ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้พุ่ม

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้พุ่ม-, *ไม้พุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้พุ่ม[N] bush, See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove, Example: สวนนี้มีทั้งไม้พุ่มและไม้ดอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกลมๆ กลางพองสำหรับใช้เป็นซุ้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้พุ่มน. ต้นไม้เนื้อแข็ง แตกกิ่งต่ำใกล้โคนต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shrubไม้พุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scandent shrubไม้พุ่มรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Shrubsไม้พุ่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Heather-ดอกไม้พุ่มเตี้ย-- Grey Matters (2009)
Trumpet honeysuckle, red twig dogwood,ต้นสายน้ำผึ้ง ไม้พุ่มด็อกวู้ดสีแดง The Couple in the Cave (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
ไม้พุ่มขนาดกลาง[n. exp.] (māi phum khanāt klang) FR: arbuste de taille moyenne [m]
ไม้พุ่มขนาดเล็ก[n. exp.] (māi phum khanāt lek) FR: arbuste de petite taille [m]
ไม้พุ่มขนาดใหญ่[n. exp.] (māi phum khanāt yai) FR: arbuste de grande taille [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush[N] หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
camellia[N] ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว สีแดงหรือสีชมพู
feverfew[N] ไม้พุ่มจำพวก Chrysanthemum parthenium
kava[N] ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง รากใช้ทำเครื่องดื่มได้
mimosa[N] ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง
oleander[N] ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู
rhododendron[N] ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้
rosemary[N] ไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus officinalis
shrubbery[N] ต้นไม้เตี้ย, See also: ไม้พุ่ม, Syn. shrubs, bushes, thick growth
snowberry[N] ไม้พุ่มเตี้ยจำพวก Symphoricarpos albus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
magnolia(แมกโนล'เลีย) n. ต้นไม้พุ่มจำพวก Magnolia
rosemary(โรซแม'รี) n. พืชไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top