ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briskness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briskness-, *briskness*, brisknes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briskness(n) ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness

English-Thai: Nontri Dictionary
briskness(n) ความคล่องแคล่ว, ความกระวีกระวาด, ความกระตือรือร้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
活況[かっきょう, kakkyou] (n, adj-na, adj-no) activity; briskness; prosperity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Briskness \Brisk"ness\, n.
   Liveliness; vigor in action; quickness; gayety; vivacity;
   effervescence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 briskness
   n 1: liveliness and eagerness; "he accepted with alacrity"; "the
      smartness of the pace soon exhausted him" [syn: {alacrity},
      {briskness}, {smartness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top