Search result for

dispatch

(82 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispatch-, *dispatch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispatch[N] การส่งสิ่งของ, See also: การส่งคนออกไป, Syn. report, release
dispatch[VT] ส่งของ, See also: ส่งคนออกไป, Syn. transmit, forward
dispatch to[PHRV] ส่งไปยัง, Syn. despatch to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch

English-Thai: Nontri Dictionary
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
dispatch(vt) เดินหนังสือ,รีบทำ,ส่งไป,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispatchเลือกจ่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dispatcherโปรแกรมเลือกจ่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispatcher (n ) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่,ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher
dispatcher[ ดิสแพตเชอร์] (n ) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา Cloak of Darkness (2008)
And after 30 seconds, the alarm company will dispatch vehicles to the property.และอีก 30 วินาที บริษัทเจ้าของสัญญาณกันขโมยจะส่งคนมาตรวจสอบ 3 Breaking and Entering (2008)
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
Urgent request you dispatch Chili, Speck or Nitrate to these coordinates.ขอความช่วยเหลือ พร้อมกำลังสนับสนุน Body of Lies (2008)
I'm sorry, but our policy is that we don't dispatch units on missing child cases for 24 hours;ผมขอโทษด้วยทางเราไม่มีนโยบายอย่างนั้น ทางเราไม่มีรายงานกรณีเด็กหายมา 24 ชั่วโมงแล้ว Changeling (2008)
To set an example, the Warlord dispatched his troop into night.ยกตัวอย่างง่ายๆ แม่ทัพใหญ่ สั่งกองกำลังลอบโจมตี ในตอนกลางคืน The Forbidden Kingdom (2008)
Strike team dispatch.** ทีมเคลื่อนที่เร็วกำลังจะถึง ** WarGames: The Dead Code (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
Dispatch the cavalry and launch an attack immediatelyส่งทหารม้าเข้าโจมตีด่วน Three Kingdoms (2008)
"He had very little rapport with his staff and his dispatches..."เขามีงานรายงานน้อยนิด กับลูกน้อง และการส่ง... Burn After Reading (2008)
But then she dispatched them.แต่แล้วก็จัดส่งพวกเขาไป The Reader (2008)
Dispatch fourth platoon.รีบจัดการด้วยนะ นายทหาร Hell or High Water (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dispatchThe government dispatched missions abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่ง[V] send, See also: dispatch, hand, deliver, remit, forward, transmit, Ant. รับ, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
กระแสข่าว[N] informed sources, See also: dispatch, information, stream of information, Example: ขณะนี้มีกระเเสข่าวออกมาว่ารัฐบาลได้จับกลุ่มกบฏได้แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch   FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkasān) EN: document pouch ; dispatch case   FR: porte-documents [m]
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops   FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops   FR: déployer une armée

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPATCH    D IH2 S P AE1 CH
DISPATCHED    D IH2 S P AE1 CH T
DISPATCHER    D IH2 S P AE1 CH ER0
DISPATCHER    D IH1 S P AE2 CH ER0
DISPATCHES    D IH2 S P AE1 CH AH0 Z
DISPATCHERS    D IH2 S P AE1 CH ER0 Z
DISPATCHING    D IH2 S P AE1 CH IH0 NG
DISPATCHER'S    D IH2 S P AE1 CH ER0 Z
DISPATCHER'S    D IH1 S P AE2 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispatch    (v) (d i1 s p a1 ch)
dispatched    (v) (d i1 s p a1 ch t)
dispatches    (v) (d i1 s p a1 ch i z)
dispatching    (v) (d i1 s p a1 ch i ng)
dispatch-box    (n) - (d i1 s p a1 ch - b o k s)
dispatch-boxes    (n) - (d i1 s p a1 ch - b o k s i z)
dispatch-rider    (n) - (d i1 s p a1 ch - r ai d @ r)
dispatch-riders    (n) - (d i1 s p a1 ch - r ai d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfertigungsstelle {f}dispatch office [Add to Longdo]
Dispatcher {m}call-taker [Add to Longdo]
Güterabfertigung {f}dispatch of goods [Add to Longdo]
Meldefahrer {m}; Kradmelder {m}dispatch rider [Add to Longdo]
Versandabteilung {f}dispatch department [Add to Longdo]
Versandanzeige {f}dispatch note [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスパッチ[, deisupacchi] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
ディスパッチャ;ディスパッチャー[, deisupaccha ; deisupaccha-] (n) dispatcher; despatcher [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch) [Add to Longdo]
急送[きゅうそう, kyuusou] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
急派[きゅうは, kyuuha] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P) [Add to Longdo]
遣外[けんがい, kengai] (n,adj-no) dispatched abroad; despatched abroad [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xí, ㄒㄧˊ, ] dispatch; order [Add to Longdo]
签派室[qiān pài shì, ㄑㄧㄢ ㄆㄞˋ ㄕˋ, / ] dispatch office [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, ] dispatch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs) [Add to Longdo]
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher [Add to Longdo]
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off [Add to Longdo]
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispatch \Dis*patch"\ (?; 224), v. t. [imp. & p. p.
   {Dispatched}; p. pr. & vb. n. {Dispatching}.] [OF.
   despeechier, F. d['e]p[^e]cher; prob. from pref. des- (L.
   dis-) + (assumed) LL. pedicare to place obstacles in the way,
   fr. L. pedica fetter, fr. pes, pedis, foot. See {Foot}, and
   cf. {Impeach}, {Despatch}.] [Written also {despatch}.]
   1. To dispose of speedily, as business; to execute quickly;
    to make a speedy end of; to finish; to perform.
    [1913 Webster]
 
       Ere we put ourselves in arms, dispatch we
       The business we have talked of.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [The] harvest men . . . almost in one fair day
       dispatcheth all the harvest work.   --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   2. To rid; to free. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I had clean dispatched myself of this great charge.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   3. To get rid of by sending off; to send away hastily.
    [1913 Webster]
 
       Unless dispatched to the mansion house in the
       country . . . they perish among the lumber of
       garrets.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   4. To send off or away; -- particularly applied to sending
    off messengers, messages, letters, etc., on special
    business, and implying haste.
    [1913 Webster]
 
       Even with the speediest expedition
       I will dispatch him to the emperor's cou??. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To send out of the world; to put to death.
    [1913 Webster]
 
       The company shall stone them with stones, and
       dispatch them with their swords.   --Ezek. xxiii.
                          47.
 
   Syn: To expedite; hasten; speed; accelerate; perform;
     conclude; finish; slay; kill.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispatch \Dis*patch"\, v. i.
   To make haste; to conclude an affair; to finish a matter of
   business.
   [1913 Webster]
 
      They have dispatched with Pompey.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispatch \Dis*patch"\, n. [Cf. OF. despeche, F. d['e]p[^e]che.
   See {Dispatch}, v. t.] [Written also {despatch}.]
   1. The act of sending a message or messenger in haste or on
    important business.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sending away; dismissal; riddance.
    [1913 Webster]
 
       To the utter dispatch of all their most beloved
       comforts.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The finishing up of a business; speedy performance, as of
    business; prompt execution; diligence; haste.
    [1913 Webster]
 
       Serious business, craving quick dispatch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To carry his scythe . . . with a sufficient dispatch
       through a sufficient space.      --Paley.
    [1913 Webster]
 
   4. A message dispatched or sent with speed; especially, an
    important official letter sent from one public officer to
    another; -- often used in the plural; as, a messenger has
    arrived with dispatches for the American minister; naval
    or military dispatches.
    [1913 Webster]
 
   5. A message transmitted by telegraph. [Modern]
    [1913 Webster]
 
   {Dispatch boat}, a swift vessel for conveying dispatches; an
    advice boat.
 
   {Dispatch box}, a box for carrying dispatches; a box for
    papers and other conveniences when traveling.
 
   Syn: Haste; hurry; promptness; celerity; speed. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispatch
   n 1: an official report (usually sent in haste) [syn:
      {dispatch}, {despatch}, {communique}]
   2: the act of sending off something [syn: {dispatch},
     {despatch}, {shipment}]
   3: the property of being prompt and efficient; "it was done with
     dispatch" [syn: {dispatch}, {despatch}, {expedition},
     {expeditiousness}]
   4: killing a person or animal [syn: {dispatch}, {despatch}]
   v 1: send away towards a designated goal [syn: {dispatch},
      {despatch}, {send off}]
   2: complete or carry out; "discharge one's duties" [syn:
     {dispatch}, {discharge}, {complete}]
   3: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
     ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay}, {hit},
     {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off}, {remove}]
   4: dispose of rapidly and without delay and efficiently; "He
     dispatched the task he was assigned"
   5: kill without delay; "the traitor was dispatched by the
     conspirators"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top