ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suddenly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suddenly-, *suddenly*, sudden
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suddenly(adv) อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

English-Thai: Nontri Dictionary
suddenly(adv) โดยฉับพลัน, ทันใดนั้น, โดยกะทันหัน, อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
Suddenly someone is there at the turnstileทันใดนั้นคนจะมีที่หมุน Yellow Submarine (1968)
She was telling me something When you suddenly showed up.หล่อนกำลังจะบอกบางอย่างกับฉัน แล้วจู่ๆเธอก็โผล่มา. Suspiria (1977)
I do not know. Suddenly everything living began to turn to stone.กระผมไม่ทราบขอรับ กว่าจะรู้ตัว สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็กลายเป็นหินไปหมดแล้ว Return to Oz (1985)
# Suddenly Papa #ทันใดนั้น พ่อก็เจอกับ An American Tail (1986)
You come from the streets and suddenly you're up here.คุณมาจากข้างถนน ได้ขึ้นมาอยู่บนนี้ Dirty Dancing (1987)
What do you think would happen if I suddenly came out with a new book?นายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจู่ๆ ฉันพิมพ์หนังสือใหม่ออกมา Field of Dreams (1989)
Suddenly old John McGraw points a bony finger in my direction ... and he says, "Right field."ทันใดนั้นจอห์น แม็คกรอว์ก็ชี้นิ้วมาที่ผม แล้วพูดว่า "ฝั่งขวา" Field of Dreams (1989)
I suddenly remembered my Charlemagne.อยู่ๆ พ่อก็นึกถึงชาลลีแมง... ขึ้นมาได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A patient in your care suddenly runs amok beats his girlfriend to death with a brick.คนไข้ในความดูแลของคุณ อยู่ๆก็อาละวาด... ...ตบตีแฟนของเขาจนตาย ด้วยก้อนอิฐ Basic Instinct (1992)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
I couldn't see a foot in front of me. Then suddenly boom! It explodes.พูดตามตรงเลย มันไม่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ สถานการณ์ของดูวุค Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suddenlyA boat suddenly appeared out of the mist.
suddenlyA dog suddenly jumped at me.
suddenlyAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
suddenlyAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
suddenlyA good idea suddenly struck her.
suddenlyA good idea suddenly struck me.
suddenlyAll communication with that airplane was suddenly cut off.
suddenlyA man suddenly appeared in the doorway.
suddenlyAn old man spoke to me suddenly.
suddenlyAs he was studying, the door was suddenly flung open.
suddenlyAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
suddenlyBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ(adv) suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน(adv) immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ในทันที(adv) suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น(adv) at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai Definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai Definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน(adv) suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai Definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก(adv) suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
กึง(adv) bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
เร็ว(adv) suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปัจจุบันทันด่วน(adv) suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
ดับวูบ[dap wūp] (v, exp) EN: go out suddenly  FR: disparaître soudainement
โดยฉับพลัน[dōi chapphlan] (adv) EN: suddenly
โดยกะทันหัน[dōi kathanhan] (adv) EN: suddenly
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
ฮวบฮาบ[hūaphāp] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
suddenly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suddenly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ,  ] suddenly; all of a sudden #2,453 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian #2,544 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly #5,628 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] suddenly; surname Huo #8,696 [Add to Longdo]
猛然[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ,  ] suddenly; abruptly #10,136 [Add to Longdo]
骤然[zhòu rán, ㄓㄡˋ ㄖㄢˊ,   /  ] suddenly; abruptly #14,309 [Add to Longdo]
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ,  ] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling #16,408 [Add to Longdo]
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ,     /    ] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive #25,940 [Add to Longdo]
霍然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ,  ] suddenly; quickly #37,758 [Add to Longdo]
猝然[cù rán, ㄘㄨˋ ㄖㄢˊ,  ] suddenly; abruptly #44,658 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誠(P);実[まこと, makoto] (adv, n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) #1,760 [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na, adj-no, n-adv, n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) #5,780 [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
突如[とつじょ, totsujo] (adv) suddenly; all of a sudden; (P) #10,024 [Add to Longdo]
からっと;カラッと[karatto ; karatsu to] (adv, vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がくんと[gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
がらっと[garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
がらり[garari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
こっくり;こくり[kokkuri ; kokuri] (n, vs, adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv, adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sudden \Sud"den\, a. [OE. sodian, sodein, OF. sodain, sudain, F.
   soudain, L. subitaneus, fr. subitus sudden, that has come
   unexpectedly, p. p. of subire to come on, to steal upon; sub
   under, secretly + ire to go. See {Issue}, and cf.
   {Subitaneous}.]
   1. Happening without previous notice or with very brief
    notice; coming unexpectedly, or without the common
    preparation; immediate; instant; speedy. "O sudden wo!"
    --Chaucer. "For fear of sudden death." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sudden fear troubleth thee.      --Job xxii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. Hastly prepared or employed; quick; rapid.
    [1913 Webster]
 
       Never was such a sudden scholar made. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The apples of Asphaltis, appearing goodly to the
       sudden eye.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hasty; violent; rash; precipitate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unexpected; unusual; abrupt; unlooked-for.
     [1913 Webster] -- {Sud"den*ly}, adv. -- {Sud"den*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suddenly
   adv 1: happening unexpectedly; "suddenly she felt a sharp pain
       in her side" [syn: {suddenly}, {all of a sudden}, {of a
       sudden}]
   2: quickly and without warning; "he stopped suddenly" [syn:
     {abruptly}, {suddenly}, {short}, {dead}]
   3: on impulse; without premeditation; "he decided to go to
     Chicago on the spur of the moment"; "he made up his mind
     suddenly" [syn: {on the spur of the moment}, {suddenly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top