Search result for

หงุดหงิด

(48 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หงุดหงิด-, *หงุดหงิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หงุดหงิด[V] be moody, See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily, Syn. อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, ลมดี, Example: บุคลิกการพูดการจาตรงไปตรงมาของเขามักจะทำให้เจ้านายหงุดหงิดเสมอ, Thai definition: มีอารมณ์ฉุนเฉียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หงุดหงิดว. มีอารมณ์เสียอยู่เสมอ ๆ เช่น เขาเป็นคนหงุดหงิดง่าย, มีอารมณ์เสียเพราะไม่ได้ดังใจหรือไม่เป็นไปตามกำหนดเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritabilityหงุดหงิดฉุนเฉียว, ตื่นตัว, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า, อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายโดยไม่มีเหตุผล, โมโหง่าย, ความหงุดหงิด, หงุดหงิดโกรธง่าย, อีริตาบิลิตี, ถูกกระตุ้น, หงุดหงิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll say yes. That little troll Vanessa is working my last nerve.ฉันก็ตอบตกลง ยัยวาเนสซ่ากำลังทำให้ฉันหงุดหงิด Chuck in Real Life (2008)
I think he misses you a lot. He's all fussy.ชั้นคิดว่าอูแรมคงคิดถึงนายน่ะ เขาดูหงุดหงิดมาก Baby and I (2008)
He found his real dad. What's he got to be fussy about?เขาเจอพ่อที่แท้จริงแล้ว แล้วเขาจะหงุดหงิดเรื่องอะไรหล่ะ? Baby and I (2008)
I've got a date with a pretty upset girlfriend.ฉันมีนัดกับแฟนขี้หงุดหงิด The Dark Knight (2008)
It made me mad!ทำฉันหงุดหงิดชะมัด! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Well, you're not as annoying as you look.ดูคุณไม่น่าเป็นคนหงุดหงิดง่ายแบบนี้เลย Day of the Dead (2008)
So did you find her?เรื่องนี้อาจจะทำให้นายหงุดหงิด หงุดหงิดเหรอ Jumper (2008)
I don't know what the fuck you did to piss this guy off, but you're gonna have to let me out and call the cops!ผมไม่รู้ว่าคุณหงุดหงิดกับไอ้ห่านี่มายังไง ผมไม่รู้ว่าคุณหงุดหงิดกับ Wanted (2008)
Now, ahem, it is brilliant as it is infuriating.มันเป็นความฉลาด พอๆ กับน่าหงุดหงิด Body of Lies (2008)
- She sound very upset.เสียงดูหงุดหงิดมาก ๆ The Ramen Girl (2008)
Went running with Marley to burn off frustration.พามาร์ลีย์ไปวิ่ง เผาผลาญความหงุดหงิดซักหน่อย Marley & Me (2008)
He was very upset about a contract his firm lost to I.M. Pei.เราไม่ได้ยุ่งกัน เขาหงุดหงิดเรื่องที่สำนักกฎหมาย The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bristle up[PHRV] รำคาญ, See also: หงุดหงิด, รู้สึกถูกรบกวน, ไม่พอใจ, เคือง, Syn. bridle up
crumple[VI] หงุดหงิดและผิดหวัง, See also: ว้าวุ่น
drive crazy[PHRV] รำคาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หงุดหงิดมาก
drive someone round the bend[IDM] รำคาญมาก, See also: หงุดหงิดมาก, Syn. drive crazy
fling away[PHRV] ออกไปอย่างอารมณ์เสีย, See also: หงุดหงิดออกไป
fling off[PHRV] หงุดหงิด, See also: อารมณ์เสีย, Syn. fling away, fling out
fidgety[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ, Syn. nervous, uneasy, Ant. calm, relaxed
get down[PHRV] ไม่มีความสุขอย่างมาก, See also: หงุดหงิดมาก, Syn. be down
thin-skinned[IDM] อ่อนไหวง่าย, See also: หงุดหงิดง่าย
madden with[PHRV] หงุดหงิด, See also: โกรธ, ไม่สุขสบายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
heebie-jeebies(ฮี'บีจี'บซี) n. จิตใจหงุดหงิด
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
repine(รีไพน์') vi. ไม่พอใจ,บ่น,หงุดหงิด,โอดครวญ, See also: repiner n., Syn. fret,complain
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed

English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouch(n) คนหงุดหงิด,คนขี้บ่น
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top