ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความว่องไว

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความว่องไว-, *ความว่องไว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่องไว[N] quickness, See also: agility, deftness, nimbleness, Syn. ความไว, ความรวดเร็ว, Ant. ความเชื่องช้า, Example: เกมพวกนี้ใช้ทั้งความคิดและความว่องไวของมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activity, Specificความว่องไวจำเพาะ [การแพทย์]
Molecular Activityความว่องไวโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ouda, don't just stand there. Throw me a spear!และความว่องไวของพังพอน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง.. The Great Raid (2005)
That you are, one of the finest.โดยกำลังและความว่องไว 300 (2006)
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง The Forbidden Kingdom (2008)
Sleight of hand.ความว่องไวของ การใช้มือแสดงกล Slight of Hand (2010)
And we have separated the titanium plates with a heat-sensitive plastic.เรื่องความว่องไว โดยการใช้ โลหะอัลลอย์น้ำหนักเบา เราได้แยกแผ่นไทเทเนี่ยม ออกจากกัน กับพลาสติกความไวสูง Cyrax and Sektor (2011)
Blessed by the gifts of speed and strength.ได้รับพรให้มีพรสวรรค์ในด้าน ความว่องไวและพละกำลัง Ordinary People (2011)
Agility, strength, senses.ความว่องไว พละกำลัง ประสาทสัมผัส Ordinary People (2011)
as well as speed and strength.รวมถึงความว่องไวและความแข็งแกร่ง Conan the Barbarian (2011)
There are 35 tests of strength and agility.เกมนี้มี 35 บททดสอบความแข็งแรง และความว่องไว History 101 (2013)
Okay, eat a cheetah liver for speed, bear heart for strength.โอเค กินตับชีตาร์เพื่อความว่องไว หัวใจหมี สำหรับความแข็งแกร่ง Dog Dean Afternoon (2013)
So it's time to take some action, boysรีบออกตามฉันมาด้วยความว่องไว Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despatch[N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. promptness, quickness
dexterity[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความว่องไว
lightness[N] ความว่องไว, See also: ความคล่องแคล่ว, Syn. agility, nimbleness
nimbleness[ADJ] ความว่องไว
sleight of hand[N] ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่, Syn. legerdemain
speed[N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. swiftness, celerity, activity, haste, hurry, Ant. slowness, tardiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celerity(ชะเลอ'ริที) n. ความเร็ว,ความว่องไว
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว
fleetness(n) ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
rapidity(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความกะทันหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top