Search result for

รอยแตก

(56 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยแตก-, *รอยแตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยแตก[N] crack, See also: fracture, fissure, rift, Example: ลมฝนที่ชอนเข้ามาตามรอยแตกของฝากระดานหอบเอากลิ่นโชยมาบางเบา, Count unit: รอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractureรอยแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
line, fractureรอยแตก, รอยหัก, รอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture lineรอยแตก, รอยหัก, รอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crescentic crack; crescentic fractureรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic fracture; crescentic crackรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissureรอยแตก,รอยแยก,ร่องลึก,รอยต่อของกลีบปอด [การแพทย์]
Fracture Lineรอยแตก [การแพทย์]
Fractures, Indirectรอยแตกหรือหักแบบเป็นทาง,กระดูกหักด้วยแรงกระทบโดยอ้อม [การแพทย์]
lenticelเลนทิเซล, รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mud crackดินแตกระแหง, รอยแตกบนผิวหน้าดินที่เปลี่ยนแปลงโดยการหดตัวของดินโคลนเนื่องจากสภาพความแห้งแล้งของภูมิประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gapรอยแตก, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There they found a cave, a rare chasm that brought them here from their world.ที่พวกเขาพบถ้ำ, และรอยแตกที่นำ พวกเขามาสู่ที่นี่จากโลกของเขา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This kind of thing that you could possibly get through?อาจมีรอยแตกพอให้ผ่านเข้าไปได้ The Girlfriend Experience (2009)
Yeah, but these little mini-quakes are really getting on my nerves.ไอ้รอยแตกเล็ก ๆ พวกนี้มันทำให้ฉัน ประสาทเสียเลยแรนดี้ 2012 (2009)
We'll not bow to these inconvenient things like surface cracks.เราไม่ยอมก้มหัวให้กับปัญหาเล็ก ๆ อย่างรอยแตกบินผิวโลกหรอก 2012 (2009)
By regular earthquakes.แผ่นดินไหวธรรมดา แล้วรอยแตกพวกนี้ก็ไม่ 2012 (2009)
it's the cracks in the pavement.มีรอยแตกบนทางเท้า The Big Wheel (2009)
A breach?รอยแตกเนี่ยนะ? The Good Wound (2009)
Got a breach.ได้รอยแตกล่ะ The Good Wound (2009)
He suffered comminuted fractures to the femur.ศพมีรอยแตกที่กระดูกขาอ่อน The Bond in the Boot (2009)
Now, looking at the fracture lines, the computer should be able to determine the weight of the car that ran him over.ตอนนี้ มาดูที่เส้นรอยแตก คอมพิวเตอร์สามารถกำหนดน้ำหนักรถที่ชนได้ The Bond in the Boot (2009)
All right. I found avulsion fractures along the proximal humerus.ตกลง ผมเจอรอยแตกที่แขนท่อนบน The Bond in the Boot (2009)
Complete with perimortem fractures on the parietal.เต็มไปด้วยรอยแตกที่ส่วนนี้ The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอยแตก[n.] (røitaēk) EN: crack   FR: brissure [f] ; cassure [f] ; faille [f]
รอยแตกระแหง[n. exp.] (røitaēkrahaēng) FR: crevasse [f] ; lézarde [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breach[N] รอยแตก, Syn. crack
breakage[N] รอยแตก, See also: การแตก, Syn. wreckage
chap[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, รอย, รอยกะเทาะ
chasm[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, ช่อง
chip[N] รอยแหว่ง, See also: รอยแตก
crack[N] รอยแตก, See also: รอยกระเทาะ, Syn. fracture, split
cranny[N] รอยแตก, Syn. crack, crevice
craze[N] รอยแตกบนผิวเซรามิก
crevice[N] รอยแตก, Syn. crack, cranny, fissure
fault[N] รอยเลื่อนของเปลือกโลก, See also: รอยแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
cracked(แครคทฺ) adj. แตก,เป็นรอยแตก,ได้รับความเสียหาย,ได้รับบาดเจ็บ,บ้า,เสียงแตก,เสียงแหบ, See also: crackedness n., Syn. split
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
cranny(แครน'นี) n. ร่อง,รู,รอยแตก,รอยร้าว,ซอก, See also: crannied ดูcranny, Syn. fissure,opening
decrepitate(ดิเครพ'พิเทท) vt. เผาให้เป็นรอยแตก,ปะทุ แตกการเผา, See also: decrepitation n., Syn. roast
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ
crackle(n) ของแตก,รอยแตก,เสียงประทุ,เครื่องเคลือบ
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
fissure(n) ช่อง,ร่อง,รอยแยก,รอยแตก
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
kibe(n) รอยแตกที่ส้นเท้า
leak(n) รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยแตก,ร่อง,ช่อง,รอยร้าว
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top