; relaxed; agile; blithe [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] bristles; mane [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
涼風[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
涼風[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
薫風[くんぷう, kunpuu] leichte_Brise, Sommerbrise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bris \Bris\ n.
   the Jewish rite of circumcision.
 
   Syn: Berith, Brith.
     [WordNet 1.5]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bris
   breeze
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top