ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rough

R AH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rough-, *rough*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rough(adj) ขรุขระ, See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, Syn. bumpy, irregular, uneven, Ant. flat, smooth
rough(adj) มีพายุรุนแรง, Syn. choppy, windy, stormy, Ant. calm
rough(adj) ทุรกันดาร, See also: ยากลำบาก
rough(adj) หยาบคาย, See also: เกเร, รุนแรง, Syn. impolite, rude, unmannerly, Ant. gentle
rough(adj) คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
rough(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง, Syn. noisy, rowdy
rough(adj) ไม่ได้ตกแต่ง, See also: ยังไม่เสร็จเรียบร้อย, Syn. unfinished, unrefined
rough(n) พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ
rough(n) ต้นร่าง, See also: ฉบับร่าง, Syn. draft, outline
rough(n) คนที่ใช้ความรุนแรง, See also: อันธพาล, Syn. rowdy, ruffian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rough-footedadj. มีขนที่ขา
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ,ทำอย่างหยาบ ๆ ,ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew
rough-up(รัฟ'อัพ) n. การใช้กำลัง
rough-wrought(รัฟ'รอท) adj. ตกแต่งในครั้งแรก,ทำอย่างหยาบ ๆ
roughen(รัฟ'เฟิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,ทำให้ขรุขระ,กลายเป็นหยาบ,กลายเป็นขรุขระ
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ ,หุนหันพลันแล่น,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
roughneck(รัฟ'เนค) n. อันธพาล,คนที่มีนิสัยหยาบคาย,คนงานเจาะน้ำมัน
roughrider(รัฟ'ไรเดอะ) n. คนขี่ม้าที่ทำให้ม้าหายพยศ,คนขี่ม้าป่า,คนฝึกม้าให้เชื่อง
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
borough(n) เขตเลือกตั้ง
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
brought(vt pt และ pp ของ) bring
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
inwrought(adj) แกะสลัก,ทำในเนื้อ,ฝังในเนื้อ
overwrought(adj) ประณีตมากไป,พิถีพิถันเกินไป
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rough idleเดินเบาไม่เรียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Rough House. The Rough House.หยาบบ้าน หยาบบ้าน Pinocchio (1940)
-Remember, there'll be rough seas ahead.โปรดจำไว้ว่าจะมีทะเลขรุขระ ข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
If that goombah tries any rough stuff, tell him I'm no bandleader.ถ้า goombah ที่พยายามสิ่งที่หยาบใด ๆ บอกเขาว่าฉันไม่รัมเมเยอร์ The Godfather (1972)
Things may get rough with the move.Things may get rough with the move. The Godfather (1972)
They gave them a very rough day.ลูก ๆ โดนกันหนักมากวันนี้ Oh, God! (1977)
It was a rough place.มันเป็นบาร์ที่เถื่อนมาก โกโรโกโสที่สุดบนท่าเรือ Airplane! (1980)
You're approaching rough weather. Please climb to 42,000 feet.คุณกำลังจะบินถึงสภาพอากาศเลวร้าย กรุณาไต่ระดับไปที่ 42,000 ฟุต Airplane! (1980)
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ Airplane! (1980)
- Looks like it was a rough trip.- ฟังดูเป็นทริปที่ยากลำบากซะจริงๆ Return to Oz (1985)
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules.มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7 Akira (1988)
We just shifted away the rough edges.เราก็แค่ขัดเกลานายนิดหน่อยเท่านั้น Rambo III (1988)
You've had a rough day.มาร์ค วันนี้พี่เหนื่อยมากแล้ว Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roughAsia is roughly four times the size of Europe.
roughAt a rough estimate, I would say the job will take two weeks.
roughBoxing is not always a rough sport.
roughDennis doesn't have rough manners.
roughDon't be rough in speech.
roughDon't handle these tools roughly.
roughDon't handle the tools roughly.
roughGo easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.
roughHe did a rough drawing to show me the way to the station.
roughHe drives roughly.
roughHe estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
roughHe has rough manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป(adv) briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
หยาบกร้าน(adj) rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
หยาบกระด้าง(adj) rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai Definition: ไม่ละเอียด
ยึกยัก(adv) not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai Definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
สาก(adj) coarse, See also: rough, uneven, unrefined, bristly, Ant. เรียบ, ละเอียด, Example: พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ, Thai Definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
ความหยาบ(n) roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai Definition: ความไม่ละเอียด
เผินๆ(adv) superficially, See also: rough, sketchy, cursory, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, ผาด, ผิวเผิน, Ant. ลึก, Example: นกคุ่มตัวเล็กๆ พวกนั้น มองเผินๆ ก็คล้ายลูกไก่เหมือนกัน, Thai Definition: อย่างไม่ลึกซึ้ง
เลาๆ(adv) roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai Definition: พอเป็นรูปเค้า
ไม่สม่ำเสมอ(adj) rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ
กระปุ่มกระป่ำ(adj) rough, See also: uneven, rugged, craggy, Syn. ขรุขระ, ตะปุ่มตะป่ำ, Ant. เรียบ, Example: บางคนรังเกียจผิวหนังกระปุ่มกระป่ำของคางคก, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่เรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านผ่าน ๆ[ān phān-phān] (v, exp) EN: skim (through) ; read through  FR: feuilleter ; parcourir
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
เบียด[bīet] (v) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove  FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
โชก[chōk] (adj) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked  FR: trempé ; ruisselant
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
ชั่วชีวิต[chūa chīwit] (adj) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam  FR: viager ; à vie
ชวด[chūat] (v) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through  FR: échouer ; tomber à l'eau
ด้าน[dān] (adj) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGH R AH1 F
ROUGHT R AO1 T
ROUGH'S R AH1 F S
ROUGHED R AH1 F T
ROUGHER R AH1 F ER0
ROUGHLY R AH1 F L IY0
ROUGHTON R AH1 F T AH0 N
ROUGHING R AH1 F IH0 NG
ROUGHEST R AH1 F AH0 S T
ROUGHNESS R AH1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rough (v) rˈʌf (r uh1 f)
roughs (v) rˈʌfs (r uh1 f s)
roughed (v) rˈʌft (r uh1 f t)
roughen (v) rˈʌfn (r uh1 f n)
rougher (j) rˈʌfər (r uh1 f @ r)
roughly (a) rˈʌfliː (r uh1 f l ii)
roughage (n) rˈʌfɪʤ (r uh1 f i jh)
roughens (v) rˈʌfnz (r uh1 f n z)
roughest (j) rˈʌfɪst (r uh1 f i s t)
roughing (v) rˈʌfɪŋ (r uh1 f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
稿件[gǎo jiàn, ㄍㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 稿] rough draft; material contributing to a final document, #12,382 [Add to Longdo]
粗暴[cū bào, ㄘㄨ ㄅㄠˋ, ] rough; cruel, #16,015 [Add to Longdo]
粗略[cūlu:e4, ㄘㄨlu:è, ㄜˋ, ] rough (not precise or accurate); cursory, #18,389 [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] rough; coarse (in texture), #33,881 [Add to Longdo]
要略[yàolu:e4, ㄧㄠˋlu:è, ㄜˋ, ] roughly; outline; summary, #52,004 [Add to Longdo]
毛料[máo liào, ㄇㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, ] rough lumber; woollen cloth, #55,062 [Add to Longdo]
[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, / ] rough; uncouth; boorish, #98,696 [Add to Longdo]
比量[bǐ liàng, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, ] rough measurement (with the hand, a stick, string etc), #102,546 [Add to Longdo]
横是[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, / ] roughly; anyway, #151,178 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalttätigkeit {f}rough stuff [Add to Longdo]
Grobeinstellung {f}rough adjustment [Add to Longdo]
Grobkalkulation {f}rough calculation [Add to Longdo]
Grobkorn {n}rough grain [Add to Longdo]
Grobplanung {f}rough planning [Add to Longdo]
Konzept {n}rough draft [Add to Longdo]
kleine Mängelrough edges [Add to Longdo]
Rohbaulichte {f}rough opening [Add to Longdo]
Rohdiamant {m}rough diamond; uncut diamond; dob [Add to Longdo]
Rohentwurf {m}rough copy [Add to Longdo]
Schinderei {f}rough going [Add to Longdo]
ungewalktes Tuchrough cloth [Add to Longdo]
Überschlagsrechnung {f}rough estimate [Add to Longdo]
rau; rauh [alt]; grob; roh | rauer; rauher [alt]; grober; roherrough | rougher [Add to Longdo]
ungehobeltrough and ready! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おじゃんになる[ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
がさがさ[gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がさつ[gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, a. [Compar. {Rougher}; superl. {Roughest}.] [OE.
   rou?, rou, row, rugh, ruh, AS. r?h; akin to LG. rug, D. rug,
   D. ruig, ruw, OHG. r?h, G. rauh, rauch; cf. Lith. raukas
   wrinkle, rukti to wrinkle. [root] 18. Cf. {Rug}, n.]
   1. Having inequalities, small ridges, or points, on the
    surface; not smooth or plain; as, a rough board; a rough
    stone; rough cloth. Specifically:
    (a) Not level; having a broken surface; uneven; -- said of
      a piece of land, or of a road. "Rough, uneven ways."
      --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) Not polished; uncut; -- said of a gem; as, a rough
      diamond.
    (c) Tossed in waves; boisterous; high; -- said of a sea or
      other piece of water.
      [1913 Webster]
 
         More unequal than the roughest sea. --T. Burnet.
      [1913 Webster]
    (d) Marked by coarseness; shaggy; ragged; disordered; --
      said of dress, appearance, or the like; as, a rough
      coat. "A visage rough." --Dryden. "Roughsatyrs."
      --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively, lacking refinement, gentleness, or
    polish. Specifically:
    (a) Not courteous or kind; harsh; rude; uncivil; as, a
      rough temper.
      [1913 Webster]
 
         A fiend, a fury, pitiless and rough. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         A surly boatman, rough as wayes or winds.
                          --Prior.
      [1913 Webster]
    (b) Marked by severity or violence; harsh; hard; as, rough
      measures or actions.
      [1913 Webster]
 
         On the rough edge of battle.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A quicker and rougher remedy.   --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
         Kind words prevent a good deal of that
         perverseness which rough and imperious usage
         often produces.          --Locke.
      [1913 Webster]
    (c) Loud and hoarse; offensive to the ear; harsh; grating;
      -- said of sound, voice, and the like; as, a rough
      tone; rough numbers. --Pope.
      [1913 Webster]
    (d) Austere; harsh to the taste; as, rough wine.
    (e) Tempestuous; boisterous; stormy; as, rough weather; a
      rough day.
      [1913 Webster]
 
         He stayeth his rough wind.    --Isa. xxvii.
                          8.
      [1913 Webster]
 
         Time and the hour runs through the roughest day.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (f) Hastily or carelessly done; wanting finish;
      incomplete; as, a rough estimate; a rough draught.
      [1913 Webster]
 
   {Rough diamond}, an uncut diamond; hence, colloquially, a
    person of intrinsic worth under a rude exterior.
 
   {Rough and ready}.
    (a) Acting with offhand promptness and efficiency. "The
      rough and ready understanding." --Lowell.
      [1913 Webster]
    (b) Produced offhand. "Some rough and ready theory."
      --Tylor.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, v. t.
   1. To render rough; to roughen.
    [1913 Webster]
 
   2. To break in, as a horse, especially for military purposes.
    --Crabb.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut or make in a hasty, rough manner; -- with out; as,
    to rough out a carving, a sketch.
    [1913 Webster]
 
   {Roughing rolls}, rolls for reducing, in a rough manner, a
    bloom of iron to bars.
 
   {To rough it}, to endure hard conditions of living; to live
    without ordinary comforts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, n.
   1. Boisterous weather. [Obs.] --Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. A rude fellow; a coarse bully; a rowdy.
    [1913 Webster]
 
   {In the rough}, in an unwrought or rude condition;
    unpolished; as, a diamond or a sketch in the rough.
    [1913 Webster]
 
       Contemplating the people in the rough. --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rough \Rough\, adv.
   In a rough manner; rudely; roughly.
   [1913 Webster]
 
      Sleeping rough on the trenches, and dying stubbornly in
      their boats.               --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rough
   adv 1: with roughness or violence (`rough' is an informal
       variant for `roughly'); "he was pushed roughly aside";
       "they treated him rough" [syn: {roughly}, {rough}]
   2: with rough motion as over a rough surface; "ride rough" [syn:
     {roughly}, {rough}]
   adj 1: having or caused by an irregular surface; "trees with
       rough bark"; "rough ground"; "rough skin"; "rough
       blankets"; "his unsmooth face" [syn: {rough}, {unsmooth}]
       [ant: {smooth}]
   2: (of persons or behavior) lacking refinement or finesse; "she
     was a diamond in the rough"; "rough manners"
   3: not quite exact or correct; "the approximate time was 10
     o'clock"; "a rough guess"; "a ballpark estimate" [syn:
     {approximate}, {approximative}, {rough}]
   4: full of hardship or trials; "the rocky road to success";
     "they were having a rough time" [syn: {rocky}, {rough}]
   5: violently agitated and turbulent; "boisterous winds and
     waves"; "the fierce thunders roar me their music"- Ezra
     Pound; "rough weather"; "rough seas" [syn: {boisterous},
     {fierce}, {rough}]
   6: unpleasantly harsh or grating in sound; "a gravelly voice"
     [syn: {grating}, {gravelly}, {rasping}, {raspy}, {rough},
     {scratchy}]
   7: ready and able to resort to force or violence; "pugnacious
     spirits...lamented that there was so little prospect of an
     exhilarating disturbance"- Herman Melville; "they were rough
     and determined fighting men" [syn: {pugnacious}, {rough}]
   8: of the margin of a leaf shape; having the edge cut or fringed
     or scalloped [ant: {smooth}]
   9: causing or characterized by jolts and irregular movements; "a
     rough ride" [syn: {rough}, {rocky}, {bumpy}, {jolty},
     {jolting}, {jumpy}] [ant: {smooth}]
   10: not shaped by cutting or trimming; "an uncut diamond";
     "rough gemstones" [syn: {uncut}, {rough}] [ant: {cut}]
   11: not carefully or expertly made; "managed to make a crude
     splint"; "a crude cabin of logs with bark still on them";
     "rough carpentry" [syn: {crude}, {rough}]
   12: not perfected; "a rough draft"; "a few rough sketches"
   13: unpleasantly stern; "wild and harsh country full of hot sand
     and cactus"; "the nomad life is rough and hazardous" [syn:
     {harsh}, {rough}]
   14: unkind or cruel or uncivil; "had harsh words"; "a harsh and
     unlovable old tyrant"; "a rough answer" [syn: {harsh},
     {rough}]
   n 1: the part of a golf course bordering the fairway where the
      grass is not cut short
   v 1: prepare in preliminary or sketchy form [syn: {rough in},
      {rough}, {rough out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top