Search result for

ขนลุก

(43 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขนลุก-, *ขนลุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนลุกซู่[V] have hair standing on end, Example: หลายคนลูบแขนที่ขนลุกซู่ขึ้นอย่างลืมตัวเมื่อได้ยินเสียงประหลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนลุกน. ขนตั้งชันขึ้นเพราะอากาศเย็นเยือก ความตกใจ หรือความเสียวซ่าน เป็นต้น.
ขนลุกขนชัน, ขนลุกขนพองน. ขนตั้งชันขึ้นเพราะความขยะแขยงหรือตกใจกลัวเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cutis Anserinaขนลุก [การแพทย์]
Goose Bumpsขนลุก [การแพทย์]
Goose Fleshขนลุก [การแพทย์]
Goose-Fleshขนลุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Creepy.น่าขนลุก Today I Do (2011)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
It wouldn't be creepy if you'dมันจะไม่น่าขนลุกเลย Chuck in Real Life (2008)
So either you're buying this as a gift or this is some kind of weird "if you build it, they will come" moment.หรือนายซื้อของพวกนี้ เป็นของขวัญ หรือนี่เป็นบางอย่างที่น่าขนลุก "ถ้าคุณทำมัน พวกเขาจะมา" Lucky Thirteen (2008)
You really freaked us out.เธอทำให้พวกเราขนลุกเลยทีเดียว Superhero Movie (2008)
You're freaking me out!นายทำฉันขนลุกหมด! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Is this place starting to freak you out?ที่นี่เริ่มน่าขนลุกรึยัง? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're walking towards the creepy music? Ge... This song rocks, dude.แกเดินไปหาดนตรีที่น่าขนลุกเหรอ เพลงนี้สุดยอดว่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Then I shudder to think.-คิดแล้วขนลุก Body of Lies (2008)
- No, I shudder to think.-ผมสิขนลุก Body of Lies (2008)
This morning, there was this creepy guy in nichols' office who... .เมื่อเช้านี้ ผู้ชายท่าทางน่าขนลุกมาที่ออฟฟิศของนิโคล 24: Redemption (2008)
Niggers can get spooked by that kind of single mindness, you know what I mean?มีแต่พวกไอ้มืดเท่านั้นแหละ ที่น่าขนลุกขนพอง Nนายเข้าใจฉันมั้ย? Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนลุก[v. exp.] (khon luk) EN: have hair standing on end   FR: avoir la chair de poule

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawl[VI] ขนลุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
eery(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful

English-Thai: Nontri Dictionary
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
bristle(vi) ขนลุก,ขนตั้ง
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
goose bump (n ) ขนลุก
goosebump (vt ) ขนลุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top